bolivia mms cds chlorine dioxide drinking

Boliviaanse wet die gebruik van chloordioxide als medicijn tegen COVID 19 legaliseert

Downloadpagina: http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/1351

De wet is er. De volgende tekst stamt van vóór de wetsaanname.

Persbureau Reuters en Business Insider

De wet is er nog niet doorheen. Maar: 

Hoe een hele natie giftig bleekmiddel omarmde als een wondermiddel voor COVID-19 na een golf van verkeerde informatie die de autoriteiten niet konden weerleggen.

How an entire nation embraced toxic bleach as a COVID-19 miracle cure after a tide of misinformation that authorities couldn't counter

 

  Officials in Argentina raided labs producing toxic bleach as a COVID-19 treatment after a misinformation campaign fueled its popularity
 
  Facebook axed South American pages and groups promoting bleach as a COVID-19 cure after an Insider investigation
   
  Dr. Pedro Cháves: "Mijn hele familie gebruikt chloordioxide: mijn schoonfamilie, mijn kinderen, mijn vrienden, iedereen. En niemand is besmet met het coronavirus"

Hier een reactie van een Boliviaanse wetenschapper Mohammed Mostajo-Radji op de ontwikkelingen in Bolivia. Hij beschouwd (helaas) het gebruik van chloordioxide als een grote fout, maar analyseert (m.i.) heel treffend waarom een land als Bolivia gevoelig is voor 'pseudo-wetenschap'. Mohammed Mostajo-Radji meent dat het geloof dat veel Bolivianen hebben in chloordioxide te wijten is aan de gebrekkige informatievoorzieningen in Bolivia. Dit gedeelte van zijn analyse is goed en grondig. Maar dan onderbouwd hij zijn betoog met verwijzingen naar niet relevante wetenschappelijke onderzoeksresultaten die moeten aantonen dat de MMS/CDS-methode chloordioxide gevaarlijk is. En daar is hij de zoveelste wetenschapper die valse bewijzen aan haalt. Dat is veelzeggend over zijn eigen vooroordeel en dat van andere wetenschappers tegen het gebruik van chloordioxide ls medicijn.

Pseudoscience in the times of crisis: How and why chlorine dioxide consumption becamePseudoscience in the times of crisis: How and why chlorine dioxide consumption becamepopular in Latin America during the COVID-19 pandemic.

Hij praat over pseudo-science. Enkele fragmenten:

 1. In Latijns-Amerika zijn er verschillende gevallen waarin mediatrends het beleid hebben gevormd en hebben geleid tot gevaarlijke interventies om de pandemie te bestrijden (Oliveira et al., 2020). Deze omvatten de toediening van hydroxychloroquine en ivermectine (Mega, 2020), evenals de
  gebruik van niet-getest herstellend plasma als therapie voor COVID-19 (Ferreira and Mostajo-Radji, 2020).

 2. While the world was horrified by President Donald Trump’s suggestion of drinking household disinfectants to prevent COVID-19, less has been mentioned about the extensive use of chlorine dioxide as treatment in Latin America.

 3. COMUSAV claims to have done chlorine dioxide toxicology studies in chicken embryos infected with avian coronavirus, although those results have not been published in a peer-reviewed journal (La Red, 2020). Moreover, COMUSAV falsely claimed that these results demonstrate chlorine dioxide is safe to administer to other animals, including humans and that the results are extrapolatable to other coronaviruses, such as SARS-CoV-2 (La Red, 2020).

 4. Latin American countries lack a common health administration, making them more susceptible to complications due to poverty,comorbidity and political dynamics.

 5. Exposure to high doses of chlorine dioxide has been shown to cause thyroid suppression, DNA damage and neurotoxicity in several animal models (Abdel-Rahman et al., 1984; Bercz et al., 1982; Harrington et al., 1986; Orme et al., 1985; Toth et al, 1990). It is therefore understood that chlorine dioxide is not safe for human consumption.

 6. There are several documented cases, both in the scientific literature and in the popular media, of strong side effects caused by chlorine dioxide intoxication (Montoya and Rocha, 2020). According to court documents, in the United States alone, poison control centers have handled over 16,000 cases of chlorine dioxide intoxication since 2014 (Braga, 2020; Orshan, 2020). Some of the common symptoms of intoxication include severe vomiting and diarrhea, anemia, severe liver failure, low blood pressure, arrythmia and methemoglobinemia (US Food and Drugs Administration, 2020).

