Ondersteunend bewijs:

 

Grafeenoxide in alle mRNA vaccins gevonden

Dus ook in de Russische en de Chinese vaccins!!!

Een elektronenmicroscoop toonde ook aan dat geanalyseerde vaccins van Pfizer, AstraZeneca, Moderna en Johnson & Johnson en bloedmonsters van de gevaccineerden kleine, langwerpige metalen voorwerpen in het bloed vertoonden die zeker als ‘antennes’ konden dienen. (Zie studie “Ghost Structure in Comirnaty Vaccine” door Klaus Retzlaff), die ook grafeenoxide ontdekte in de beschikbare vaccins.

Link: https://www.nachrichtenspiegel.de/tag/dr-klaus-retzlaff/

Dit werd ook bevestigd door Dr. Robert Young, die in januari 2022 ook dezelfde resultaten vond in zijn onderzoek. Dezelfde inhoud werd later ontdekt in de vaccins “Sputnik” (Rusland), “Cansino” (Chinees) en “Sinopharm” (Chinees). Elke vaccindosis, ongeacht de fabrikant, bevat ten minste grafeenoxide.

Grafeenoxide is normaal gesproken niet magnetisch, maar wordt magnetisch zodra het het inwendige van een lichaam binnendringt en kan interageren met de waterstof en het water van het lichaam.

Magnetisme? Grafeenoxide? Microscopische antennes? Nanobots? Nou, de verbinding duurde niet lang en er werden verschillende gevaccineerde mensen gescand in een bos. Het bleek duidelijk dat ze feitelijk een onbekend en niet-identificeerbaar MAC-adres uitzonden.

CLO2.nl: Wat zijn grafeenoxides? https://en.wikipedia.org/wiki/Graphite_oxide

Het hoofdbestanddeel van alle grafeenoxides is koolstof C. Grafeenoxide is een 'matje' van grafeen (koolstofatomen dus), omgeven met oxides. De grafeenoxide op rechts is slechts exemplarisch.

grafeen grafeenoxide

Afbeeldingen wikipedia

Grafeen en grafeenoxides kunnen pas sinds kort kunstmatig worden gemaakt en hebben extreme natuurkundige eigenschappen waardoor ze erg geliefd zijn bij wetenschappers, ook bio-wetenschappers. En zoals altijd vraagt men zich altijd eerst af hoe men de winst van dit nieuwe produkt kan optimaliseren voordat men zich afvraagt wat de risico's zijn. Grafeen en grafeenoxides zijn m.i. de PFAS / asbest van de toekomst. Maar ze zitten dus in het vaccin. 

https://www.mdpi.com/1996-1944/15/6/2229

 

Wat is een MAC-adres?

Een MAC-adres (Media Access Control) bestaat uit een cijferblok en maakt het mogelijk om via Bluetooth verbinding te maken met dit apparaat. Hiervoor worden vaak mobiele telefoons, computers, printers, luidsprekers en vele andere apparaten gebruikt, zolang deze adressen maar kunnen worden uitgelezen en door een ontvangend apparaat kunnen worden gebruikt.

MAC adres

Deze numerieke blokken van een MAC-adres verschijnen in 6 blokken, elk met twee cijfers of letters. Bijvoorbeeld: 00 : 1A : 3F : F1 : 4C : C6. De eerste drie blokken tonen de unieke identificatiecode van het bedrijf (Organizational Unique Identifier). De andere drie blokken tonen echter de netwerkinterface van de specifieke verbindingscontroller (Network Interface Controller Specific).

Tijdens uitgebreid onderzoek konden de MAC-adressen van gevaccineerde mensen op geen enkele manier aan welk bedrijf dan ook worden toegewezen en werden ze altijd genoteerd als “Onbekend”. Hierdoor weet je niet welke bedrijven zich achter deze onbekende MAC-adressen verschuilen. Ook is niet bekend welke ‘app’ nodig zou zijn om verbinding te maken met het MAC-adres dat een gevaccineerd persoon uitstuurt.

Het Bluetooth-signaal kon in eerste instantie met elke mobiele telefoon worden ontvangen, of het nu Android, Windows of Apple was, maar kort daarna volgde een update voor al deze systemen en ineens konden deze onbekende MAC-adressen niet meer worden ontvangen. Een vreemd toeval?

CLO2.nl: Vreemd toeval? Nee, gewoon een uitgeschakelde optie die je dus weer in kunt schakelen!!!
Zie afbeelding hierboven op rechts met mijn Huawei P10

BLE scannerGelukkig bleek dat er nog steeds enkele Bluetooth-scanner-apps voor telefoons waren die deze onbekende signalen nog steeds konden weergeven. Daartoe behoort bijvoorbeeld de “BLE Scanner”, (CLO2.nl: ik denk deze app, zie afbeelding) die u op uw mobiele telefoon kunt downloaden en vervolgens alle MAC-adressen voor de Bluetooth-verbinding in uw regio kunt weergeven.

CLO2.nl: volgens mij is die app overbodig, maar ik ben er ook nog niet helemaal uit.

