Bron: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/reacties/item/reactie-food-and-drug-administration/
Datum: 12-okt-2010 (dus 2 jaar voor het malaria experiment in Uganda)
Uitzending: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/wondermiddel-mms/
Ingekorte tekst uit deze opname: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/reacties/item/mms-risicos-van-een-dubieus-wondermiddel/

CLO2.nl: uit de uitzending blijkt dat de nederlandse waakhond RIVM, die moet toezien op de verkoop van medicijnen, zat te slapen. Ze hadden nog nooit gehoord van MMS, waren volledig verrast en hadden dus nog totaal niets ondernomen tegen MMS. Maar met tv-waakhond TROS-RADAR op hun hielen, moesten ze natuurlijk snel reageren. En of die reactie nu zo goed doordacht was... 

TROS-RADAR: "Op het etiket staat gek genoeg: niet geschikt voor inname.
CLO2.nl: op zich is dat correct. De twee componenten Natriumchloriet en het zuur, zijn afzonderlijk niet geschikt voor inname!


Aan het woord: professor. dr. Martin van der Berg, hoofd toxicologie Universitair Medisch Centrum Utrecht en voorzitter van de Vereniging voor Toxicologie.

Professor Rolaf van Leeuwen: "ik denk dat niemand het thuis in zijn hoofd zal halen dat als je je toilet of je badkamer schoongemaakt hebt, met een of ander bleekwaterachtig product, dat je dat dan gaat verdunnen en opdrinkt en dan denkt dat dat gezond voor je is."

Professor Rolaf van Leeuwen: "Wat er verkocht wordt is natriumchloriet. Dat moet je mengen met zuur en dan ontstaat er chloordioxide, maar die twee stoffen doen eigenlijk alle twee hetzelfde. Ik zei al, het is een ontsmettingsmiddel en die doden bacterien af. Het probleem is dan dat als je ze in verdunde oplossing gaat drinken, en het komt in je darm maagkanaal terecht, daar wonen een heleboel bacterieën in een vrij complexe samenleving, en die hebben we hard nodig om ons voedsel te verteren en om gezond te blijven. Maar dan beginnen ze daar dus ook bacterieën af te doden."

 

Elaine Gansz Bobo, woordvoerder van de van de Food and Drug Administration (FDA), de Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit, over het middel MMS en de maatregelen ertegen.

 

TROS-RADAR vraag: "what is your main concern with the product MMS?"

Antwoord Elaine Gansz Bobo FDA: Our main concern is that, if you follow the directions, if you take the product exactly as directed it is, it will produce the industrial bleach that causes harm. So high oral doses of this chemical chlorine dioxide, which is the chemical that it produces, can cause nausia, vomitting, diarrea and symptoms of severe dehydration. Nothing that anybody wants to mess with.

Vertaling: Als je de gebruiksaanwijzing volgt en het product inneemt zoals voorgeschreven, je dan eigenlijk schadelijk industrieel bleekmiddel binnen krijgt. Hoge doses van dit chemische middel chloordioxide, want dat wordt geproduceerd, kan misselijkheid, diarree en andere ernstige uitdrogingsverschijnselen veroorzaken. Dat moet je niet willen.

TROS-RADAR : so the product claims to cure a variaty of illnesses. Has the FDA researched if any of these claims are true? In other words, does the FDA think that consumers are misled when they are buying this product?

Vertaling: Het product claimt allerlei ziektes te kunnen genezen. Heeft de FDA onderzocht of deze claims waar zijn? M.a.w., is de FDA van mening dat klanten misleid worden als ze dit product kopen?

Antwoord Elaine Gansz Bobo FDA: I am glad you brought up this question.

Vertaling: Fijn dat u er over begint.

Vraag: waar baseert u zich op?
Antwoord Elaine Gansz Bobo FDA: FDA’s MedWatch Adverse Event Reporting System which is a big word for side-effects and bad events that happen when people take in drugs and it described consumers that suffered injuries associated with MMS.