 7. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21548331.2020.1778908

 8. In Latin America, the biggest proponent of chlorine dioxide is the “Coalicion Mundial Salud y Vida” (translated to “Global Health and Life Coalition” - COMUSAV) (Gonzalez, 2020). COMUSAV defines itself as a nonprofit organization that encompasses physicians and health professionals promoting integral homeopathic practices (Lammoglia, 2020). COMUSAV claims to have done chlorine dioxide toxicology studies in chicken embryos infected with avian coronavirus, although those results have not been published in a peer-reviewed journal (La Red, 2020). Moreover, COMUSAV falsely claimed that these results demonstrate chlorine dioxide is safe to administer to other animals, including humans and that the results are extrapolatable to other coronaviruses, such as SARS-CoV-2 (La Red, 2020).

 9. Mohammed Mostajo-Radji beschrijft hoe enorme politieke instabiliteit in Bolivia heeft geleid tot legalisatie van chlorine dioxide als medicijn.

 10. COVID-19 has often been described as the first post-truth pandemic (Parmet and Paul 2020; Shelton, 2020). Several studies have identified sources of this phenomenon, including contradicting information in social media, failure of governmental officials to accurately predict the spread of the disease, mistrust in the WHO, and increased economic inequalities (Parmet and Paul, 2020; Puri et al., 2020).

 11. As we approach a time period in which massive vaccinations against the SARS-CoV-2 virus will be needed, understanding the roots, as well as the causes of dissemination, and politization of scientific misinformation will be key to overcome this pandemic.

 

Ad a: Mohammed Mostajo-Radji veegt ook meteen de vloer aan met hydroxychloroquine, ivermectine en herstellend plasma als therapie voor COVID-19. Over herstellend plasma kan ik niet oordelen. Maar hydroxychloroquine is precies zo'n voorbeeld waarbij het ook mis is gegaan. Een lage dosis hydroxychloroquine in combinatie met een bepaald antibioticum en zink bleek goede medicijncombinatie te zijn tegen Covid-19 als de behandeling werd gestart in een vroeg stadium. En toen dat bekend werd, werden experimenten gedaan op Covid-patiënten op de intensive care (in een laat stadium dus) met een heel hoge dosis hydroxychloroquine, zonder het antibioticum en zink. En die onderzoeken wezen uit dat hydroxychloroquine niet leidde tot verbetering en zelfs tot extra sterfte. Zo werd het gebruik van de combinatie hydroxychloroquine, antibioticum en zink wetenschappelijk om zeep geholpen.

En mocht mijn stelling hierboven onjuist zijn, verneem ik dat graag wetenschappelijk onderbouwd en dan ben ik de eerste die dit rectificeerd!

 

Ad b: Donald Trump sprak bij de uitbraak van corona in de V.S. ooit over een "disinfectant to be injected". Kan ik hieruit afleiden dat Mohammed Mostajo-Radji net als ik denkt dat Trump sprak over chloordioxide???

 

Ad c: bevat een verwijzing naar het onderzoek van een collega-wetenschapper waaruit moet blijken dat de claims van COMUSAV vals zijn: https://lared.com.gt/comusav-dice-haber-vencido-al-covid-19-con-dioxido-de-cloro-cds/ (moet ik nog lezen!)

 

Ad e: uit wetenschappelijke onderzoeken waarbij ratten langdurig een enorm hoge dosis chloordioxide door hun strot geduwd werd, kun je inderdaad afleiden dat je niet onbeperkt grote doses chloordioxide kunt nuttigen. Daar staat tegenover dat andere onderzoeken aantonen dat een lage dosis chloordioxide ongevaarlijk is en zelfs kan worden toegepast om drinkwater te zuiveren. Chloordioxide is in lage dosis veilig om te drinken. Zeker als de blootstelling slechts kortstondig is. De enige redenen waarom in Nederland geen chloordioxide aan het drinkwater wordt toegevoegd, zijn dat chloordioxide de smaak verslechterd en dat onderweg van waterleidingbedrijf naar huishouden deels wordt omgezet in chlorieten. En chlorieten... die zijn ongezond!

