Choose your language!

Send an Email
Overige gegevens:

CLO2.nl beoogt slechts waarheidsvinding over de gevaren of potenties van MMS als geneesmiddel.

CLO2.nl neemt geen genoegen met ongefundamenteerde argumenten, maar zal bij elk aangereikt argument zoeken naar fundament.

CLO2 verkoopt geen MMS, heeft geen belangen bij de verkoop van MMS en verschaft geen info over verkooppunten.