Chlorine Dioxide in COVID 19 Hypothesis about the Possible Mechanism of Molecular Action in SARS CoV 2

 

Deze pagina vormt een uitwerking van bovenstaand wetenschappelijk artikel: https://rinascimentoitalia.it/wp-content/uploads/2021/01/chlorine-dioxide-in-covid19-mechanism-of-molecular-action-in-sarscov2.pdf 

 

Werkingsmechanisme 1: Chloordioxide reageert selectief met zuur en alkaliseert (ontzuurt / maakt basisch)

Cloordioxide geeft zuurstof af wanneer het in contact komt met een zuur waarbij de aanwezige zure pH-pathogenen (ziektekiemen) oxideren (onschadelijk worden gemaakt).

De werking van chloordioxide wordt bepaald door zijn selectiviteit voor pH en door het gebied of de grootte waar het zijn werking genereert. Het betekent dat dit molecuul dissocieert en zuurstof afgeeft wanneer het in contact komt met een ander zuur [3]. Bij reactie bindt het chlooratoom zich aan natrium in het medium en verandert in natriumchloride (keukenzout) waarbij zuurstof vrijkomt, dat de aanwezige zure pH-pathogenen oxideert en omzet in alkalische oxiden. Daarom geeft het, wanneer chloordioxide dissocieert, zuurstof af aan het bloed, zoals erytrocyten (rode bloedcellen) doen volgens hetzelfde principe (bekend als het Bohr-effect), namelijk selectief zijn voor zuurgraad.

Zoals het normaal in het bloed gebeurt, geeft chloordioxide zuurstof af wanneer het in aanraking komt met iets zuurs, of het nu gaat om melkzuur of de zuurgraad van de ziekteverwekker. Het mogelijke therapeutische effect ervan wordt onder andere toegeschreven aan

 1. het feit dat het een alkalische (niet zure) omgeving creëert,
 2. terwijl kleine zure ziekteverwekkers worden geëlimineerd door oxidatie, met een elektromagnetische overbelasting die onmogelijk kan worden verdreven door eencellige organismen.

 

Werkingsmechanisme 2: Chloordioxide werkt grootte-selectief (size-selective)

De doodstijd in een virus moet analoog zijn aan de vertragingstijd die wordt veroorzaakt door de chemische reactie, vanwege de tijd die nodig is om het hele volume te dekken. We kunnen verwachten dat bij een virus met een diameter van 120 nanometer de vernietigingstijd veel korter zal zijn vanwege de geometrische factor.

Volgens studies van Zoltán Noszticzius is chloordioxide een grootte-selectief antimicrobieel middel dat snel micrometergrote organismen kan doden, maar geen echte schade kan toebrengen aan veel grotere organismen zoals dieren of mensen, omdat het niet diep in hun weefsels kan doordringen.

Het is bekend dat meercellig weefsel het grootste vermogen heeft om elektrische ladingen af te voeren en daarom niet op dezelfde manier wordt beïnvloed door de spanningen van het oxidatie-reductieproces (ORP) zoals het geval is bij eencellige organismen. Grotere celbescherming vanwege de grootte.

Kortweg gezegd: eencelligen (virussen) leggen het loodje, meercelligen (lichaamseigen weefsel, bacterien, parasieten) hebben nauwelijks last van chloordioxide. schimmels en bacterieën kunnen eencellig zijn.

Vragen die nog moet worden beantwoord is: hoe weet je dat positieve schimmels en bacterieën niet het loodje leggen? Hoe weet je dat je darmflora geen schade op loopt???

 

Werkingsmechanisme 3: het binnendringen en elimineren van van biofilm

Een biofilm is een laag micro-organismen omgeven door zelfgeproduceerd slijm vastgehecht aan een oppervlak. 

Chloordioxide, na ozon het meest effectieve niet-cytotoxische desinfectiemiddel dat bekend staat als een waterige oplossing, heeft enorme mogelijkheden van therapeutisch gebruik omdat het ook biofilm kan binnendringen en elimineren, wat ozon niet doet [3].. Het grote voordeel van het mogelijke therapeutische gebruik van chloordioxide bij infecties is de onmogelijkheid van een bacteriële of virale resistentie tegen ClO2 sinds het heeft een oxidatiemechanisme in tegenstelling tot chloor (Cl2 ) dat werkt door chlorering [3].

