In 2010 vaardigde de FDA voor het eerst een serieuze waarschuwing uit tegen orale inname van MMS (lees chloordioxide!). Desondanks werd, met medewerking van leden van het Oegandese Rode Kruis, in december 2012 in Luuka in Oeganda aan 154 leden van de lokale bevolking een sterke concentratie MMS (lees chloordioxide) toegediend om te controleren of chloordioxide, zoals de makers van het middel beweren, effectief zou zijn tegen malaria. 

154 menselijke proefkonijnen werden gebruikt om een bleekmiddel met 'hoge' concentratie als medicijn ClO2 te testen. Een bleekmiddel dat nog nooit eerder door de wetenschap als medicijn werd getest. 

 

ClO2.nl onderzocht of dit experiment daadwerkelijk precies zo heeft plaatsgevonden zoals in de video's wordt weergegeven en sprak daarom met een onafhankelijk getuige: Patrick Verstraete, journalist en video-editor, die dit bevestigde.

Je kunt veel afdingen op dit experiment:

 • er was geen controlegroep
 • in Oeganda kun je makkelijk Rode Kruis medewerkers omkopen
 • situaties waarbij na gebruik mensen heftig moesten braken of diarree kregen, wordt maar matig in beeld gebracht

Maar 100% resultaat ... dat is toch een resultaat waar je niet omheen kunt.

 

Dit experiment verliep uiterst naar wens van zowel de initiatiefnemers als de deelnemers: 100% succes. Alle deelnemers die meededen waren na afloop malariavrij.

Dit experiment waarbij verdunde chloordioxide wordt uitgedeeld aan de bevolking van derde wereldlanden, staat niet op zichzelf. 'MMS-missionarissen', een beter woord kon ik niet bedenken, geïnspireerd door Jim Humble gaan de derde wereld rond om mensen in nood te helpen met MMS. Africa, Azië, Latijns-Amerika... Die mensen doen dat, zover je dat kunt inschatten, met goede bedoelingen en vanuit een goed hart, maar omdat MMS nooit wetenschappelijk is onderzocht als medicijn, blijft het kwakzalverij. En de bevolking van die landen... staat voor hen in de rij. Want in de volksmond staat MMS in die landen bekend als een middel tegen allerlei ziektes.

 

Initiatiefnemer van dit onderzoek: de heer Klaas Proesmans,
CEO bij Water Reference Center

Proesmans zou (volgens bronnen van anti-kwakalver Pepijn van Erp) in Mexico een seminar van Jim Humble (grondlegger van MMS) hebben bijgewoond. Daar werd hij enthousiast over MMS. Klaas Proesmans zou graag willen ontdekken of malaria inderdaad binnen 24 uur malaria kon genezen en zocht daarom contact met de heer Leo Koehof (volgeling van Jim Humble).

Proesmans vertelde aan Koehof dat hij kans zag om MMS te testen op 200 malariapatiënten. Leo Koehof, die al plannen had om naar Oeganda te reizen, gaf aan Klaas Proesmans aan dat hij kans zag om er bij te zijn. Een week later dook Klaas Proesmans tot Leo's verbazing inderdaad op in Iganga en contacteerde zijn connecties met het Rode Kruis. Daarmee onderhield hij nauwe relaties. Het Water Reference Center, waarvoor Proesmans werkte, is immers mede-opgericht door het Rode kruis

Om het onderzoek legaal uit de kunnen voeren, was toestemming nodig van de lokale authoriteiten en van de minister van gezondheid van Oeganda. 

 • de 'Minister of State for Primary Healthcare' in 2012... dat zou dan mevrouw Sarah Achieng Opendi moeten zijn geweest.
 • de lokale burgemeester

Klaas Proesmans moest daarom eerst aantonen dat het oraal innemen van ClO2 volgens MMS-protocol veilig was. Proesmans: "U kan zelf water dat met ClO2 gezuiverd is, op de verdunning protocol van Humble, laten testen bij uw lokale overheid, dat is veelal een gratis test, of misschien een kleine vergoeding. U dient gewoon een setje CLO2 mee te leveren , te beschrijven hoe ze het dienen aan te maken en te testen binnen het uur na aanmaken op toxiciteit. Ik heb dat laten doen in Uganda en het rapport is negatief voor toxiciteit. Dus daar heeft u reeds de belangrijkste indicatie.
Dat heb ik laten onderzoeken in het Government Analytical Lab te Kampala."

CLO2.nl: het Government Analytical Lab te Kampala, dat zijn geen amateurs! Het is toch opvallend dat zij Proesmans water als veilig bestempelen, wetende welke concentratie ClO2 werd toegevoegd aan het water. Wat was dan de toenmalige norm in Uganda, Hoeveel ClO2 mag je in Uganda toevoegen aan drinkwater?

