Choose your language!

Goedgekeurde medische toepassingen van Chloordioxide

Chloordioxide onvoldoende GETEST als medicijn. Chloordioxide wordt als medicijn verkocht onder de naam MMS (Miracle Mineral Solution). Als je chloordioxide toepast als medicijn, dan praat je over het drinken van een verdunning van ClO2 in water in een hoge concentratie. Er bestaan veel. al dan niet medisch, goedgekeurde toepassingen van ClO2 verdund met water. Om zo'n goedkeuring te krijgen, wordt een produkt vaak getest op testdieren. Het produkt bepaalt dus hoe er wordt getest. Laten we deze de bestaande toepassingen eens onder de loep nemen. Als een toepassing door de RIVM of door de FDA wordt goedgekeurd, geldt die goedkeurig alleen voor een bepaalde (maximale) hoeveelheid en concentratie. En die concentratie verschilt per toepassing.

Daarna vergelijken we de gevonden concentraties met de concentratie volgens de MMS-protocollen om te zien of hier iets opvalt.

Twee verschillende patenten beschrijven twee methodes voor het inactiveren van virussen in bloed met chloordioxide:

Method for inactivating viruses in blood using chlorine dioxide

Een gesloten systeem voor het inactiveren van virussen in bloed of bloedbestanddelen. Het systeem omvat ten minste één plastic zak die communiceert met een afzonderlijke container die een enkele virusdodende stof bevat of afzonderlijke stoffen die, wanneer ze worden gemengd, in situ generatie van een virusdodende stof. De virusdodende stof kan in de zak worden overgebracht voor daaropvolgend virusdodend gebruik op bloedbestanddelen of voor gebruik op bestanddelen in de zak. Een voorkeurssysteem verschaft een middel voor het in situ genereren van C102 uit steriliseerbare, afzonderlijke substanties voor viricide gebruik op bloed of bloedbestanddelen.

 

Viricidal blood bag system

A viral inactivation system comprising a first plastic bag (3) having attached thereto a second plastic bag (13) and means (45, 7) for transferring a viricidal substance from the second bag into the first bag, the improvement being characterized as means (43,36,39) for the in situ generation of ClO₂ within the second bag.

 

US5252343 beschrijft in 1993 de succesvolle behandeling van mastitis bij koeien met een chloordioxide-oplossing (CDL), door de spenen op de uier van de koe te spoelen, waarbij In tegenstelling tot conventionele antibiotische therapie, wordt de melk van degenen die met CDL zijn behandelde-dieren hoefden niet te worden weggegooid, maar konden verder worden geconsumeerd. Dit komt blijkbaar door de behandeling met CDL er zijn geen enkele verontreinigende stoffen ontstaan ​​en geen enkele is potentieel schadelijke afbraakproducten van CI02 in relevante concentraties waren detecteerbaar.

Inhibition of malaria infection and repellent eect against mosquitoes by chlorine dioxide

Samenvatting: We onderzochten of chloordioxide (ClO2) malaria-infecties kan remmen wanneer het op de huid wordt aangebracht. Verdoofde muizen werden in twee groepen verdeeld: de ene groep werd besproeid met ClO2-oplossing en de andere met gedestilleerd water. Elke muis werd vervolgens op een vat geplaatst waarin met malaria geïnfecteerde muggen waren ondergebracht. Het aandeel muggen dat zich voedde met muizen die met gedestilleerd water waren besproeid, was 47,7% (42/88) en het aandeel met malaria geïnfecteerde muizen was 54,5% (6/11). Deze waarden waren 5,9% (6/101) (p <0,01) en 7,7% (1/13) (p <0,05) bij met ClO2 bespoten muizen.
In een afzonderlijk experiment werden muggen (Anopheles stephensi, Culex pipiens pallens en Aedes albopictus) in een gaasbedekte buis geplaatst met aan het ene uiteinde een luchthoudende doos en aan het andere een ClO2-houdende doos. Muggen bleven eerder aan de kant van de luchthoudende kast, wat erop wees dat ze ClO2-gas vermeden bij concentraties zo laag als 0,03 ppm. ClO2-spray en -gas kunnen worden gebruikt als muggenspray en kunnen ook de overdracht van malaria verminderen.

Link: https://www.jstage.jst.go.jp/article/mez/64/4/64_203/_pdf/-char/ja

Cell apoptosis inducer containing chlorine dioxide and use thereof in preparing cosmetics or anti-aging or antineoplastic drugs


Abstract: 
Betreft patent: The present invention relates to a cell apoptosis inducer containing chlorine dioxide. The present invention relates to a cell apoptosis inducer kit containing the following two independent components: the first component: a chlorine dioxide precursor solid, or a solution containing a chlorine dioxide precursor; and the second component: an auqeous solution of an acidity pH adjuster; the two components are stored separately, and can be mixed before use so that in-situ reaction occurs and the cell apoptosis inducer containing chlorine dioxide is prepared; and the amounts and concentrations of the first component and the second component enable the pH of the mixed solution to be 1.5-6.5. The present invention further relates to use of the cell apoptosis inducer containing chlorine dioxide or the cell apoptosis inducer kit containing chlorine dioxide in preparing drugs for treating tumors, or use thereof in preparing anti-aging drugs for target tissues of mammals, or use thereof as cosmetics, or use thereof in preparing chemotherapeutic drugs.