De dosis die gebruikt wordt als chloordioxide wordt ingezet als geneesmiddel, ligt veel hoger dan bij het zuiveren van drinkwater, maar ligt tegelijk ook heel veel lager dan de doodsgrens die werd opgezocht bij het onderzoek op ratten. Wetenschappelijke onderzoeken, op basis van een verdunning en hoeveelheid die gelijk ligt aan de toepassing van chloordioxide als medicijn, tonen geen gevaar aan (zover mij bekend).

 

Ad f: ik schrik ook van het aantal van 16000 vergiftigingen. Waarschijnlijk betreft het hier neveneffecten die voornamelijk voorkwamen bij het gebruik van MMS. Er zijn verschillende manieren om chloordioxide te produceren. MMS is een bereidingswijze van chloordioxide. Deze bereidingswijze leidde tot de meeste negatieve neveneffecten. Nieuwere bereidingswijzen zoals CDS verschaffen naar zeggen een meer zuivere chloordioxide met veel minder neveneffecten (aldus de voorstanders van chloordioxide).

Je kunt je afvragen of deze vergiftigingen zich nog steeds voordoen bij CDS.

Doe-het-zelf-dokteren brengt risico's met zich mee. Werd de voorgeschreven dosis correct gehanteerd? Werden de voorzorgsmaatregelen correct uitgevoerd? Vormden de neveneffecten echt een gevaar voor de gezondheid? Of schrok de gebruiker of diens medemens dusdanig van de neveneffecten, dat zij vonden dat de huisarts moet worden geïnformeerd?

 • severe vomiting and diarrhea: dehydratie vormt hierbij een gevaar. Je kunt je afvragen of de doe-het-zelf-dokteren hierop voorbereid waren. Zou dit probleem zich ook voordoen als de gebruikers genoeg water hadden gedronken? Waren de doe-het-zelf-dokteren vooraf op de hoogte van deze verschijnselen? Of werden ze er door verrast?
 • anemia (bloedarmoede), severe liver failure, low blood pressure, arrythmia and methemoglobinemia: doen deze zich ook nog voor bij CDS? (Het antwoord op deze vraag moet ik u vooralsnog schuldig blijven.) Over methemoglobinemia zegt Andreas Kalcker dat dit juist niet het geval is.

Kortom: moet je op basis van 16000 vergiftingen, verdeeld over een termijn van vele jaren en verdeeld over een groot land als de VS, concluderen dat chloordioxide onbruikbaar is als medicijn? Ik ben geen wetenschapper, maar m.i. vormt dit geen wetenschappelijk bewijs, maar slechts ondersteunend bewijs. Wil je wetenschappelijk aantonen dat chloordioxide gevaarlijk is, test dan de CDS-methode op bijvoorbeeld ratten. Ergens in laboratoria zijn vast wel ratten te vinden die al ziekgemaakt zijn met virussen, parasiten of schimmels. Probeer eens of je ze kunt genezen met chloordioxide volgens CDS-methode. Het lijkt mij een kleine moeite.

 • mislukt dat experiment, dan help je de mensen in Bolivia!
 • slaagt dit experiment, dan help je de mensen in Bolivia!

 

Ad h: laat iemand alsjeblieft een peer-review uitvoeren. Dat is de enige manier om helderheid te verschaffen. COMUSAV heeft geen gelijk, maar ook geen ongelijk zolang geen peerreview is uitgevoerd. Maar zo'n peerreview moet dan wel worden uitgevoerd door een andere partij. Een wetenschapper die deze missie bij voorbaat kansloos acht, zou toch een peer-review moeten uitvoeren. Al is het dan alleen om duidelijkheid te verschaffen de doe-het-zelf-dokters verspreid over de hele wereld.

 

Ad k: Het publiek heeft recht op openheid en transparantie. En toch vind ik geen antwoord op vragen als:

 • wat is er mis met de medicijncombinatie hydroxychloroquine, antibioticum en zink
 • wat is er mis met de medicijncombinatie ivermectine, doxy (antibioticum) en zink
 • wat is er mis met chloordioxide zoals toegepast volgens CDS-protocol? 

Wat maakt dat de media zwijgen?

 

In zijn geschrift haalt Mohammed Mostajo-Radji een aantal wetenschappelijke resultaten aan die moeten bewijzen dat het drinken van chloordioxide volgens MMS/CDS protocol gevaarlijk is.

