Bovenstaande video is gemaakt door vlogger Myles Power. Het lijkt er op dat Myles Power zijn huiswerk heel goed heeft gemaakt. Zijn werk werp nieuw licht op de gebeurtenissen.

Power suggereert dat de microscoop-testen misschien niet allemaal zijn uitgevoerd. Dus dat daarmee gesjoemeld zou zijn. Echter, waterdicht is zijn bewijs niet. Zelfs als de helft van de deelnemers vals positief testte, zou de andere helft wel echt positief zijnen dus malaria hebben. Dan zou MMS nog altijd 100% effect hebben gehad op de helft van de groep.

CLO2.nl: ik heb emailcontact gehad met de eigenaar van het bedrijf dat in opdracht van Klaas proesmans de opnames maakte en de video editte, de heer Patrick Verstraete. De heer Verstraete getuigd onomwonden dat de alle testen zijn afgenomen zoals Proesmans zelf zegt.

CLO2 analyseert hieronder de video van Power!

 

11:08 in de video:

11 08 Proesmans 1e email aan Power

Duidelijk: Proesmans geeft aan dat dit onderzoek zijn eigen prive-initiatief betreft en dat hij niet bereid is om zijn informatie te delen.

 

14:40: de editor van de film, vertelt Power dat hij Leo Koehof als een mafkees beschouwd omdat Leo kennelijk veel met hem heeft gesproken over "een secte van Mars" (marsmannetjes?). Oei, als Leo Koehof leed aan waanideeën, blijft er weinig over van zijn geloofwaardigheid.

Een  editor heeft ook gezegd dat het Rode Kruis niet officieel deel uitmaakte van dit experiment. De enige reden voor hun aanwezigheid was omdat iemand hen had verzocht daar aanwezig te zijn en te helpen bij het vormgeven van het experiment. De Editor had dit van Leo Koehof vernomen. Toestemming voor deze clinical trails zou verkregen zijn van een dokter die werkt voor het Rode kruis. Maar oops... waar heb ik deze informatie ook alweer vandaan? En als dat klopt, welke dokter was dat dan?

 

15:12: Power reageert op Proesmans email:

15 12 reactie van Power aan Proesmans

 

17:15: nog een email van Power aan Proesmans:

17 15 email van Power aan Proesmans

 

18:00 Proesmans reageert furieus naar Power

18 29 reactie van Proesmans aan Power

 

19:40 email van Power aan Proesmans

19 40 email van Power aan Proesmans

 

20:06 Furieze email van proesmans aan Power

20 06 email van Proesmans aan Power

CLO2.nl: wat mij opvalt

 • Proesmans noemt zichzelf 'researcher'.
 • Hij zegt vooraf op de hoogte te zijn geweest van de gevaarlijke neveneffecten van het drinken van CLO2, maar kennelijk was voor hem een stukje zelfonderzoek waarbij hij zelf CLO2 heeft gedronken, afdoende om hem ervan te overtuigen dat het drinken van CLO2 veilig is. En hoewel hij heden ten dage nog steeds niet zeker weet of het veilig is, verantwoord hij hiermee toch zich voor het experimenteren op menselijke proefkonijnen in 2012.
  CLO2: Proesmans was er van overtuigd dat MMS veilig zou zijn en effectief zou zijn tegen malaria. En die overtuiging, samen met zijn behoefte aan het verrichten van een goede daad, brachten hem er toe, om tegen de waarschuwingen in van de FDA in, CLO2 te testen op mensen.
 • Proesmans neemt afstand van al zijn uitlatingen die hij deed in zijn video. Zijn uitlatingen deed hij te vroeg, voor de eindresultaten bekend waren: "we had not yet tested the enzymes in the blood"
  CLO2: Proesmans distancieert zich van zijn uitlatingen in de video omdat hem de grond onder de voeten te heet wordt. Maar in zijn hart en naar zijn overtuiging staat er nog wel degelijk achter! Vond dit fragment van de opnames daadwerkelijk plaats voordat de definitieve testresultaten bekend waren, of jokt Proesmans hier nu over? Ik denk dat Proesmans jokt: de enzymetest was gedaan, daarna deed hij zijn uitspraken in de video. Misschien kan de editor hierover antwoorden!? De editor mag zijn footage (de oorspronkelijke beelden) niet vrijgeven, maar de editor heeft geen zwijgplicht. Hij mag natuurlijk wel een timeline geven: de volgorde van de beelden. Welk beeld werd geschoten op welk moment?
 • Proesmans zwijgt daarna over dat eindresultaat van de enzymetests. Daarmee geeft hij geen uitsluitsel op de vraag: waren alle deelnemers na afloop daadwerkelijk malariavrij volgens de enzymetest?
  CLO2: vooralnog ga ik er van uit dat Proesmans werkelijke antwoord zou moeten zijn: "ja, dat is wat de tests uitwezen!'
 • Proesmans ontkent betrokkenheid van de WRC (Water Conference Center). Als dat klopt, dan heeft hij hun naam misbruikt.
  CLO2.nl: dit lijkt mij plausibel!
 • Proesmans raagt zich af of Power geïnteresseerd is in de hamvragen: is MMS veilig en werkt het tegen malaria of niet?
  CLO2.nl: dat zijn ook mijn hamvragen!
 • Proesmans meldt dat hij maar liefst 3 camera-crews had ingehuurd. De videobeelden liet hij maken met commerciële motieven ("just business") en NIET om idiële motieven.
  CLO2.nl: volgens mij is dit een smoes waarmee hij probeert te verklaren waarom hij de originele beelden niet wil vrijgeven: alsof hij er zelf aan wil verdienen. Maar voor iemand die wil verdienen, doet hij vervolgens wel opmerkelijk weinig met zijn beelden!!! Ik geloof niets van zijn commerciële motieven. Zoals proesmans eerder aangaf: "me, just a truth seaker".