Nadat Proesmans had 'bewezen' dat sodium chlorite* essentieel voor menselijke gezondheid, werd toestemming gegeven door het Oegandese Rode Kruis, door een zekere Dr. Bulanda (waarschijnlijk de schuilnaam voor Hannington Segirinya) om een test uit te voeren. Dit bewijs werd beschikbaar gesteld na gesprekken met de National Drug Authority en het lokale waterbedrijf. En dat waterbedrijf getuigde dat sodium chlorite essentieel is voor… water purification. (NB: bij waterpurification wordt een uiterst lage concentratie CLO2 gebruikt, terwijl het MMS-protocol een hoge concentratie vereist. Dus als water purification ten grondslag lag aan het bewijs, dan werd er vals bewijs geaccepteerd. Tenzij in Uganda enorme concentraties ClO2 zijn toegestaan ter purificatie van drinkwater.

Na enkele weken onderhandelen over de wijze van uitvoering van de test met Rode Kruis vertegenwoordigers. Werd afgereisd naar Luuka, een plaats op ca 30 km afstand van Iganga. De rest zie je in de video.

*CLO2.nl: sodium chlorite? Let op: it is erg indirect verkregen informatie. Volgens Martijn van Erp is het waarschijnlijk dat hier het woord CLO2 moeten staan. Zo niet, d.w.z., klopt de tekst van van Erp, dan is op valse voorwendselen toestemming verkregen van het Oegandese Rode kruis.

 

Er waren meerdere partijen betrokken bij dit onderzoek:

 • Water Reference Center (waar de heer Klaas Proesmans CEO is)
 • Seychelles Red Cross Society (as co-founder of WRC)
 • Ugandese Rode Kruis, vertegenwoordigd door Vincent Okonera en Hannington Segirinya
 • Belgische Rode kruis (hun embleem zie je op de mouwen van de shirts van de Rode Kruis medewerkers)
 • "lokal health authorities and dokters"
 • National Drug Authority Uganda
 • het lokale waterbedrijf
 • de lokatie: Kiyunga Health Centre Iganga district
 • de Oegandese overheid die toestemming gaf voor het onderzoek
 • aanwezig op uitnodiging van Proesmans: de heer Leo Koehof †, Nederlander, behorend tot de club van voorstanders van MMS

 

   

 

Wie was verantwoordelijk voor dit onderzoek?

Initiator Klaas Proesmans was zeer goed voorbereid voor dit onderzoek. Wetend hoe controversieel ClO2 was, heeft hij zich ingedekt door de nodige partijen te betrekken bij zijn onderzoek. Klaas Proesmans is zelf geen dokter of medisch wetenschapper. Hoewel hij initiator is, kan hij niet verantwoordelijk zijn voor dit onderzoek. De verantwoordelijkheid voor een dergelijk onderzoek moet naar mijn inschatting liggen bij een betrokken partij met medische achtergrond: het Oegandese Rode Kruis of het Minister of State for Primary Healthcare. Zij zijn verantwoordelijk voor de gezondheidseffecten op lange termijn van dit experiment voor:

 • de 154 deelnemers waarbij malaria werd geconstateerd
 • een onbekend aantal deelnemers waarbij geen malaria werd vastgesteld, maar toch een dosis ClO2 als cadeau ontvingen.

Proesmans zegt hierover: "We hebben alle patiënten opnieuw gezien tussen 24hr en 48hr na de dosis gezuiverd water. Allen keerden de volgende dag terug, er was een incentive (cadeau in de vorm van een muskietennet) aan verbonden. We hebben ze vervolgens allen gedurende 6 maanden gemonitord – zonder enig letsel. "

 

Leo Koehof † (volgeling van Jim Humble)

Op de foto rechtsonder staat Leo Koehof als tweede persoon van links en ziet u rechts de heer Proesmans tijdens het experiment in uitvoering. Leo Koehof woonde dus op uitnodiging van Proesmans dit experiment bij. Leo Koehof maakte zelf of liet zelf filmbeelden maken van het experiment. Zijn beelden verschaffen onomstotelijk bewijs dat het Rode Kruis in Oeganda in de omgeving van het plaatsje Luuka in december 2012 154 menselijke proefkonijnen gebruikte om ClO2 als medicijn tegen malaria te testen.

Leo Koehof organiseerde zelf een jaar later niet ver van Luuka vandaan in Jinja, gefinancierd door een Oostenrijker een soortgelijk project in de omgeving waarbij nog eens 200 malariapatiënten CLO2 kregen. Beelden hiervan werden vastgelegd door dezelfde cameraman Mustaque van Cams & Grips. Ook werd mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde laborante met microscoop. Ook hier naar zijn zeggen 100% succes (CLO2.nl: nog niet geverifieerd). Leo beschrijft hoe hij ook in 2009 in Mozambique met MMS werkte.