Bij de onderzoeken zal ik verwijzen naar analyses elders op deze website die aangeven in hoeverre de genoemde wetenschappelijke artikelen van toepassing zijn op het gebruik van chloordioxide volgens MMS-protocol.

 1. Abdel-Rahman, M.S., Couri, D., and Bull, R.J. (1984). Toxicity of chlorine dioxide in drinking water. Journal of American College of Toxicology. 3(4): 277-284. DOI:10.3109/10915818409009082.
  Beoordeling CLO2.nl: NIET VAN TOEPASSING!!!
 2. Hauchman, F.S., Noss, C.I., and Olivieri, V.P. (1986). Chlorine dioxide reactivity with nucleic acids. Water Research. 20 (3): 357-361. DOI: 10.1016/0043-1354(86)90084-9.
  Niet te beoordelen. Helaas, dit onderzoek is voor mij te ingewikkeld om het te kunnen begrijpen. 
 3. Zoffoli, J.P., Latorre, B.A., Daire, N., and Viertel, S. (2005). Efectividad del Dióxido deZoffoli, J.P., Latorre, B.A., Daire, N., and Viertel, S. (2005). Efectividad del Dióxido deCloro, en Función de la Concentración, pH y Tiempo de Exposición, en el Control de Botrytiscinerea, Penicillium expansum y Rhizopus stolonifera. Ciencia e investigación agraria. 32(3):181-188.
  NIET VAN TOEPASSING!!! Waarom dit onderzoek wordt aangehaald, ontgaat me totaal. Het gaat over CLO2 om fruit te ontsmetten en zo langer houdbaar te houden.
 4. Bercz, J.P, Jones, L., Garner, L., Murray, D., Ludwig, D.A., and Boston, J. (1982). Subchronic toxicity of chlorine dioxide and related compounds in drinking water in the nonhumanprimate. Environmental Health Perspectives. 46: 47-55. DOI: 10.1289/ehp.824647.
  Beoordeling CLO2.nl: NIET VAN TOEPASSING!!!
 5. Harrington, R.M., Shertzer, H.G., and Bercz, J.P. (1986). Effects of chlorine dioxide on thyroid function in the African green monkey and the rat. Journal of Toxicology and Environmental Health. 19 (2): 235-242. DOI: 10.1080/15287398609530923.
  NIET VAN TOEPASSING!!! 8 weken exposure is heel lang. 
 6. Orme, J., Taylor, D.R., Laurie, D., and Bull, R.J. (1985). Effects of chlorine dioxide on thyroid function in neonatal rats. Journal of Toxicology and Environmental Health. 15 (2): 315-322. DOI: 10.1080/15287398509530657.
  NIET VAN TOEPASSING!!! Deze rattenpups ontvingen 20x zo vaak een concentratie die tot 25x zo hoog was. 
 7. Toth, G.P., Long, R.E., Mills, T.S., and Smith, M.K. (1990) Effects of chlorine dioxide on the developing rat brain. Journal of Toxicology and Environmental Health. 31 (1): 29-44. DOI:10.1080/15287399009531435.
  NIET VAN TOEPASSING!!! Weliswaar slechts 1,5x hoger concentratie, maar veel langduriger toegepast en uiteindelijk geen duidelijk resultaat.
 8. Montoya, S.C.N., and Rocha, M.T. (2020). Alerta RACIM: Productos a base de clorito desodio/dióxido de cloro. Repositorio Digital Universidad Nacaional de Cordoba. Available on https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/16211. Accessed October 21, 2020. Betreft waarschuwing tegen het gebruik van chloordioxide, geen onderzoeksresultaten. DEZE INFO VOEGT NIETS TOE.


Ook haalt hij een aantal geschriften aan die hij beschouwd als pseudo-wetenschap:

 1. Karnik-Henry, M.S. (2020). Acidified sodium chlorite solution: A potential prophylaxis to mitigate impact of multiple exposures to COVID-19 in frontline health-care providers. HospitalPractice. DOI: 10.1080/21548331.2020.1778908.
 2. La Red. (2020). Comusav dice haber vencido al COVID-19 con Dióxido de Cloro (CDS). Available on https://lared.com.gt/comusav-dice-haber-vencido-al-covid-19-con-dioxidode-cloro-cds/. Accessed on October 25, 2020. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.13.336768v3