Hoeveel ClO2 schrijven de MMS-protocollen voor? Om het gebruik van MMS te kunnen vergelijken met de waardes uit wetenschappelijke onderzoeksresultaten, moet er worden omgerekend van de ene eenheid naar de andere. CLO2.nl gaat op zoek naar de hoogste dosering ClO2 die in Oeganda werd gebruikt om vervolgens deze meest gevaarlijke concentratie als vergelijkmateriaal te gebruiken. CLO2.nl komt uit op de volgende waarden (nog niet geverifieerd door iemand anders):

 

De video's gemaakt in Oeganda vermelden helaas niet hoe groot de concentratie ClO2 was die de mensen kregen toegediend tegen malaria. Meest aannemelijk is de info die wordt verschaft op één van de websites van MMS-sympatisanten. MMS-sympatisant Leo Koehof was immers ter plaatse aanwezig en was erg goed ingelicht. MMSFORUM.nl vermeldt dat de volgende concentraties werden gebruikt.

Bron: https://mmsforum.io/general/26436-leaked-proof-the-red-cross-cured-154-malaria-cases-with-mms

MMS Malaria doses used in Uganda Dec 2012:

 • In Oeganda kreeg iedere deelnemer aan het experiment één beker met verdunde ClO2.
 • Één beker bevat ca 0,2 liter.
 • kg Lg: per kilogram Lichaamsgewicht

Aanname voor gewichten van mensen (telkens laag gewicht gekozen zodat de dosis per lichaamsgewicht hoog uit komt):

 • Adult: 60 kg
 • Child: 11 kg
 • Baby: 3 kg
Aantal druppels NaClO2 mg ClO2 concentratie
ClO2 in %
mg/kg Lg
- MMS dose for Malaria in adults: 18 activated drops 540 mg 2,7* g/l 9,0
- MMS dose for Malaria in children: 8 activated drops 240 mg 1,2 g/l 12,2*
- MMS dose for Malaria in babies: 2 drops 60 mg 0,3 g/l 5,6

*De gevaarlijkste concentraties zijn rood gemarkeerd!

 

NB: RIVM hanteert in hun risicobeoordeling als waarde: druppelgrootte 50-100 μL. CLO2.nl heeft heden nog niet nagerekent of die aanname overeenkomt met de eigen aanname voor druppelgrootte.

 

Voor wie geïnteresseerd is in de berekening: 

Scheikunde: (een verdunning van) natriumchloriet en (een verdunning van) zoutzuur worden met elkaar gemengd. Hierdoor ontstaan de volgende scheikundige reactie:

5 NaClO2 + 4 HCl = 4 ClO2 + 5 NaCl + 2H2O

 

Het gewicht van druppels NaClO2,  HCl, ClO2,  NaCl en H2O

De druppel is een lastige eenheid. Je kunt niet in een tabellenboekje opzoeken hoeveel druppels  NaClO2,  HCl, ClO2,  NaCl of H2O wegen. De druppelgrootte van een vloeistof hangt af van verschillende factoren:

 • temperatuur
 • oppervlaktespanning van de vloeistof
 • het materiaal waaraan de druppel hangt (vloeistofafstotend of juist aantrekkend)
 • aanwezige trillingen
 • en vast meer...

Een druppel water weegt 50 mg (die kun je wel bij benadering opzoeken).

De druppels natriumchloriet en het zoutzuur zijn verdund in water. De hoeveelheid water heeft in beide gevallen de overhand. Dus ik neem gemakshalve aan dat de druppels natriumchloriet en zoutzuur ook 50 mg wegen.

1 druppel verdunde natriumchloriet bevat 28% natriumchloriet = 0,28 x 50 mg = 14 mg natriumchloriet

Atoomgewicht:
Bron: https://www.lenntech.nl/periodiek/massa/massa.htm

 • 1 atoom Na weegt: 22,9897
 • 1 atoom Cl weegt: 35,453
 • 1 atoom O weegt: 15,9994
 • 1 atoom H weegt: 1,0079

 

 • 5 moleculen NaClO2 wegen 452,2075
 • 4 moleculen ClO2 wegen 269,8072

Kortom: 452 NaClO2 levert 270 ClO2 op. de uiteindelijke hoeveelheid  ClO2 vormt 270/452 x 100% = 60%
100 gram NaClO2 levert 60 gram ClO2 op. 

 

Voor het verkrijgen van de ideale mengverhouding zou je dus 68 gewichtprocent natriumchloriet moeten mengen met 32 gewichtsprocent zoutzuur.

Volgens het MMS-protocol wordt een oplossing van 28% natriumchloriet gemengd met een oplossing van 4% zoutzuur. er vanuitgaand dat beide druppels even zwaar zijn, krijg je tussen natriumchloriet en zoutzuur de volgende mengverhouding:

 • 0,28 x 50 mg natriumchloriet = 14 mg natriumchloriet 
 • 0,04 x 50 mg zoutzuur = 2 mg zoutzuur
 • Mengverhouding natriumchloriet : zoutzuur = 14 : 2
 • Het mengsel bestaat voor 14/16e deel uit natriumchloriet (87,5%) en 2/14e deel (12,5%) uit zoutzuur 

Om een lang verhaal kort te maken: als je het MMS-protocol volgt, reageert niet alle natriumchloriet tot ClO2. Alle zoutzuur zal reageren tot het op is, maar er gaat een restant natriumchloriet mee in je maag. Maar ja, daar ontmoet het maagzuur. Dan verandert het restant alsnog in ClO2. je mag er dus vanuit gaan dat uiteindelijk alle natriumchloriet wordt omgezet in ClO2.

Dat betekent dat ik nu kan gaan omrekenen: elke gram natriumchloriet levert 0,6 gram chloordioxide op!