Hoewel ozon sterker is in antiseptische termen, maakt zijn hoge oxidatiepotentieel van 2,07 en zijn korte halfwaardetijd van slechts 15 minuten bij 25°C met een pH-waarde van 7,0 het minder effectief dan ClO2 voor therapeutische toepassingen in vivo. Chloordioxide is pH (-) en een grootte-selectief oxidatiemiddel en reageert, in tegenstelling tot andere stoffen, niet met de meeste componenten van levend weefsel (3). Chloordioxide reageert snel met fenolen en thiolen die essentieel zijn voor het leven van bacteriën.

Bij fenolen bestaat het mechanisme uit de aanval van de benzeenring, waardoor geur, smaak en andere tussenproducten worden geëlimineerd [4]. Chloordioxide doodt virussen effectief en is tot 10 keer effectiever dan natriumhypochloriet (bleekmiddel of bleekmiddel). Het bleek ook zeer effectief te zijn tegen kleine parasieten, protozoa [5]. Een onderwerp dat de laatste tijd veel is besproken, is de reactiviteit van chloordioxide met aminozuren. In tests voor reactiviteit van chloordioxide met 21 aminozuren reageerden alleen cysteïne [4], tryptofaan [5], tyrosine [6], proline en hydroxyproline bij een pH van rond de 6.

Cysteïne en methionine (4) zijn twee aromatische aminozuren die zwavel, tryptofaan en tyrosine en de twee anorganische ionen Fe2+ en Mn2+ bevatten [3].

Cysteïne, omdat het tot de groep van thiolen behoort, is een aminozuur dat tot 50 keer reactiever is met alle microbiële systemen dan de andere vier aminozuren en daarom is het onmogelijk om resistentie tegen chloordioxide te creëren.

De hypothese die we hier voorstellen is dat de oorzaak van het antivirale effect van chloordioxide kan worden verklaard door zijn werking op ten minste vijf hierboven genoemde aminozuren (cysteïne [4], tryptofaan [5], tyrosine [6], proline en hydroxyproline) of op peptideresiduen.

 

Chloordioxide (ClO2 ) wordt sinds 1944 gebruikt bij de behandeling van drinkwater vanwege zijn biocidale kracht (de kracht om ongewenste organismen te elimineren), evenals in de meeste gebottelde waters die geschikt zijn voor menselijke consumptie vanwege het bijna nul gebrek aan toxiciteit in een waterige oplossing die systematisch wordt gebruikt in de desinfectie en conservering van bloedtransfusiezakken [3,4]. Omdat het een selectief oxidatiemiddel is, lijkt het werkingsmechanisme sterk op dat van fagocytose, waarbij een mild oxidatieproces wordt gebruikt om alle soorten ziekteverwekkers te elimineren [3,4].

 

Chloordioxide (ClO2 ) is een geelachtig gas dat tot op heden geen deel uitmaakt van de conventionele farmacopee als medicijn, ondanks zijn bewezen doeltreffendheid bij het denatureren van virussen, met meerdere patenten voor gebruik bij verschillende behandelingen zoals desinfectie of sterilisatie van bloedbestanddelen (bloedcellen, bloedeiwitten, enz.) 4, de parenterale behandeling (intraveneuze route) van hiv-infecties, of voor de behandeling van neurodegeneratieve ziekten zoals Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), de ziekte van Alzheimer en andere patenten voor toepassingen zoals
patenten voor:

 • apoptose-inductie kankerbehandeling (CN 103720709 A)
 • tumorbehandeling (US 10, 105, 389 B1)
 • Sinusitis antivirale behandeling (US 2o16/0074432 A1),
 • immunologische systeemstimulatie (US 5,830,511),
 • stamcelinitiatie en -differentiatie (WO2014082514A1),
 • vaginale behandelmethode (US 6280716B1 ),
 • Huidbehandeling tegen virussen en bacteriën (US 4.737.307),
 • Behandelingsmethode voor amoebiasis bij de mens (US 4.296.102),
 • Behandeling tegen candidiasisinfecties (US 2015/0320794 A1),
 • Wondbehandeling (US 87.3106),
 • Behandeling van de mondholte (US 100015251), (US4689215),
 • Tegen ontstekingen (US53841134),
 • Behandelingen tegen nagelschimmel (US 20100159031) en
 • Tegen ontstekingen (US53841134),
 • Behandelingen tegen nagelschimmel (US 20100159031)
 • en Zwitsers patent aangevraagd /11136-CH. (Kalcker, A.) [4].