Vraag: Wat verwacht u van de lange termijn effecten? 
Antwoord Elaine Gansz Bobo FDA: "We are still conducting research. So we don't know any long term effects."

Vraag: Op basis van welk onderzoek waarschuwt u?
Antwoord Elaine Gansz Bobo FDA: op basis van expertise van een expert medical officer en de grondige literatuurstudie die deze persoon heeft uitgevoerd

Vraag: MMS claimt effectief te zijn tegen meerdere aandoeningen en virussen. Heeft de FDA onderzocht of enkel van deze claims kloppen?
Antwoord Elaine Gansz Bobo FDA: (CLO2.nl: deze vraag wordt ontwijkend beantwoord.) FDA is van mening dat de claims misleidend zijn, maar op de vraag of daar onderzoek naar is gedaan, wordt niet geantwoord.

Elaine Gansz Bobo FDA: Wij maken ons zorgen dat mensen die hun toevlucht zoeken tot MMS geen deugdelijike medische zorg zullen zoeken.

Vraag: zou de Nederlandse Overheid ook moeten waarschuwen tegen dit produkt?
Antwoord Elaine Gansz Bobo FDA: ja

 

Professor. dr. Rolaf van Leeuwen, toxicoloog RIVM: als Chloordioxide in je maag en darmen komt, doodt het daar bacteriën die we voor onze spijsvertering nodig hebben.

 

 

En zo komt het dat TROS-RADAR contact opneemt met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA en dat de NVWA, onder druk gezet door Tros-Radar, met spoed een waarschuwing tegen MMS op haar site plaats.

Bron: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2018/03/15/nvwa-onderzoek-bevestigt-acute-en-chronische-gezondheidsrisico%E2%80%99s-mms-supplement


Aan het woord: professor. dr. Martin van der Berg, hoofd toxicologie Universitair Medisch Centrum Utrecht en voorzitter van de Vereniging voor Toxicologie.

Professor. dr. Martin van der Berg: in de maag/darm wordt chloordioxide afgebroken tot chloorgas. We weten gewoon absoluur zeker dat Choride Chloordioxide absoluut niets doet tegen kanker of eventuele virussen in het lichaam. Het is een natuurlijke stof weliswaar, maar het heeft geen medicinale werking.
Reactie CLO2.nl: het woord chloriden dat professor van den Berg gebruikt, is een verzamelnaam van stoffen. Hij praat dus niet specifiek over ClO2. Ook zouten van waterstofchloriden (HCl) worden chloriden genoemd. Professor van den Berg zegt dat chloriden niets doen tegen kanker of virussen. Dit was 2 jaar voor het experiment in Uganda waarin ClO2 zeer succesvol werd ingezet tegen de parasiet malaria.

CLO2.nl: de verkopers van MMS worden in deze aflevering zeer terecht bestempeld als kwakzalvers. Maar het gaat te ver om op basis van dit gegeven MMS als potentiëel medicijn af te wijzen. Beide professoren komen slechts met meningen en inzichten. Zij waren vooraf onbekend met MMS, hadden zich er niet in verdiept en hebben dus geen bronstudie gedaan. Hoewel deze reacties van hooggeleerden komen, zijn ze slecht onderbouwd. Van personen van dit caliber moet je de mening zeker serieus nemen en betrekken in je vervolgonderzoek, maar, wees eerlijk... hun woorden verschaffen geen feiten! Uit niets valt af te leiden dat chloordioxide ooit is onderzocht als medicijn zoals MMS dit beoogt.

 

Beste TROS-RADAR: u stelde goede vragen aan de FDA en
aan deze twee professoren,
maar u luisterde niet goed naar de antwoorden.
Toen u geen antwoord kreeg op essentiële vragen,
nam u genoegen met meningen/inzichten in plaats van feiten.