Contactpersoon

Fax
Praatgroep:
Website

Contactformulier

Send an Email

Overige gegevens

Overige gegevens

CLO2.nl beoogt slechts waarheidsvinding over de gevaren of potenties van MMS als geneesmiddel.

CLO2.nl neemt geen genoegen met ongefundamenteerde argumenten, maar zal bij elk aangereikt argument zoeken naar fundament.

CLO2 verkoopt geen MMS, heeft geen belangen bij de verkoop van MMS en verschaft geen info over verkooppunten.