 

Het bewijs dat de test is vervalst (de ontmaskeraar ontmaskert)

Vanaf 21:24 laten kwakzalver-ontmaskeraars Myles Power in samenwerking met Martijn van Erp zien hoe Klaas Proesmans het experiment heeft vervalst. Myles Power suggereert dat de bloedtesten, direct na de quicktest, nooit hebben plaatsgevonden. Maar Myles, als je samenwerkt met Martijn van Erp, ligt je uitkomst al klaar voor je het hebt onderzocht: het KAN niet waar zijn, dus het IS niet waar.

21:24 Afbeelding van de Quick-malaria-test

 Malaria Quicktest

Malaria Histidine-RichProteinll (PfHRP-ll)

Deze malariatesten verschaffen geen absoluut bewijs van een malaria-infectie. 42% van de bevolking heeft de malariaparasiet in haar systeem zonder er last van te hebben.

De deelnemers aan de quicktest die positief testten, worden, zo zegt Proesmans in de video, direct doorgestuurd naar het lab voor een grondige microscoop-malariatest. Na nogmaals positief te zijn bevonden voor malaria, kregen alle deelnemers een dosis ClO2.

23:54: door een uitspraak van Leo Koehof zou in twijfel kunnen worden getrokken of de eerste laboratorium-enzymtest daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
CLO2.nl: ik kan dit niet afleiden uit de woorden van Leo Koehof en ook niet uit de volgende afbeelding

24 16 testresultaat op papier

Koehoef praat over de test afgenomen bij gevangenen.
Power beweert: dit intakeformulier dat bij de eerste dag hoort, toont één blood-test. Je ziet één set van twee checkboxes. Als je een tweede test afneemt, zou je een tweede set checkboxes verwachten op het formulier. Maar als advocaat van de kwakzalver kun je ook zeggen: de checkboxes Malaria negative en Malaria postive horen inderdaad bij de quicktest. Er waren geen checkboxes gemaakt voor de microscooptest, daarom werd die info er met de hand bijgeschreven. Dus het zou maar zo kunnen dat de handgeschreven info in de rode rechthoek staat voor een positieve uitkomst van de microscooptest. Malaria ???? - Po(sitive?) 

33 39 patient information sheet

CLO2.nl: de vraag is essentiëel: werden alle deelnemers daadwerkelijk na de quicktest en voor het drinken van ClO2 getest via de laboratorium-enzymtest, ja of nee? Op dit punt moet absolute duidelijkheid komen!

CLO2.nl: lees mijn interview met Patrick Verstraete. Als getuige en editor van Proesmans film, heeft hij gezien dat de bloedtesten voor en na de orale inname van ClO2 daadwerkelijk plaatsvonden.

29:00: Jim Humble verteld over zijn psychotische ideeën over ALIËNS. Leo Koehof, vertaler van somige boeken van Humble, was a fruitcake. Kennelijk is Jim Humble er ook een. Birds of a feather flock together. Dus ja: Humble en Koehof leiden aan waanideeën. Weg geloofwaardigheid, want mensen met waanideeën verdraaiien de werkelijkheid om deze passend te maken bij hun waanideeën.

