Andreas Ludwig Kalcker is een controversiele persoon. Andreas Kalcker promoot MMS en presenteert zichzelf als wetenschapper onder de term "Natural Biophysics".

Momenteel wordt hij vervolgd door Argentijnse aanklagers omdat hij het bleekmiddel chloordioxide zou hebben gepromoot als geneesmiddel tegen Covid-19.

In deze video zet Andreas Kalcker uiteen wat volgens hem het effect is van Chloordioxide op Methemoglobinemie en op Covid-19.

https://www.bitchute.com/video/DYwBD64yp0vO/

 

In een andere video zie je een interview met Andreas Kalcker met IAMTV (Independent American Media Television Network), een onafhankelijke Amerikaanse TV zender.

 

MMS/CDS-missionaris Andreas Kalcker zegt zijn gelijk te kunnen staven aan de hand van de volgende onderzoeken die door zijn getrouwen zijn uitgevoerd:

  1. Karnik-Henry, M.S. (2020). Acidified sodium chlorite solution: A potential prophylaxis to mitigate impact of multiple exposures to COVID-19 in frontline health-care providers. HospitalPractice. DOI: 10.1080/21548331.2020.1778908.
  2. La Red. (2020). Comusav dice haber vencido al COVID-19 con DiĆ³xido de Cloro (CDS). Available on https://lared.com.gt/comusav-dice-haber-vencido-al-covid-19-con-dioxidode-cloro-cds/. Accessed on October 25, 2020. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.13.336768v3

Bovenstaande onderzoeken missen een peerreview. Over de hele wereld gezien, gebruiken duizenden, misschien wel miljoenen mensen, voornamelijk in Latijns America en Afrika chloordioxide op basis van zulk gedachtengoed. Daarom volgt hier een dringende oproep aan de wetenschap: kom NU met een peerreview voor bovenstaande onderzoeken!

  • als uit de peerreview blijkt dat het onderzoek niet deugde, helpt u alle gebruikers en voorkomt u veel ellende
  • als uit de peerreview, hetgeen het overgrote merendeels van de wetenschap onwaarschijnlijk acht, bevestiging volgt, geeft u de hele wereld toegang tot een potentieel fantastisch medicijn

 

Andreas Kalcker verwijst op zijn website naar een document van de WHO over de toxiteit van chloordioxide: https://www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/cicad37.pdf.

Andreas Kalcker verwijst op zijn website naar een document afkomstig van (nota bene) de University of Hongkong dat suggereert dat het Covid-19 virus waarschijnlijk in een laboratorium is vervaardigd op basis van vleesmuiscoronavirussen