 

Er vanuit gaand dat bovenstaand correct is, kun je 3 conclusies trekken:


Virusdodende effecten van chloordioxide

1. Chloordioxide kan virussen bestrijden door het selectieve oxidatieproces door capside-eiwitten te denatureren en vervolgens het genetisch materiaal van het virus te oxideren, waardoor het onbruikbaar wordt. Omdat er geen aanpassing aan het oxidatieproces mogelijk is, voorkomt het de ontwikkeling van resistentie door het virus, waardoor chloordioxide (ClO2 ) een veelbelovende behandeling is voor elke virale ondersoort.

2. Er is wetenschappelijk bewijs dat chloordioxide effectief is tegen het SARS-CoV-2 [4] en SARS-CoV-2 coronavirus, zoals het werk uitgevoerd aan de Universiteit van Queretaro in Mexico en gepubliceerd in November 2020 COVID-19, genaamd "In vivo evaluatie van het antivirale effect van ClO2 (chloordioxide) in kippenembryo's geïnoculeerd met vogel coronavirus (IBV), waarbij ClO2- behandeling een duidelijke impact had op IBV-infectie.

De virale titers waren namelijk 2,4 keer lager en de mortaliteit was gehalveerd in geïnfecteerde embryo's die werden behandeld met ClO2 . De infectie veroorzaakte ontwikkelingsstoornissen, ongeacht de behandeling. Laesies die typerend zijn voor IBVinfecties werden waargenomen in alle geënte embryo's, maar de ernst neigde significant minder te zijn in met ClO2 behandelde embryo's. Er werd geen macro- of microscopisch bewijs gevonden van toxiciteit veroorzaakt door ClO2 bij de gebruikte doses.

3. Toxiciteit: De grootste problemen die zich voordoen met medicijnen of stoffen die in het algemeen als zodanig kunnen worden beschouwd, zijn te wijten aan hun toxiciteit en bijwerkingen. Er is toxiciteit met chloordioxide in geval van inademing via de luchtwegen, maar er zijn geen meldingen van toxiciteit bij de aanbevolen dosis van 30 mg of 30 ppm in waterige oplossing bij orale inname en geen klinisch bewezen dood, zelfs niet bij hoge doses door orale inname. De dodelijke dosis (LD50, acute toxiciteitsratio) wordt geschat op 292 mg per kilo gedurende 14 dagen, terwijl het equivalent voor een volwassene van 50 kg 15.000 mg zou zijn, toegediend over twee weken. De subtoxische orale doses die kunnen worden gebruikt zijn ongeveer 50 ppm opgelost in 100 ml water 10 keer per dag, wat overeenkomt met 500 mg. Bovendien valt chloordioxide door dissociatie uiteen in een chloorion dat zich onmiddellijk associeert met het natriumion, waardoor keukenzout NaCl en zuurstof O2 in het menselijk lichaam worden gevormd. Samenvattend is chloordioxide bij de aanbevolen doseringen bij COVID-19 van 30 mg of 30 ppm per dag niet giftig [5-8].

CLO2.nl: hierboven genoemde toxische waarden zijn fysiek onmogelijk te behalen. Je zou bij wijze van spreken nog eerder verdrinken in chloordioxideoplossing dan erdoor vergiftigd raken. Het is nagenoeg onmogelijk om iemand te vergiftigen met chloordioxide opgelost in water.

 

Virusdodende effecten van chloordioxide

Chloordioxide is een effectief antimicrobieel middel dat bacteriën, virussen en sommige parasieten doodt [9]. Het breedspectrum kiemdodende profiel is afgeleid van de werking van deze verbinding als een niet-cytotoxisch oxidatiemiddel.