 

 

Sommige niet-gevaccineerde mensen met PCR-tests zenden ook een signaal uit

Eén van de proefpersonen was niet gevaccineerd, maar stuurde toch een MAC-signaal uit. Hoe kon dit gebeuren? In eerste instantie waren mensen erg verrast, maar later bleek dat deze persoon al meerdere PCR-testen bij zich had laten uitvoeren. Het vermoeden bestaat dan ook dat een deel van de PCR-testen heimelijk is uitgerust met nanobots om in ieder geval een Bluetooth-verbinding tot stand te kunnen brengen. Dergelijke kleine nanobots zouden ook het enige zijn dat op een teststaafje verborgen zou kunnen worden. CLO2.nl: of wellicht door "shedding"!?

Interessant genoeg bleek toen we vroegen naar de herkomst van deze sticks dat het geen in de handel verkrijgbare sticks waren en dat artsen hun eigen sticks niet mochten gebruiken, maar deze speciaal voor de PCR-testen moesten bestellen. Deze teststaafjes worden vervolgens in folie gewikkeld en naar de testlaboratoria, artsen en andere plaatsen gestuurd. De meeste teststaafjes worden blijkbaar in Chinese fabrieken vervaardigd.

CLO2.nl: dus dan zou het puur om de PCR-testen gaan die in de teststraten werden gebruikt. Daar werd je naam geregistreerd, wellicht ook het serienummer van jouw specifieke PCR-staafje en dan zou (zeer speculatief wat ik nu zeg) het MAC-adres dat jij uitzendt, bekend kunnen zijn bij de leverancier.

CLO2.nl speculatief voorbeeld: 00 : 1A : 3F : F1 : 4C : C6, aha, wij signaleren het Bluetooth signaal van Jan Jansen, geb 01-01-2050 te Nooitgedacht in het Bluetooth bereik van de router van Holland Casino te Den Haag.

Zelfs dode mensen zenden Bluetooth-signalen uit

De dr. Pedro Zavala nam de moeite om een ​​begraafplaats te zoeken. Hij zocht naar nieuwe graven waar onlangs iemand begraven was. De begraafplaats was helemaal leeg, er was niemand in de buurt, en toch ontving hij MAC-adressen van de onlangs overledene zodra hij naar een van de nieuwste graven ging. Elders en in de buurt van oudere graven op de begraafplaats ontving het geen MAC-adressen.

Interessant genoeg bleek dat alleen graven sinds begin 2021 een Bluetooth-signaal uitzenden. Er kan dan ook van worden uitgegaan dat er pas later aan is gewerkt.

CLO2: ik begrijp de laatste zin niet, in Bolivia startte het vaccineren 21 maart 2021.

Welke app om verbinding te maken met gevaccineerde mensen?

De interessante vraag die hier opkomt is: wat voor soort app zou het kunnen zijn waarmee je via Bluetooth verbinding kunt maken met een gevaccineerd persoon? Tot nu toe is er nog geen app ontdekt die een verbinding tot stand had kunnen brengen, alleen met sommige Bluetooth-scanner-apps kun je zien dat gevaccineerde mensen dit MAC-signaal uitzenden, dat is het enige dat tot nu toe fysiek kan worden vastgesteld.

In hoeverre het mogelijk is om een ​​bruikbare app te reconstrueren is heel moeilijk te zeggen, want als de app of het speciale bedieningsapparaat niet beschikbaar is, kan niet precies worden gezegd wat er allemaal mogelijk is.

Natuurlijk stel je jezelf ook de volgende vragen: Welke mogelijkheden heeft deze geheime app waarmee je in contact kunt komen met gevaccineerde mensen? In hoeverre kunnen het zenuwstelsel, de hersenen, het hart, de emoties en stemmingen worden beïnvloed? Kan de geheime app een uitschakeling, dat wil zeggen een uitschakelaar, activeren, waardoor vervolgens het hele zenuwstelsel wordt kortgesloten en je dan gewoon dood neervalt?

CLO2.nl spekulatief: zoals ik al eerder beschreef, tenminste kun je iemand via zijn MAC-adres lokaliseren.

 

Maatregelen om het verzonden MAC-adres te neutraliseren

Er zijn verschillende maatregelen waarbij geprobeerd is om het versturen van het MAC-adressignaal te stoppen, dat wil zeggen zodat de gevaccineerde persoon dit signaal niet meer uitzendt. Er zijn al sterke magneten gebruikt, evenals EMP-pulsen. Dit laatste zijn apparaten die een elektrische impuls uitzenden en alle apparaten in een bepaald gebied vernietigen en vervolgens niet meer bruikbaar zijn.

Helaas werkten de magneten niet. De overdracht van een MAC-adres ging door. Toen er echter een EMP-puls werd toegepast, verdween het signaal van de gevaccineerde persoon... maar helaas slechts voor enkele seconden. Vaak werd er daarna een nieuw adres aangemaakt of verscheen het oude weer. Het succes duurde slechts seconden en voor anderen minuten. Om deze reden doen verschillende wetenschappers momenteel verder onderzoek. Anderen zweren echter bij vaccinaties met CDS (ChlorineDioxide Solution), paardenbloem, mariadistel en andere hulpmiddelen.

***

 

 

Professor Pablo Campra Madrid van de Universiteit in Almeira (Spanje):

De vaccins bevatten zeker grafeenoxides. De producenten geven dat ook toe. Gevaccineerden en PCR-getesten zijn nu zender/ontvanger geworden van BLUETOOTH en zenden een mac-address uit.

 

Mijn persoonlijke vragen:

  • is het mac-adres een constante?
    • Zend een gevaccineerde altijd hetzelfde mac-adres uit?
    • Zend een gevaccineerde 1 mac-addres uit (of meerdere)?