Als je zoekt naar MMS, stuit je op ontelbare waarschuwingen. Alle grote overheidsinstanties wereldwijd waarschuwen. Dat kun je niet zomaar negeren. Daarom zet ik alle waarschuwingen en hun onderbouwing op een rij. Maar ik wil ook relativering aanbrengen. Want uiteindelijk moet de onderbouwing uit meer dan drijfzand bestaan. Dus daar waar ondeugdelijke onderbouwing wordt opgeworpen, becommenteer ik deze. Maar ik beloof u ook: zodra ik stuit op deugdelijke onderbouwing, meld ik het ook. Want CLO2 beoogt slechts waarheidsvinding en is zeker niet uit op promotie van MMS.

Waarheidsvinding kan wat CLO2.nl betreft leiden tot zowel acceptatie als verwerping van MMS als geneesmiddel.

 

 

Danger: Don’t Drink Miracle Mineral Solution or Similar Products


The FDA warns you not to drink sodium chlorite products such as Miracle Mineral Solution.
These products can make you sick.

 

Bron: https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/danger-dont-drink-miracle-mineral-solution-or-similar-products

 

If you’re drinking “Miracle” or “Master” Mineral Solution or other sodium chlorite products, stop now. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) has received many reports that these products, sold online as “treatments,” have made consumers sick1.

 

The FDA first warned consumers about the products in 2010. But they are still being promoted on social media and sold online by many independent distributors. The agency strongly urges consumers not to purchase or use these products.

 

The products are known by various names, including Miracle or Master Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement, MMS, Chlorine Dioxide (CD) Protocol, and Water Purification Solution (WPS). When mixed according to package directions, they become a strong chemical that is used as bleach.

 

Some distributors are making false—and dangerous—claims that Miracle Mineral Supplement mixed with citric acid is an antimicrobial, antiviral, and antibacterial liquid that is a remedy for autism, cancer, HIV/AIDS, hepatitis, flu, and other conditions. But the FDA is not aware of any research showing that these products are safe or effective for treating any illness2. Using these products may cause you to delay other treatments that have been shown to be safe and effective3.

 

The bottom line: Sodium chlorite products are dangerous, and you and your family should not use them.

 

MMS Consumers Are Drinking Bleach

 

Websites selling Miracle Mineral Solution describe the product as a liquid that is 28 percent sodium chlorite in distilled water. Product directions instruct people to mix the sodium chlorite solution with a citric acid, such as lemon or lime juice, or another acid before drinking. In many instances, the sodium chlorite is sold with a citric acid “activator.” When the acid is added, the mixture becomes chlorine dioxide, a powerful bleaching agent.

 

Both sodium chlorite and chlorine dioxide are the active ingredients in disinfectants and have additional industrial uses. They are not meant to be swallowed by people.

 

Miracle Mineral Solution Causes Severe Reactions

 

Drinking any of these chlorine dioxide products can cause nausea, vomiting, diarrhea, and symptoms of severe dehydration. Some product labels claim that vomiting and diarrhea are common after ingesting the product. They even maintain that such reactions are evidence that the product is working. That claim is false1.

 

Moreover, in general, the more concentrated the product, the more severe the reactions. The FDA has received reports of consumers who have suffered from severe vomiting, severe diarrhea, life-threatening low blood pressure caused by dehydration, and acute liver failure after drinking these products. If you have had a negative reaction to any of them, consult a health care professional as soon as possible.

 

Health care professionals and patients are encouraged to report adverse events or side effects related to the use of these products to the FDA's MedWatch Safety Information and Adverse Event Reporting Program:

 • Complete and submit the report online.
 • Download form or call 1-800-332-1088 to request a reporting form, then complete and return to the address on the form, or submit by fax to 1-800-FDA-0178.

1CLO2.nl: MMS maakt mensen ziek! Ja, het is een feit dat orale inname van chloordioxide volgens MMS-protocol misselijkheid, overgeven, diarree en symptomen van ernstige uitdroging kan veroorzaken. En ja, MMS beweert dat deze symptomen er op wijzen dat MMS werkt. MMS-aanhangers zullen beweren dat gebruik volgens MMS-protocol kan leiden tot deze kortstondige symptomen en noemen dit "Herxheimer effect". Herxheimer zijn de symptomen die iemand ondervindt bij sterke detoxificatie. Op zich lijkt dat een plausibele verklaring als je er van uit gaat dat MMS-gebruik leidt tot sterke desinfectie van het lichaam. De FDA beweert dat deze claims vals is. Waarop baseert de FDA haar mening dat deze symptomen NIET aantonen dat het middel werkt!?