Inventor: 刘学武

https://patentimages.storage.googleapis.com/8f/e5/66/7155193717249c/WO2016074203A1.pdf

Method for initiating stem cells of mammals and use of chlorine dioxide in preparation of drug for initiating stem cells of mammals

Betreft patent: Provided in the present invention is a method for initiating the proliferation, migration and differentiation of stem cells in mammals, comprising the following steps: preparing a stem cell initiation agent containing chlorine dioxide and administering the stem cell initiation agent to target tissues of mammals, wherein an effective amount of chlorine dioxide is provided when administering the stem cell initiation agent to the target tissues of mammals. Also provided in the present invention is the use of chlorine dioxide in the preparation of a drug for initiating the proliferation, migration and differentiation of stem cells. The method of the present invention has a broad application range, and is suitable for various requirements of treating diseases using the tissue regeneration ability and immunity regulation ability of stem cells or prompting the initiation of the proliferation, migration and differentiation of stem cells in injured organs and organisms having regenerated tissues; furthermore, using the method of the present invention, the proliferation, migration and differentiation of stem cells can be initiated quickly and moderately; and the method has few side effects or no side effects, and can continuously be used for initiating the proliferation, migration and differentiation of stem cells.

 

WO2014082514A1

WIPO (PCT)

Inventor: 刘学武

https://patentimages.storage.googleapis.com/b5/20/2b/1325ed8a0d4414/WO2014082514A1.pdf

Commentaar CLO2.nl: het betref hier een patent over een medicinale toepassing van chloordioxine. CLO2 wil zich nog hierin verdiepen.

Method of treating sinusitis, including chronic sinusitis

Patent: The present invention relates to a method for treating acute and chronic sinusitis, and in particular, severe chronic sinusitis by exposing affected tissue of the sinus and contiguous tissue in the, nasal cavity and greater oral cavity to effective amounts of chlorine dioxide as a bioactive agent. Compositions and methods of treatment are disclosed herein.

Inventor: Howard M. Alliger
Current Assignee: Sinox Pharma Inc

US20160074432A1

United States https://patentimages.storage.googleapis.com/a5/2b/f4/986b5d967537ff/US20160074432A1.pdf

Commentaar CLO2.nl: het betref hier een patent over een medicinale toepassing van chloordioxine. CLO2 wil zich nog hierin verdiepen.

Waarbij duidelijk voorop moet worden gezegd dat de concentratie ClO2 zoals gebruikt voor waterdesinfectie VEEEL lager is dan wat MMS voorschrijft.

  • ISIA Chlorine Dioxide meldt een concentratie van 1 g/l.
  • Potable Aqua Chlorine Dioxide Water Purification Tablets meldt in de video 4 ppm (0,004 mg/l). Je drinkt het pas na 4 uur. In die tijd zullen pathogenen gedood zijn, maar zal waarschijnlijk ook het ClO2 zijn afgebroken.

Bron: https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/064602169e32f239d91b4a7efaa37865_20146540_150501_14124.PDF 
Concentratie: 0,2 ppm = 0,2 mg/l

Dosering (continu): 55 ml gebruiksoplossing (=A+B) per 1000 liter water, zodanig dat de hoeveelheid chloordioxide in het drinkwater op het eerste tappunt beneden de wettelijk toegestane norm (0,2 ppm) blijft. Het gehalte aan chloordioxide in het drinkwater dient gecontroleerd te worden met bijv. chloordioxide teststrips of d.m.v. een colorimeter.
Waarschuwing: Gebruik het product niet in combinatie met orale vaccinatie via het drinkwater. Stop de behandeling met Di-o-clean liquid 0,35% vanaf 24 uur voor toediening van het vaccin tot 24 uur na toediening van het vaccin.

Bron: http://www.cdgenvironmental.com/products/cdg-solution-3000https://www3.epa.gov/pesticides/chem_search/ppls/075757-00002-20110809.pdf

Concentratie: 3000 ppm (0.3%) = 3000 mg/l

Goedgekeurd door:

goedkeuring instanties

CLO2.nl: wat een enorm hoge concentratie! Dat kan natuurlijk alleen als je er vanuit gaat dat de ClO2 voor het overgrote deel in de waterleidingen wordt afgebroken voor het kan worden gedronken. Doorgaans gaat men er van uit dat het binnen 10 minuten is afgebroken. Dan moet je niet via een kraantje dicht bij de ClO2-suppletie een glaasje water voor jezelf aftappen!
Mocht er iets schorten aan mijn berekening, geef me dan alsjeblieft een seintje, want ik kan dit bijna niet geloven. Ik vermoed dat de leverancier zich vergist op zijn website en een factor 1000x te hoog zit. Of misschien is de bedoeling dat dit water wordt gebruikt als pesticide!?

 

Bron: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chlorine-dioxide#section=Therapeutic-Uses&fullscreen=true
H
andelsmerk: DioxiDent
Concentratie: 0.8% ClO2 = 8000 mg/l

CLO2.nl: Vergeleken met MMS is dit een heel heftige concentratie. SLIK DIT NIET DOOR!!! CLO2 is een superontsmetter waarvan je maar héél weinig nodig hebt om schimmels te doden. Het verbaast me dat de concentratie in DioxiDent zo hoog is. Is het soms de bedoeling dat ClO2 het tandvlees penetreert??? Wat weten de wetenschappers die dit produkt hebben ontwikkeld over ClO2, wat de rest niet weet? Of hebben zij proefondervindelijk vastgesteld hoe groot de concentratie moet zijn, zonder echt te begrijpen hoe het precies werkt?

Je mag dus Chloordioxide gorgelen. Dat brengt mij op de volgende gedachte: Corona schijnt niet meteen af te dalen in de longen. Corona in je mond zou je op deze manier veilig kunnen bestrijden.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01341041 (bron) 

Samenvatting van deze bron afkomstig van: clinicaltrials.gov

Toepassing: wond-reinigingsvloeistof. Concentratie 50 ppm CD solution. Dat is 50 mg /l.