Virussen bestaan over het algemeen uit een buitenlaag of een eiwitmantel die een nucleïnezuur inkapselt, dat DNA of RNA kan zijn. Wanneer chloordioxide in contact komt met een virus, komt er een enkel, zeer reactief ontluikend zuurstofatoom vrij op het doelvirus. Deze zuurstof bindt zich aan specifieke aminozuren in de eiwitmantel van het virus, waardoor de eiwitten denatureren en het virus inactief wordt. Bovendien binden ontluikende zuurstofatomen zich aan guanine, een van de vier nucleïnezuurbasen die in RNA en DNA worden aangetroffen, waardoor 8-oxoguanine wordt gevormd. Deze oxidatie van guanineresiduen voorkomt virale nucleïnezuurreplicatie [10].

In de gepubliceerde wetenschappelijke literatuur zijn er meldingen dat chloordioxide een breed scala aan virussen inactiveert, waaronder influenza A, humaan adenovirus, humaan rotavirus, echovirus, bacteriofaag f2 en poliovirus [11-16].

Influenza A-virussen zijn bolvormige enkelstrengs RNA-virussen met een negatieve betekenis die een lipidemembraan bezitten dat pieken bevat die zijn samengesteld uit glycoproteïnen die bekend staan als HA (hemagglutinine) en NA (neuraminidase). Binnen het virus zijn er acht enkele strengen van RNA [17]. Uit een preklinisch onderzoek is gebleken dat chloordioxidegas effectief is bij het voorkomen van door aerosol veroorzaakte infectie met het influenza A-virus. Deze studie gebruikte lage concentraties chloordioxidegas (dwz 0,03 ppm) in een muizenkooi. Dit niveau ligt onder het OSHA-niveau voor langdurige blootstelling (8 uur) voor chloordioxidegas in de lucht op een menselijke werkplek, namelijk 0,1 ppm [18]. Chloordioxidegas verminderde effectief het aantal infectieuze virussen in de longen van muizen en verminderde de mortaliteit aanzienlijk. De mortaliteit was 70% (7/10) op dag 16 in de groep die niet was behandeld met chloordioxide en 0% (0/10) in de groep die was behandeld met chloordioxide. De auteurs bevestigden deze resultaten door hun experiment te herhalen. De resultaten van de herhaalde studie waren 50% (5/10) mortaliteit in de onbehandelde groep en 0% (0/10) in de behandelde groep.

chloordioxide om de nek in Zuid Koreaanse ziekenhuizenDe auteurs concludeerden dat lage niveaus van chloordioxidegas (d.w.z. 0,03 ppm), die onder het toegestane blootstellingsniveau op menselijke werkplekken liggen, "zou kunnen worden gebruikt in de aanwezigheid van mensen om hun infectie door het influenza A-virus en mogelijk andere virussen te voorkomen." met luchtweginfecties (p. 65) Ze suggereerden dat "chloordioxidegas op sommige plaatsen zou kunnen worden gebruikt zoals kantoren, theaters, hotels, scholen en luchthavengebouwen zonder mensen te evacueren, zonder hun normale activiteiten te verstoren. Een school met goede resultaten op dit gebied.

CLO2.NL: in de practijk gebeurt dat al in veel landen, zoals u kunt zien op de foto rechts. Bron: www.pureclo2.co.kr

De besmettelijkheid van het virus bleek in vitro te worden verminderd door de toepassing van chloordioxide, en hogere concentraties zorgen voor nog grotere reducties. Deze remming van besmettelijkheid was gecorreleerd met veranderingen in virale eiwitten. Deze veranderingen waren het gevolg van de opname van zuurstofatomen in de tryptofaanen tyrosineresiduen in de HA- en NA-eiwitten [11]. Deze eiwitten worden gedenatureerd door de toevoeging van zuurstofatomen, waardoor het virus niet meer in staat is andere cellen te infecteren [19]. Een later onderzoek wees uit dat de inactivatie van het influenza A-virus wordt veroorzaakt door de overdracht van 2 zuurstofatomen van chloordioxide naar een specifiek tryptofaan (W153) residu in het hemagglutinine (HA) tip-eiwit [20].