Bewezen resultaat: 100% succes tegen malaria dankzij MMS

Proesmans experiment had trouwens daverend succes. ClO2 bleek uiterst succesvol te zijn tegen malaria: alle proefpersonen zijn uiteindelijk bevrijd van al hun malaria. Enkele proefpersonen hadden meerdere verschillende soorten malaria onder de leden. Via zeer betrouwbare bloedtesten, genomen voor en na de inname van ClO2, werd de effectiviteit bewezen. Alle 154 patiënten werden bevrijd van malaria.

Alle betrokken partijen: Klaas Proesmans (Water Reference Center), Hannington Segirinya (Rode Kruis) en Vincent Okonera (Rode Kruis) reageerden laaiend enthousiast.

Op dat moment was er succes. Maar hoe gaat het nu met de mensen, die dit vergif innamen???

ClO2.nl: Vereniging Skepsis in naam van dhr. Pepijn van Erp, in samenwerking met een vlogger Myles Power, tevens antikwakzalverij-activist trekken de bloedtest in twijfel. Maar hun onderbouwing is gebaseerd op de vooringenomen stelling dat je met MMS geen malaria kunt genezen. Ik heb echter inmiddels ook contact gehad met de heer Patrick Verstraete. Hij was de video-editor, hij heeft alle beelden gezien en hij beschikt nog steeds over de complete footage en hij getuigt onomwonden: alle testen, de quicktest en de bloedtesten zijn afgenomen zoals Proesmans in de video vertelt.

Bij dit resultaat moet een kanttekening worden geplaatst: de malariaparasiet kan zich in het lichaam verstoppen in beenmerg en in de lever. Dus zodra je geen malaria meer ziet in het bloed, is dat nog geen absolute garantie dat de patiënt malariavrij is.

 

Het gemis van de controlegroep

De heer Patrick Verstraete toonde zich ook kritisch ten opzichte van het experiment. Hij zegt: er was geen controlegroep. Bij elk medisch experiment hoort een controlegroep. Dat zijn mensen die een placebo ontvangen zodat je het effect kunt vergelijken en zodat je kunt zien of de mensen echt zijn genezen van het middel of misschien dankzij de kracht die hoop geeft (placebo-effect).

Klaas Proesmans zegt hierover: "Ik neem nota van Patrick’s opmerking mbt controle groep. Wat had ik dan moeten doen, de helft van de opgedaagden gewoon water geven en laten sterven? Hoe moet zo een controle dan gebeuren? En was dat mijn doel?

CLO2.nl: in feite zegt Proesmans dat het practisch niet haalbaar was om een controlegroep te maken. Iedere deelnemer kwam met klachten. Of ze nu malaria onder de leden hadden of iets anders, ze wilden allemaal een glaasje MMS drinken. Je kon ze moeilijk onverrichterzake naar huis terug sturen. En achteraf gezien: 100% succes... heb je dan nog een controlegroep nodig om aan te tonen dat het resultaat niet te danken is aan een placebo-effect!? Placebo-effect gaat doorgaans niet verder dan zo'n 40%.

 

MMS experiment tegen malaria: wereldnieuws verdwijnt in doofpot

100% succes tegen malaria. Je zou toch verwachten... dit is wereldnieuws! Na afloop van het onderzoek, na dit overweldigende succes, na de uiterst positieve reacties van de heer Proesmans en het Rode Kruis, wachtte Leo Koehof maanden op het moment waarop Klaas Proesmans en het Rode kruis met dit fantastische resultaar de publiciteit zouden opzoeken. Maar het omgekeerde gebeurde: Proesmans en het Rode kruis bleven oorverdovend stil en zwegen in alle talen. 

Als reactie hierop publiceerden de voorstanders van MMS (o.a. Leo Koehof †) als eersten op dinsdag 14 mei 2013 hun video:

 • video 1: https://mmstestimonials.co/images/videos/Malaria_Cured_in_Hours_-_Red_Cross_Study_Uganda_2012_-_What_They_Don_t_Want_You_To_Know-8lzPpZ_9vl0.mp4 
 • geupload naar youtube door Andreas Kalcker
 • De beelden uit deze video zien er aardig overtuigend uit, maar brengen de hoofdpersonen nog niet zo goed in beeld.
 • Mocht onderstaande video na verloop van tijd verdwijnen dankzij goedbedoelde censureer, gebruik dan deze zoekopdracht: 
  google search mms testimonials

Na het uitkomen van deze video reageren het Rode kruis en Klaas Proesmans bliksemsnel! Maar wat beide partijen op dat moment nog niet weten, is dat later een tweede video, hun eigen video, met nog veel overtuigendere beelden naar internet zal worden gelekt.