29:28: Myles Power verwijst een naar een video, samengesteld door Leo Koehof op de website van Jim Humble: 

Bovenstaande beelden worden door Jim Humble gebruikt om de echtheid van het experiment aan te tonen. Maar volgens Power zou de editor van de eerste video hem hebben verteld dat het in deze video om een heel ander experiment gaat. Na het eerste experiment zou Leo Koehof zijn eigen experiment op dezelfde locatie hebben uitgevoerd. dezelfde lokatie, een aantal van dezelfde rode kruis-medewerkers, 

CLO2.nl: Het ligt m.i. meer voor de hand dat Power de woorden van de editor verkeerd heeft geïnterpreteerd dan dat Leo Koehof een nieuw experiment zou hebben opgetuigd. Dat dezelfde medewerkers hier andere kleren dragen, daaruit leid ik niets af. De experimenten besloegen immers meerdere dagen. De editor, Patrick Verstraete heb ik zelf ook aan de telefoon gehad! Zo meteen meer!

 

31:23: aangetoond wordt dat de video-voiceover foute informatie verschaft. Volgens de voicover betekenen twee streepjes dat de patiënt meer dan één malariasoort onder de leden heeft. Maar dat klopt niet. De manual van deze test zegt: twee streepjes op de quicktest betekent een positieve score op de aanwezigheid van antilichamen tegen malaria. Hoe dan ook..

 

33:39: Power trekt in twijfel of de enzyme-blood-test ooit heeft plaatsgevonden.

CLO2.nl: de enzym-bloedtest is essentiëel. Zonder deze test heeft het onderzoeksresultaat geen enkele waarde.

35:34: Power laat een testprotocol zien, 1 maand voor aanvang van het onderzoek gemaakt door kwakzalver. Power betwijfelt of op deze korte termijn nog iets in het protocol zou zijn waarmee de enzym-bloed-testen worden toegevoegd. Maar daarmee overtuigt hij mij niet.... Proesmans voerde overleg met overheidsinstanties en dokters om toestemming te krijgen voor zijn onderzoek. Dus waarom zou één van deze partijen niet om deze test kunnen hebben gevraagd?

37:38: Power specileert over de handgeschreven tekst No MPS seen. Het valt hem op dat er dan staat: no malaria parasites seen seen. Maar de S van MPS staat misschien voor iets anders dan 'seen': no Malarial Parasites Schizonts seen.

CLO2.nl: beetje teveel speculatief

CLO2.nl: maar dan vindt ik in de video van Power een detail wat mogelijk opheldering geeft (tijdstip: 14:25):

Exposed fake Ugandan Red Cross Medical Trial That Fed People Bleach briefje1Exposed fake Ugandan Red Cross Medical Trial That Fed People Bleach briefje2

Wat staat daar op dat kleine briefje?

Op de eerste dag zijn 781 patiënten getest. 154 daarvan bleken na microscooponderzoek positief te zijn. ls je bedenkt dat in Oeganda ca 40% van de bevolking antilichamen in haar bloed heeft tegen malaria, dan zou de quicktest 312 positieve resultaten op moeten leveren. In plaats daarvan zijn het er maar 154. Dat toont aan dat de positiviteit niet wordt afgeleid van de quicktest, maar daadwerkelijk van de bloedtest.

Volgens Power haalde Kerstin zelf haar weblog offline. Kerstin is sindsdien niet benaderbaar. Is Kerstin onder druk gezet? In haar blog meldt ze dat ze zelf meehielp om MMS te prepareren. Dus ze had een actieve rol in het aanmaken van dit 'medicijn'. Oei, afhankleijk van je qualificatie kan een dergelijke actie je wellicht voor het medisch tuchtrecht brengen.

Hoe smaakt ClO2?

39:15: Power demonstreert hoe smerig CLO2 is, door zelf een slokje te nemen. Hij ruikt eerst zelf aan de niet-verdunde versie. DAT MOET JE OOK NIET DOEN!!! Want dan inhaleer je ClO2 als gas. Zelfs Jim Humble zal toegeven dat dat ongezond is. CLO2.nl nam zelf ook een slokje en concludeert: het is niet lekker, je drinkt het met weerzin, dat is de naakte waarheid. Waarbij aangetekent moet worden dat ik ca 7 jaar geleden ook een slokje nam (MMs bereidingswijze) en dat ik toen meer moeite had om het te drinken. Het maakt veel verschil of je CLO2 drinkt, bereid op de oude manier (MMS) met citroensap, of op de hedendaagse manier (CDS) met zoutzuur.

 

De conclusie van www.clo2.nl:

Zonder te oordelen over de ethiek van de gebeurtenis. De video van Proesmans is eerlijk. Het toont precies wat er gebeurde en hoe het gebeurde. 100% genezing. En als Proesmans inderdaad zoals hij beweert contact heeft onderhouden met alle participanten van de test, heeft geen van allen negatieve effecten over gehouden.