CLO2.nl is uit op waarheidsvinding. CLO2.nl raadt niemand aan om CLO2 te gebruiken. Degenen die zelf mms gebruiken of toedienen aan een ander, kunnen strafbaar worden gesteld. Er bestaan verhalen waarin het gebruik van CLO2 heeft geleid tot gezondheidsschade of zelfs de dood. Wees dus gewaarschuwd! CLO2.nl verkoopt geen MMS of CDS en biedt geen links naar mms-verkopende partijen. CLO2.nl wil graag sparren met experts. Ik heb contact opgenomen met diverse wetenschappers, waaronder enkele felle tegenstanders van de huidige corona-vaccinatie, maar geen van hen staat open voor een dialoog, want ook de wetenschappers weten dankzij de censuur alleen wat WHO en FDA hen melden. CLO2.nl is niet-medisch en kan /mag het gebruik van CLO2 als medicijn niet aanbevelen. Maar zolang geen wetenschapper het debat aangaat, zal dat wel het effect zijn van CLO2.nl. Want op basis van de feiten die beschikbaar, valt de twijfel in het voordeel van MMS / CDS uit.