 

IRFC (Rode Kruis) distancieert zich van de claim dat je met MMS malaria kunt bestrijden.

Bron: IRFC.org

Leo Koehof en de zijnen zetten hun video online op dinsdag 14 mei 2013. Woensdag 15 mei 2013, reageert het internationale Rode Kruis:

Published: 15 May 2013
The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) dissociates itself in the strongest terms from the content of the recent Master Mineral Solution newsletter (May 2013) entitled “Malaria finally defeated” and supporting YouTube video. IFRC does not support or endorse in any manner the claims made in relation to this project, and has at no time been involved in ‘clinical trials’ related to malaria treatment. 

Malaria affects 219 million people every year, killing a child somewhere in the world every minute. As a matter of policy, IFRC adheres to World Health Organization (WHO) guidelines which state the only way to combat malaria is to scale up prevention, diagnosis and treatment. 

The IFRC expresses its support to the Uganda Red Cross Society and recognises that it has been spearheading prevention programmes across the country over the last decade, as auxiliary to their public authorities and in line with WHO guidelines.

CLO2.nl: het Rode Kruis spreekt de waarheid. Dat er Rode Kruis medewerkers aanwezig waren en betrokken waren, wil nog niet zeggen dat het Rode Kruis hiervan vooraf op de hoogte was. Bovendien: volgens de editor Patrick Verstraete die Oeganda erg goed kent, zijn ook artsen in Oeganda erg corrupt. Het kan dus gemakkelijk kloppen dat het oegandese Rode kruis betrokken was terwijl het Internationale Rode Kruis van niets wist.

 

Klaas Proesmans distanciëert zich van de 1e video via een bericht aan antikwakzalver Pepijn van Erp:

21 mei 2013

Dear Mr van Erp,

We dissociate ourselves from any content of any of these publications regarding possible activities in Uganda. The Uganda Red Cross Society has also dissociated herself from any communication on this topic

Met vriendelijke groet/kind regards,

Klaas Proesmans

CLO2.nl: Proesmans trekt zich terug!  

 

WRC strongly dissociates from the claim of a ‘miracle’ solution to defeat malaria

24 mei 2013: Water Conference Center neemt afstand van het onderzoek. Bron: https://archive.is/cP6PE#selection-1191.0-1191.81

WRC strongly dissociates from the claim of a miracle solution to defeat malaria

 

Na de publicatie van de 1e video ontstond er veel comotie over dit onderwerp. Had dit medicijn-onderzoek daadwerkelijk plaatsgevonden? De beelden van Koehof waren behoorlijk overtuigend, maar nog niet VOL-overtuigend.

Klaas Proesmans, die het hele experiment heeft georganiseerd, gaf zelf opdracht aan een filmcrew van de firma Cams & Grips om opnames te maken. Er verstreek veel tijd. Maar toen werden deze opnames, gelekt naar de media. De videos verdwenen ook weer meteen. Het ligt voor de hand dat Klaas Proesmans, die zich al had gedistancieerd van de video van Koehof, snel contact heeft opgenomen met zijn filmcrew om zijn video offline te halen. Maar helaas voor hen kwam die actie te laat: de voorstanders van MMS beschikten al over kopieën en die zijn sindsdien beschikbaar gebleven op het internet.

 • Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=FMTfoO-GAuM
 • Deze video werd verborgen totdat hij 5 maanden na dato werd gelekt
 • Let op: de video van het Rode kruis begint pas na 3 minuten en 24 seconden
 • Mocht onderstaande video na verloop van tijd verdwijnen dankzij goedbedoelde censureer, gebruik dan deze zoekopdracht: 
  google search mms testimonials

 

 

Welke conclusies kun je trekken uit deze filmbeelden?

 • je ziet in de video hoe druppels van twee verschillende flesjes worden gemengd (natriumchloriet en zuur) en worden verdund met drinkwater
 • de deelnemers werden zorgvuldig geregstreerd.
 • Alle deelnemers leden vooraf bewezen over malaria.
 • ClO2 is bewezen zeer effectief tegen Malaria gebleken
 • Alle deelnemers waren na afloop malariavrij.
 • Het onderzoek was professioneel uitgevoerd. Het betreft een zorgvuldig onderzoek.
 • De volgende dag waren alle deelnemers weer present voor het vervolgonderzoek

 

Welke vragen worden NIET beantwoord door de videobeelden?

