Bron: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/reacties/item/mms-risicos-van-een-dubieus-wondermiddel/

In de uitzending van TROS-Radar maakt Toxicoloog professor dokter Rolaf van Leeuwen van het RIVM zich ernstige zorgen over het middel. 'Als ik bereken wat je binnen krijgt wanneer je het volgens de voorschriften inneemt, dan kom ik op een 100- tot 400-voudige dosis van hetgeen volgens de World Health Organization als veilig wordt gezien. Dat vind ik absoluut onverantwoord.'

CLO2.nl: ik kwam ook uit op een dosis die 100 tot 400 maal hoger ligt dan veilig wordt geacht om toe te dienen aan drinkwater wat je dagelijks inneemt. Toch is die waarde nog altijd 5x tot 10x lager dan de laagste waarde waarbij ooit schade is aangetoond.

 

Volgens prof. dr. Martin van den Berg komt het middel komt nooit in effectieve vorm aan op de plek waar het moet komen. Dan zijn er namelijk zoveel barrières in het lichaam te nemen dat die stof voortijdig al wordt afgebroken. Bepaalde virussen of bacterieën zitten zo diep verscholen in het lichaam, daar komt deze stof in zijn actieve vorm nooit aan.  ...  In het lichaam wordt deze stof omgezet in onschuldige delen van keukenzout,' aldus Van den Berg. 'Die kunnen niet de werking hebben die ze ze aan het middel toekennen.' Maar deze stelling is wetenschappelijk gezien niet meer dan een aanname.

MMS2 bestaat uit capsules met daarin calciumhypochloriet: 'De mogelijke risico’s (lees aangenomen risico's) zijn een sterke aantasting van de maag- en darmwand. Bij langdurig gebruik sluit ik bloedingen en darmperforatie ook niet uit. Daarnaast zou het een grote invloed kunnen hebben op het bloedbeeld.' 

HIV- en Aidsdeskundige professor dokter Sven Danner zegt: 'Kijk, dat hij onder Afrikaanse omstandigheden, waarbij niets gemeten wordt, zegt dat sommige mensen zich zeggen beter voelen na het gebruik van MMS, dat zegt mij helemaal niks. Dat is ook niet te controleren,' stelt Danner. 'Als men mij aantoont dat er ook maar één patiënt is die de druppels van deze meneer krijgt en daarna op de gebruikelijke methode kan aantonen dat het virus weg is, dan wil ik stellen dat hier is iets heel bijzonders aan de hand is. Maar ik geloof er absoluut niet eens één procent, maar nul procent van!'

CLO2.nl: twee jaar later in 2012 in Oeganda werd aangetoond dat ClO2 in elk geval effectief is tegen de parasiet malaria. Ik sprak met een neutrale getuige: de editor van de video Patrick Verstraete!

 

Bron: https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2018/03/15/nvwa-onderzoek-bevestigt-acute-en-chronische-gezondheidsrisico%E2%80%99s-mms-supplement

Wereldwijd zijn diverse gevallen gerapporteerd van ook andere (ernstige) bijwerkingen zoals:

 • ernstige vermoeidheid,
 • hemolytische anemie,
 • ernstige hemolyse,
 • methemoglobinemie
 • koorts
 • opgezette lympheklieren
 • brandwonden in het maagdarmkanaal,
 • ademhalingsproblemen / ademnood,
 • nierfalen,
 • leverfalen en
 • lage bloeddruk.

 

 

Voor deze gevallen is echter niet duidelijk of sprake was van gebruik volgens de protocollen of dat dit het gevolg was van de inname van het oorspronkelijke c.q. onverdunde product. Bron: Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA

Dit lijkt overtuigend, maar welke informatie ontbreekt hier? Daar waar ernstige bijwerkingen optraden...

 • was MMS het enige medicijn dat werd gebruikt
 • werd het MMS op de juiste manier gebruikt
 • was er al sprake van andere aandoeningen
 • was de 
 • schade het gevolg van de bereiding (waarbij je chloor of chlorine kunt inademen) of van de inname van ClO2?
 • waren de bijwerkingen van blijvende aard
 • BuRO houdt er zelfs rekening mee dat ClO2 onverdund werd ingenomen, dus uitdrukkelijk niet zoals voorgeschreven

 

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA concludeert na onderzoek:

Bron: https://www.nvwa.nl/binaries/nvwa/documenten/consument/eten-drinken-roken/supplementen-en-preparaten/risicobeoordelingen/advies-van-buro-over-mogelijke-gezondheidsrisico%E2%80%99s-bij-gebruik-mms/advies-van-buro-over-mogelijke-gezondheidsrisico%27s-bij-gebruik-mms-inclusief-erratum-2020-01-20.pdf

BuRO meldt dat sinds 2015 minimaal 11 klachten van diverse aard zijn binnengekomen over MMS en soortgelijke producten. Ook bij het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum (NVIC) zijn sinds 2008 vijf informatieverzoeken met betrekking tot MMS gedaan. BuRo besteedde het onderzoek uit aan de RIVM/RIKILT Front Office Voedsel- en Productveiligheid. Daarnaast stelde BuRO via het Nederlandse EFSA Focal Point andere Europese landen naar hun standpunt over MMS.

 

Beste RIVM, BuRO: u hebt uw best gedaan om informatie te verzamelen en te bundelen. Maar helaas heeft dit geen onwrikbaar antwoord opgeleverd op de vraag of MMS werkt zoals het beloofd en of het veilig is om MMS te gebruiken als je je aan het protocol houd.

 

Tja, als je dit, onverdunde ClO2 slikt...  

OOPS!!!

 

 

Bron: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/source/hsdb/517#section=Toxicity-Summary
Bij INADEMING ontstaan nog veel andere gezondheidsrisico's

A positive association was found between exposure of the mother to chlorine dioxide-treated water during pregnancy and prematurity of the newborn. Children born of mothers who drank disinfected water treated with either chlorine dioxide or hypochlorite were noted to have an increased incidence of small cranial circumference, small body length, and neonatal jaundice. 
CLO2.nl: merk op dat hier twee verschillende chemicaliën tegelijk een rol hebben gespeeld waardoor je niet kunt afleiden door welke van de twee (of in welke mate) chemicaliën verantwoordelijk was voor de schade.

Chlorine dioxide is toxic when administered in solution by the oral route to rats. Two males and two females receiving 80 mg chlorine dioxide/kg body weight died, and a further two males at 40 mg/kg body weight also died within 48 hr of administration. There were no deaths at 20 mg/kg body weight. 

Even omrekenen: laboratoriumratten wegen ca 230 gram. Zij stierven na toediening van 40 mg/kg body weight. Als je dat omrekent naar een volwassen mens van 70 kg, dan zou dat overeenkomen met een inname van 12174 mg = 12,174 gram. Zou je deze hoeveelheid toevoegen aan een glaasje water van 0,2 l, ontstaat een concentratie van bijna 61000 mg clo2 / liter (arme ratjes!)