Antwoord: de FDA gaat er van uit dat MMS niet kan werken. Daarom  kan er ook geen Herxheimer effect optreden.
Beste FDA: bewijs alstublieft dat MMS niet werkt!

 

2The FDA is not aware of any research showing that these products are safe or effective for treating any illness

Ook CLO2.nl pleit voor verder wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid van MMS. CLO2.nl daarentegen heeft WEL wetenschappelijk bewijs gevonden waaruit je kunt afleiden dat gebruik van chloordioxide volgens MMS-protocol veilig is. (Zie hier!) CLO2.nl wil de FDA graag wijzen op dit bewijs en zou graag zien dat de FDA reageert op dit bewijs. NOT AWARE OF... die woorden zijn te zwak en verschaffen teveel ruimte voor uitvluchten. Waarom beweert een goed geïnformeerde organisatie als FDA niet voluit: "ER BESTAAT GEEN BEWIJS"?

 

3CLO2.nl: ee eens: valide argument! Als je je toevlucht zoekt in MMS, loop je het risico dat je andere geneeswijzen en daarmee andere kansen op genezing links laat liggen.

 

Waarschuwingen vanuit ander landen (een greep):

 

Bron: https://allin.guide/blog/dangerousmms/:

Results of animal studies:

 • Rats: Death when administered orally
  CLO2.nl: ik heb veel onderzoeken gevonden betreffend ratten die chloordioxide oraal ontvingen. In die gevallen waarbij de ratten dood gingen, werd bewust de doodsgrens onderzocht (LD50) en ontvingen de ratten een enorm hoog geconcentreerde dosis chloordioxide.
  Onderzoeken waarbij ratten een dosis en concentratie ontvingen die vergelijkbaar is met MMS-protocol, toonden geen gevaar aan.
 • Hamster: Metaphases with chromosome aberrations
 • Sea urchins: Developmental abnormalities
  CLO2.nl: NIET VAN TOEPASSING! sea urchins zijn zeeëgels, ik zie geen vergelijk met mensen. Bovendien lag de concentratie hier 200x hoger dan bij MMS en ik neem aan de de zeeëgels bij dit onderzoek de chloordioxide niet kortstondig oraal innamen, maar er lange tijd in moesten rondzwemmen.
 • Dogs: Decreased birth weight, altered thyroid hormones, altered brain development and behaviour
  CLO2.nl: ergens kwam ik een referentie naar dit onderzoek tegen. Echter: het onderzoek zelf kon ik niet vinden. Dus ik benoem dit onderzoek, maar kan in deze niets verifiëren.

 

A case report from Singaporean doctors from Changi General Hospital:

CLO2.nl: dit caserapport kan ik niet beoordelen. Het bevat ongetwijfeld valide informatie.

 

CLO2.nl: naast bovengenoemde casestudy zijn er meer situaties bekend waarbij gebruikers van MMS zich meldden bij hun huisarts met klachten. Dat is ook waar de FDA voor waarschuwd. Maar, hoe zwaar wegen deze klachten als bewijslast om het gevaar van MMS te onderstrepen?

Allereerst: zelf-doktoren is nooit aan te bevelen en leidt altijd tot risico's. Daarna is de vraag: wat ging er mis?

 • Werd het MMS-protocol goed opgevolgd?
  • juiste mengverhouding
  • juiste hoeveelheid
  • juiste stapsgewijze opbouw
  • werd er genoeg water gedronken
 • Gebruikte de patiënt naast MMS nog andere medicijnen?
 • Hoe was het fysiek gesteld met de patiënt voordat hij MMS nam

Om een goed oordeel te kunnen vellen over de veiligheid of het gevaar van MMS, kun je wijzen en waarschuwen voor situaties waarin het mis ging bij doe-het-zelf-dokters. Maar je kunt hier nauwelijks betrouwbare bewijslast aan ontlenen om aan te tonen dat inname van chloordioxide volgens MMS-protocol al dan niet veilig is.