 • waarom zweeg Klaas Proesmans na afloop van het experiment?
 • wat was de gebruikte concentratie?
  • hoeveel druppels CLO2 ontvingen de deelnemers precies volgens het Rode kruis?
   • De voice-over uit video 1 (het kamp van van de voorstanders van MMS) meldt 18 druppels per volwassene. dat is VEEL!!!
   • Volgens de heer Proesmans in video 2 ontvingen zij "purified water the same way as the national authorities make it". Maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat de National Authorities van Oeganda zo'n enorme hoeveelheid ClO2 gebruiken om hun drinkwater desinfecteren? De concentratie die normaal gesproken wordt gebruikt voor drinkwaterpurificatie is zo laag, dat, behoudens het feit dat het water gedesinfecteerd is, geen enkel medisch effect te verwachten is.
   •  hoe groot is de concentratie bij gebruik van ClO2 door de lokale autoriteiten als zij het gebruiken als water-purifyer?

 • zijn de proefkonijnen kort na het innemen van ClO2 ziek geworden?
  • zijn er mensen misselijk geweest?
  • moesten zij braken?
  • kregen ze last van diarree en symptomen van ernstige uitdroging?
  • zo ja, hoe ziek werden zij precies
 • zijn er mensen later, dus na het vervolgonderzoek ziek geworden?
 • hoe gaat het nu, vele jaren later, met de proefkonijnen? hebben ze er iets van overgehouden?
 • hoe gaat het nu, vele jaren later met deze mensen? Hebben ze opnieuw malaria gekregen?

Welke concentratie ClO2 werd in Oeganda toegediend aan mensen?

Geen van de beide video's laat zien hoeveel ClO2 werd toegediend. Meest aannemelijk is de info van MMS-sympatisanten. MMSFORUM.nl vermeldt dat de volgende concentraties werden gebruikt.

Bron: https://mmsforum.io/general/26436-leaked-proof-the-red-cross-cured-154-malaria-cases-with-mms

MMS Malaria doses used in Uganda Dec 2012:

 • In Oeganda kreeg iedere deelnemer aan het experiment één beker met verdunde ClO2.
 • Één beker bevat ca 0,2 liter.
 • kg Lg: per kilogram Lichaamsgewicht

Aanname voor gewichten van mensen (telkens laag gewicht gekozen zodat de dosis per lichaamsgewicht hoog uit komt):

 • Adult: 60 kg
 • Child: 11 kg
 • Baby: 3 kg
Aantal druppels NaClO2   mg ClO2 concentratie
ClO2 in %
mg/kg Lg
- MMS dose for Malaria in adults:  18 activated drops 540 mg 2,7* mg/l 9,0
- MMS dose for Malaria in children:  8 activated drops 240 mg 1,2 mg/l 12,2*
- MMS dose for Malaria in babies:  2 drops 60 mg 0,3 mg/l 5,6
         
- MMS dose for adults without Malaria: 
- MMS dose for children without Malaria: 
- MMS dose for babies without Malaria: 
8 activated drops
6 activated drops
2 activated drops
     

*De gevaarlijkste concentraties zijn rood gemarkeerd!

 

Voor wie geïnteresseerd is in de berekening: 

Scheikunde: (een verdunning van) natriumchloriet en (een verdunning van) zoutzuur worden met elkaar gemengd. Hierdoor ontstaan de volgende scheikundige reactie:

5 NaClO2 + 4 HCl = 4 ClO2 + 5 NaCl + 2H2O

In één van de video's zie je hoe voor een baby 2 druppels NatriumChloriet en twee druppels HCL worden gemengd. Dat levert twee druppels effectieve ClO2 op, hetgeen overeenkomt met de informatie van mmsforum.io. Volwassenen ontvingen 18 druppels ClO2 per persoon. 18 druppels ClO2 is een heel hoge concentratie ClO2, zelfs voor MMS-begrippen. 

 

Klaas Proesmans in een twijfelachtige rol

Volgens antikwakzalver, Pepijn van Erp had Klaas Proesmans een seminar bijgewoond van Jim Humble, de uitvinder van MMS.

 • Als CEO (hoogste bestuurder) van Water Reference Center moet hij weten hoe groot de concentratie ClO2 in drinkwater maximaal mag zijn.
 • als volger van een seminar van Jim Humble, zou hij moeten kunnen afleiden hoe groot de concentratie is die bij MMS wordt gebruikt

 

water reference center board management team

 

Proesmans wist waarschijnlijk dat de concentratie die zou worden gebruikt bij dit experiment VEEL hoger zou liggen dan wat gebruikelijk is bij water-purifying.

 

Was iedereen zich er van bewust dat de concentratie ClO2 enorm hoog was?

