COVID patiënt in ziekenhuis

9 jan 2021: Nadat een ernstig zieke COVID-19 patiënt niet reageerde op conventionele zuurstofbehandelingen, besloot zijn arts Dr. Dante Converti een onconventionele behandelingsmethode toe te passen. Hij schreef het gebruik voor van natriumibuprofenaat voor via verneveling en chloordioxide via de intraveneuze weg.

Dr. Dante Converti, beschreef in diagnose: “ernstige longaantasting, die conventionele zuurstofbehandeling kregen, ondanks dat de hemoglobineverzadiging onder de normale waarden bleef” essentieel is voor een normale ademhaling van een persoon."

In dit verband verzocht de arts om behandeling met natriumibuprofenaat, door middel van verneveling en chloordioxide (CDS), intraveneus, volgens de specifieke protocollen voor de situatiekaart voor een patiënt die wordt beschouwd als "in zeer ernstige toestand”.

Het sanatorium Otamendi en Miroli SA stemde niet in met deze behandeling omdat deze in druist tegen de voorschriften van Anmat. Daarop stapten de familieleden en de arts zelf, Dr. Dante Converti naar de rechter. 

De federale rechter Javier Pico Terrero erkende vervolgens dat de patiënt mocht worden behandeld zoals familie en Dr. Dante Converti wensten. 

Dit is een ongekende uitspraak in het land. Het gebruik van chloordioxide werd door de ANMAT-autoriteiten (Argentijnse RIVM) en de regering afgewezen. Degenen die het gebruik ervan steunen, zeggen dat het goede resultaten heeft opgeleverd in Latijns-Amerika.

Na de uitspraak van de rechtbank te hebben gehoord, namen professionals van de World Coalition for Health and Life (COMUSAV) ​​contact op om hun ervaring met het intraveneuze gebruik van CDS aan te bieden.

Bron: https://mundopoder.com/autorizan-el-uso-de-dioxido-de-cloro-para-el-tratamiento-de-un-paciente-con-covid-19/

De bron vermeldt helaas niet hoe het deze patiënt is vergaan.

Volgens een andere bron is deze man overleden: https://rpp.pe/mundo/actualidad/argentina-muere-el-paciente-con-covid-19-al-que-un-juez-permitio-recibir-dioxido-de-cloro-noticia-1314568

De familierechtadvocaat verzekert dat de man niet is overleden aan COVID-19, maar aan een ziekenhuisinfectie.

CLO2.nl: ClO2 elimineert elk virus met groot gemak. maar bacteriën zijn minder effectief te bestrijden met ClO2. Dus die advocaat kan gelijk hebben. En de oude man was heel ernstig ziek, de behandeling met chloordioxide liep door de rechtsgang vertraging op. Een vertraging die nog eens werd vergroot door tegenwerking van de prive-kliniek waarin de patiënt verbleef, die de behandeling met chloordioxide na de uitspraak van de rechter nog eens extra uitstelde.