Bron: https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/064602169e32f239d91b4a7efaa37865_20146540_150501_14124.PDF 
Concentratie: 0,2 ppm = 0,2 mg/l

Dosering (continu): 55 ml gebruiksoplossing (=A+B) per 1000 liter water, zodanig dat de hoeveelheid chloordioxide in het drinkwater op het eerste tappunt beneden de wettelijk toegestane norm (0,2 ppm) blijft. Het gehalte aan chloordioxide in het drinkwater dient gecontroleerd te worden met bijv. chloordioxide teststrips of d.m.v. een colorimeter.
Waarschuwing: Gebruik het product niet in combinatie met orale vaccinatie via het drinkwater. Stop de behandeling met Di-o-clean liquid 0,35% vanaf 24 uur voor toediening van het vaccin tot 24 uur na toediening van het vaccin.