Degenen waarvan via de bloedtest werd bewezen dat ze malaria hadden, kregen een glas "purified water" aangeboden, "the same way as the national authorities make it"... zoals Proesmans in de video beweert.

Klaas Proesmans van het Water Reference Center, en het Rode kruis wilde onderzoeken wat het effect is MMS op een ziekte als malaria. Aangestoken door Jim Humble en zijn aanhanger Leo Koehof zijn deze partijen onder aanvoering van Proesmans een experiment begonnen in een regio waar al voorzieningen waren met water-purifying, dus waarin al ClO2 werd gesuppleerd. Daar had men al een goed gevoel bij ClO2 en was de kans op medewerking het grootst. Men dronk het immers toch al.

Maar uiteindelijk is de uiteindelijke concentratie die voor het experiment wordt gebruikt, honderden malen hoger dan wat gangbaar is bij water-purifying. Was de heer Proesmans zich hiervan bewust? Was het Rode Kruis zich hiervan bewust? Heeft Proesmans het Rode kruis en een de deelnemers correct geïnformeerd? 

Eigen ervaring leert mij dat het lastig is om eenheid "druppels ClO2 per een bekertje water" om te rekenen naar een eenheid die wordt gebruikt om de concentratie ClO2 in drinkwater weer te geven. Daar moet je even rustig voor gaan zitten. En na afloop dubbelchecken en een andere slimmerik mee laten kijken, want voor je het weet bega je vergissingen.

 • Leo Koehof: hij wist het! Hij wist dit als geen ander!!!
 • Klaas Proesmans moet toch veel hebben gesproken met zijn geloofsbroeders Koehof en Humble... hij wist het!
 • Wat wisten de medewerkers van het Rode kruis waarmee Proesmans vooraf overleg voerde dit? 
 • Wat wisten de vrijwillige medewerkers van het Rode Kruis die ter plaatse hun medewerking gaven??? 
 • Wat wist de Minister of State for Primary Healthcare, die haar instemming gaf? Proesmans moet haar voorzien hebben van volledige informatie en heeft dit vast zorgvuldig gedocumenteerd.
 • Wisten de plaatselijke autoriteiten, de burgemeester, dit waarmee vooraf overleg werd gevoerd? Proesmans moet de burgemeester voorzien hebben van volledige informatie en heeft dit vast zorgvuldig gedocumenteerd.
 • Wisten de deelnemers dit dat de concentratie ClO2 veel hoger is dan bij water-purifying en dat zij dus menselijke proefkonijnen vormden die een goedje zouden drinken dat in de wetenschap wordt afgeschilderd als gevaarlijk vergif? Natuurlijk niet! Ze waren in elk geval gerustgesteld!
  Proesmans zegt hierover: "De patienten zijn van tevoren ingelicht en ondertekenden een akkoord. Dus met een bewijs van het Government Analytical Lab te Kampala dat het water gezuiverd met CLO2 volgens het Humble protocol niet giftig is."

CLO2.nl conclusie: ze wisten het allemaal. Natuurlijk! Klaas Proesmans heeft alle partijen volledige informatie gegeven. Op die manier wilde hij voorkomen dat hij ooit aansprakelijk zou worden gesteld.

 

Waren er echt geen bijwerkingen/neveneffecten?

In de tweede video claimt de heer Proesman 100% succes "without any side-effects". Dat vind ik niet geloofwaardig. Want de side-effects waarvoor de FDA waarschuwt, misselijkheid, braken, diarree en bijbehorend risico op uitdroging, die zouden bij deze concentratie toch ten minste bij elke patiënt ten dele moeten optreden. En bovendien: één van de deelnemers die ClO2 innam viel accuut flauw en lag uren op de grond. Dat kan Proesmans die er bij was toch niet zijn ontgaan!?

Via email reageerde proesmans hierop: "als ik bedoel bijwerkingen dan heb ik het over niet blijvende letsels, dan heb ik het niet over de kortstondige symptomen van het herxheimer effect. Herxheimer zijn de symptomen die iemand ondervindt bij sterke detoxificatie, dus mogelijks bij het drinken van door CLO2 gezuiverd water: misselijkheid, duizeligheid, diarree, hoofdpijn zijnde de voornaamste uitingen. En ja, die zijn er bij gebruik van CLO2."
"We hebben alle patiënten opnieuw gezien tss 24hr en 48hr na de dosis gezuiverd water. Allen keerden de volgende dag terug, er was een incentive aan verbonden. We hebben ze vervolgens allen gedurende 6 maanden gemonitord – zonder enig letsel."

