Choose your language!

Chloordioxide onvoldoende GETEST als medicijn. Chloordioxide wordt als medicijn verkocht onder de naam MMS (Miracle Mineral Solution). Als je chloordioxide toepast als medicijn, dan praat je over het drinken van een verdunning van ClO2 in water in een hoge concentratie. Er bestaan veel. al dan niet medisch, goedgekeurde toepassingen van ClO2 verdund met water. Om zo'n goedkeuring te krijgen, wordt een produkt vaak getest op testdieren. Het produkt bepaalt dus hoe er wordt getest. Laten we deze de bestaande toepassingen eens onder de loep nemen. Als een toepassing door de RIVM of door de FDA wordt goedgekeurd, geldt die goedkeurig alleen voor een bepaalde (maximale) hoeveelheid en concentratie. En die concentratie verschilt per toepassing.

Daarna vergelijken we de gevonden concentraties met de concentratie volgens de MMS-protocollen om te zien of hier iets opvalt.