 

Adenovirussen zijn niet-omhulde virussen met een icosaëdrische capside die een dubbelstrengig DNA-genoom bevat. Er zijn zeven groepen humane adenovirussen geclassificeerd [21]. Uit een recent onderzoek is gebleken dat chloordioxide kan helpen het adenovirusgehalte in drinkwater te verlagen [12]. In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van chloordioxide en ultraviolet licht op het adenovirusgehalte in drinkwater in Nederland. De auteurs vonden dat de toepassing van chloordioxide in lage concentraties (0,05 - 0,1 ppm) adenovirussen in drinkwater verminderde, terwijl UV-desinfectie onvoldoende was zonder chloordioxide-desinfectie.

 

Rotavirussen zijn dubbelstrengs RNA-virussen die bestaan uit 11 unieke dubbelstrengs RNA-moleculen omgeven door een drielaags icosahedraal eiwitcapside [22]. Deze virussen, die wereldwijd de belangrijkste oorzaak zijn van ernstige diarree bij zuigelingen en jonge kinderen, worden geïnactiveerd door chloordioxide. In feite worden ze bij concentraties chloridedioxide van 0,05 tot 0,2 ppm in vitro binnen 20 seconden geïnactiveerd [23,24].

 

Bacteriofaag f2 is een positive sense enkelstrengs RNA-virus dat de Escherichia colibacterie infecteert. Een in vitro studie wees uit dat 0,6 mg/liter chloordioxide snel (dwz binnen 30 seconden) bacteriofaag f2 inactiveerde en zijn vermogen om te binden aan zijn gastheer, E. coli , verstoorde [15]. Zowel de inactivatie van het virus als de remming van zijn vermogen om zich aan zijn gastheer te binden, nam toe met een hogere pH en met
toenemende concentraties chloordioxide. Bovendien ontdekten de auteurs dat chloordioxide capside-eiwitten van het virus denatureert door te reageren met residuen van tyrosine, tryptofaan en cysteïne. Deze aminozuren werden bijna volledig afgebroken binnen 2 minuten na blootstelling aan chloordioxide.

Poliovirus is een positive-sense, positiefstrengig RNA-virus [25]. Ridenour en Ingerson ontdekten dat chloordioxide het poliovirus in vitro (in een reageerbuis) kan inactiveren.

Later breidden Álvarez en O'Brien dit werk uit door aan te tonen dat behandeling met 1 ppm chloordioxide in vitro resulteert in de scheiding van RNA van de capside en ook veranderingen in het RNA veroorzaakt [16,26].

 

Naast de bovengenoemde onderzoeken biedt de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), die op 10 april 2020 chloordioxide op de lijst heeft geplaatst als een EPA-geregistreerd desinfectiemiddel om het SARS-CoV-2-virus te doden, extra ondersteuning voor de virusdodende effecten van chloor [27]. De EPA-website geeft aan dat dit product voor oppervlaktegebruik is en niet voor menselijk gebruik.

Er zijn nog geen studies bij mensen uitgevoerd naar de effecten van chloordioxide op het SARS-CoV-2-virus. Momenteel voeren twee van de auteurs (Insignares en Bolano) de eerste multicenter klinische studie ter wereld uit naar de effectiviteit van oraal chloordioxide bij mensen in COVID-19 (ClinicalTrials. Overheidsidentificatie: NCT04343742).

Uit een in vitro- onderzoek bleek dat chloordioxide het genetisch verwante SARS-CoV-2-virus inactiveert [28]. Een concentratie van 2,19 mg/liter chloordioxide bleek de volledige inactivatie van SARS-Co-V in afvalwater te veroorzaken. Een tak van onze groep is bezig met het uitvoeren van een in vitro onderzoek naar de werking van chloordioxide op SARS-CoV-2 in India en we zijn bezig met het publiceren van een rapport over de simulatie van het werkingsmechanisme van chloordioxide in SARS-CoV-2 met behulp van de in silico-methode, uitgevoerd in Japan.

 

In Ecuador (artsencollectief Aememi) voor Chloordioxide, een effectieve therapie voor de behandeling van COVID-19; 51) Er werd een voorbereidende proef uitgevoerd met orale toediening van chloordioxide aan 104 COVID-19-patiënten die een variabel profiel hadden wat betreft leeftijd, geslacht en ernst van de ziekte, de minderheid gediagnosticeerd door testen en de meerderheid door screening volgens typische symptomen van de ziekte. Daarom werden de gegevens beheerd met behulp van een symptomatische scoreschaal, waarbij 10 de maximale perceptie was en 0 het minimum van het symptoom: koorts, koude rillingen, spierpijn, droge hoest, hoofdpijn, rugpijn, moeite met ademhalen, braken, diarree, pijn keel, verlies van reuk, verlies van smaak, slechte eetlust.