 

CLO2.nl: nadat je beide video's hebt gezien, is de reactie van de heer Proesmans bizar en totaal ongeloofwaardig. Hij wist toen nog niet dat video 2 online zou komen en zullen wel gedacht hebben dat de affaire nog de doofpot in kon.

 

Weblog van Kerstin, Rode Kruis medewerkster die aanwezig was en meehielp bij dit experiment

Malaria Malaria Malaria Kerstin goes Uganda 2012 2013 s

Gedateerd: 19 december 2012, drie dagen na afloop van het experiment.

Bij het experiment was ook een Duitse genaamd Kerstin aanwezig. Kerstin werkte vrijwillig mee aan de uitvoering van dit experiment en nam zelf ook een slokje MMS. Kerstin maakte een weblog over deze gebeurtenis. Deze weblog verdween echter van het internet. Voorstanders van MMS echter, hebben de inhoud van haar weblog op 27 juni 2013 uit Google Cache gehaald, bewaard en gepubliceerd. Waarschijnlijk bestaan er diverse kopieën op het internet, CLO2.nl vond hier een kopie: http://www.energycatalyzer.nl/Tekstpagina/MMS8Oktober2013.htm.

Opvallende details uit haar weblog:

 • Kerstin wijst het "Water Reference Center" aan als organisator in samenwerking met het "Oegandese Rode Kruis in Iganga"
 • de leeftijd van de deelnemers (CLO2: proefkonijnen) varieerde van een één maand oude baby tot ouder dan 80 jaar
 • de namen van de deelnemers werden geregistreerd
 • eerst werd een quicktest afgenomen
 • de malaria-positief geteste deelnemers ondergingen een bloedtest om er zeker van te zijn dat ze malaria hadden
 • alle deelnemers, dus ook de negatief getestte deelnemers, kregen een bekertje "purified water" Kerstin noemt het "purified water", net als het gedesinfecteerde leidingwater. Ging Kerstin er vanuit dat de deelnemers hetzelfde zouden krijgen als leidingwater???
 • Namen van andere medewerkers: Ronald en Enno
 • Het aantal druppels verschilde per leeftijd en verschilde voor positief en negatief geteste deelnemers
 • Alle deelnemers kregen flessenwater mee naar huis. CLO2 dat was waarschijnlijk een voorzorgsmaatregel om dehydratie voorkomen.
 • Alleen de positief geteste deelnemers werd gevraagd de volgende dag terug te komen.
 • Zij werden opnieuw getest en kregen als cadeautje een muskietennet.
 • "The immediate reactions after taking the purified water were worrying to me: People disliked the smell (CLO2.nl: sterke chloorlucht) and taste and some children had to vomit. Unfortunatly we had to tell people that these symptoms might carry on at home for the day"

 

 Kerstin Oeganda Dec2012
Vrijwillig Rode Kruis medewerkster Kerstin in Oeganda
Kerstin heeft een druppelfles Natrium Chloriet (MMS)
en een bekertje in haar handen.
Foto: Leo Koehof
 • The following day showed an unbelievable result.
 • Het succes was geen 100%, maar circa 95%.
 • De groep van 5% waarbij de malaria nog niet weg was, bestond voornamelijk uit kinderen die een lage dosis ClO2 hadden ontvangen omdat we bang waren dat ze anders teveel zouden overgeven. CLO2.nl: ik ben de bron kwijt, maar ik heb indertijd begrepen dat de deelnemers die bij de controle nog steeds malaria-positief testten, een tweede beker MMS met hogere dosering kregen waardoor zij alsnog werden verlost van malaria. Zo kom je dus alsnog uit op 100% succes.
 • Vooraf was Kerstin sceptisch. Maar na afloop was kerstin stomverbaasd over het overweldigende resultaat.
 • Kerstin schrijft over een bijzonder voorval: over een vrouw die malaria-positief was getest en de volgende dag genezen was. Voordat deze vrouw MMS dronk, kon ze nauwelijks lopen. Ze had de laatste drie dagen nauwelijks gegeten en had moeite om het drankje naar binnen te werken. Ze viel direct flauw. Ze lag een uur lang op de grond, was niet in staat om op te staan en moest bijna overgeven. Ik had diep medelijden met haar en maakte me ernstige zorgen. De volgende dag moest een andere vrijwilliger me vertellen dat dit de mevrouw was die gisteren op de grond lag. ik herkende haar niet eens. Ik was stomverbaasd. Ze kwam naar me toe en bedankte me met een grote lach op haar gezicht. Ze bleef nog twee uren om te praten met andere mensen en om rond te kijken. Ik kon nauwelijks geloven dat haar gezondheid in één nacht zo sterk was veranderd. Heel indrukwekkend.
 • Ene Joseph Riggio stelt op 6 mei 2013, 5 maanden later de vraag: hoe komt het dat deze informatie nog niet in het Nieuws is? 

