LD50 Rat oral 292 mg/kg Lg  
The Dictionary of Substances and their Effects (DOSE)

Commentaar CLO2.nl: Niet van toepassing!

  • Deze waarde van 292 mg/kg Lg ligt qua hoeveelheid 24x boven MMS-protocol (12,2 mg/Kg Lg).
  • De gebruikte verdunning was 0,2%, dus 2000 mg per liter oftewel 2 g/liter. Deze waarde komt qua concentratie overeen met MMS-protocol (2,7 g/liter).