Aememi intravenous chlorine dioxide covid 19 treatment ecuador

CLO2.NL: bron: https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04343742 Downloadlink: https://microbecures.info/clo2-against-covid-19/ 
Link: https://humansbefree.com/2020/05/researchers-100-covid-19-cure-rate-using-intravenous-chlorine-dioxide.html
Link: 100 patienten binnen 4 dagen genezen, eerste CLO2-succes in Mei 2020

Chloordioxide in een concentratie van 3000 ppm werd aanbevolen in een dosis van tien cc verdund in één liter water, gedurende de dag ingenomen, verdeeld over 10 dagelijkse doses, gedurende 20 dagen om het anderhalf uur ingenomen. De resultaten werden verdeeld volgens de symptomen na de eerste, tweede, derde en vierde behandelingsdag. Ze waren gesegmenteerd tussen mannen en vrouwen en er werden ook gemeenschappelijke resultaten gepresenteerd. De volgende tabellen tonen de symptomen en in de eerste en laatste grafiek het gedrag in relatie tot de symptomatologische schaal tussen de eerste en vierde dag van orale inname van chloordioxide (Figuur 1-4).

Uit dit vooronderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Chloordioxide is absoluut onschadelijk - helemaal niet giftig - in de aanbevolen hoeveelheid en ingenomen doses en alle aanvankelijke symptomen begonnen vanaf de eerste dag van de behandeling af te nemen, de afname was volledig duidelijk op de vierde dag. Met name de symptomen die het meest indicatief zijn voor een aanhoudende infectie, zoals koorts, koude rillingen, hoofdpijn, keelpijn, verlies van eetlust en verlies van smaak en reuk, werden drastisch verminderd. Andere symptomen, zoals spierpijn en hoesten, bleven enigszins gewoon, omdat ze de neiging hebben om langer aanwezig te blijven nadat de ziekte is geëindigd.

 

 

Werkingsmechanisme 4: Chloordioxide stimuleert apoptose 

Apoptose volgens Wikipedia:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Apoptose

Apoptose is het proces van geprogrammeerde celdood dat plaatsvindt in meercellige organismen.[1] Apoptose is een normale cellulaire respons die belangrijk is bij de embryonale ontwikkeling, in het immuunsysteem en voor de homeostase van lichaamsweefsels. Tijdens apoptose vinden er binnen de cel verschillende reactiecascades plaats die ervoor zorgen dat de cel zichzelf vernietigt en het DNA gefragmenteerd wordt.

Bron: https://patents.google.com/patent/CN103720709A/en

 

 

Werkingsmechanisme 5: Reset of the Mitochondria / het herstel van de mitochondrien 

mitochondrieDeze hypothese is opgemaakt uit de woorden van de Parijse oncoloog dr. Laurent Schwartz. CLO2.NL kan niet garanderen dat oncoloog dr. Laurent Schwartz het eens is met deze interpretatie van zijn woorden in de vorm van deze tekening.

Link: Oral ingestion of Chlorine dioxide results in tumor cell acidification of the alkaline pH of cancer cells

Uitleg: het groene 'broodje' staat symbool voor de mitochondrie, de 'batterij van de cel'. Batterijen leveren stroom I bij een spanning U in [Volts] en  hebben een inwendige weerstand R. Chloordioxide verlaagt de inwendige weerstand van de mitochondrie waardoor de stroom I stijgt. In de formule e voor het berekenen van het elektrische vermogen Pmito dat de mitochondrie daarna extra kan leveren, staat de stroom in het kwadraat. De R daarentegen is weliswaar minder geworden, maar omdat de stroom in het kwadraat staat, neemt het vermogen van de cel per saldo toe.

 

Werkingsmechanisme 6: verbetering van de informatiestroom 'chi'.

Gebruik van chloordioxide leidt tot verbeterde celcommunicatie. Deze hypothese vernam ik van één van de onderzoekers die aan deze hypothese nog niet zijn naam wenst te verbinden. Zie het gerust als een vooringenomen hypothese.