 

Exposed: Fake Ugandan Red Cross Medical Trial That Fed People Bleach

Vlogger "Myles Power" heeft gedegen onderzoekswerk gedaan om detail over dit onderzoek naar de oppervlakte te brengen. Hij werkte samen met de nederlandse antikwakzalver Martijn van Erp wist te corresponderen met Proesmans. CLO2.nl heeft zijn video zorgvuldig bestudeerd. Met zijn video tonen Power en van Erp het volgende aan:

 • het is nog maar zeer de vraag hoe serieus je Leo Koehof (†) zou moeten nemen. De Editor van Proesmans video, met wie Power contact heeft gehad, noemt hem "Fruitcake" (lees mafkees) omdat Leo kennelijk nogal gelooft in Marsmannetjes.
  CLO2.nl: dit is aan mij bevestigd door de heer Patrich Verstraete, de video-editor.
 • Power trekt in twijfel of er vooraf een microscopische bloedtest is afgenomen. En de test met de malaria-quicktest is erg onbetrouwbaar. Dus nu rijst de vraag: hadden alle deelnemers wel echt malaria? Zonder bloedtest vooraf moet je aannemen een groot deel van de kandidaten vooraf vals positief testte.
  CLO2.nl: zoals al eerder vermeld, heb ik van video-editor en getuige Patrick Verstraete vernomen dat alle testen precies zo zijn uitgevoerd als Proesmans in de video zegt. Dus dat behoeft geen twijfel mer.
 • Proesmans schrijft in een brief aan Power. op het moment dat de 2e video werd geschoten, waren de testresultaten van de enzymen in het bloed nog niet bekend. M.a.w. hij zegt dat hij te vroeg juigte. Maar zwijgt hij alsnog over het uiteindelijke testresultaat. Dus daar schiet je ook niets mee op.

Beste Martijn van Erp: je hebt je waarschijnlijk met goede bedoelingen ingezet om kwakzalverij tegen te gaan. Maar je bent met betrekking tot dit onderwerp enorm vooringenomen en je verdraait daarmee de werkelijkheid.

 

 

En om alvast te reageren Martijns, op je voor de hand liggende reactie: ja, ik (CLO2.nl) ben ook vooringenomen. Ik geloof in de echtheid van deze video's, de echtheid van het bestaan van dit experiment en in de echtheid van het overweldigende resultaat. Maar waarvan ik bij gebrek aan bewijs nog niet van overtuigd ben, is het welzijn van de de deelnemers op lange termijn.

 • Leven ze nog?
 • Gaat het goed met hen?
 • Hebben ze naast direct bijwerkingen nog vertraagde bijwerkingen gehad?
 • Hebben ze geen rare andere aandoeningen gekregen?

 

Waar zijn de onderzoeksresultaten en de namenlijsten gebleven?

Klaas proesmans was de initiatiefnemer van dit onderzoek. Hij financierde dit onderzoek uit eigen zak. Nu ligt het kostenniveau in oeganda lager dan in Europa. Klaas Proesmans rekende naar verluid op zo'n 200 deelnemers. Om het experiment ten uitvoer te kunnen brengen, maakte hij gebruik van de vrijwillige hulp van Rode Kruis medewerkers die waarschijnlijk al gestationeerd waren in de omgeving van Luuka/Iganga. Daarbij heb ik 4 namen voorbij zien komen. Rond het getal af naar boven en het gaat om 10 personen.

Koehof maakt op zijn website een kostprijsberekening, maar bedenk dat Proesmans veel zorgvuldiger was en vast meer kosten, tijd en energie er in heeft gestoken:

kosten onderzoek Oeganda

De onderzoeksresultaten zijn bekend: 154 deelnemers, 154x succes. Maar de onderzoeksdetails zijn interessant: bijvoorbeeld een beschrijving van de mevrouw die flauw viel nadat ze MMS dronk. Daarnaast is het van belang dat de namenlijst boven water komt zodat kan worden nagegaan wie de deelnemers waren en hoe het nu met hen gaat. Hoogst aannemelijk is dat de onderzoeksresultaten en de namenlijsten in bezit zijn van Klaas Proesmans.

 

Geachte heer Proesmans, geachte Rode kruis,

Waarom moest uw onderzoek in de doofpot?

Heeft dat iets te maken met de huidige gezondheidssituatie van de deelnemers?

Hoogachtend,

CLO2.nl

 

Denk mee!

100% effectief tegen malaria, effectiviteit bewezen via bloedtest, controlegroep ontbreekt. Is deze medicijntest valide?