Inhibition of malaria infection and repellent eect against mosquitoes by chlorine dioxide

Samenvatting: We onderzochten of chloordioxide (ClO2) malaria-infecties kan remmen wanneer het op de huid wordt aangebracht. Verdoofde muizen werden in twee groepen verdeeld: de ene groep werd besproeid met ClO2-oplossing en de andere met gedestilleerd water. Elke muis werd vervolgens op een vat geplaatst waarin met malaria geïnfecteerde muggen waren ondergebracht. Het aandeel muggen dat zich voedde met muizen die met gedestilleerd water waren besproeid, was 47,7% (42/88) en het aandeel met malaria geïnfecteerde muizen was 54,5% (6/11). Deze waarden waren 5,9% (6/101) (p <0,01) en 7,7% (1/13) (p <0,05) bij met ClO2 bespoten muizen.
In een afzonderlijk experiment werden muggen (Anopheles stephensi, Culex pipiens pallens en Aedes albopictus) in een gaasbedekte buis geplaatst met aan het ene uiteinde een luchthoudende doos en aan het andere een ClO2-houdende doos. Muggen bleven eerder aan de kant van de luchthoudende kast, wat erop wees dat ze ClO2-gas vermeden bij concentraties zo laag als 0,03 ppm. ClO2-spray en -gas kunnen worden gebruikt als muggenspray en kunnen ook de overdracht van malaria verminderen.

Link: https://www.jstage.jst.go.jp/article/mez/64/4/64_203/_pdf/-char/ja