Twee verschillende patenten beschrijven twee methodes voor het inactiveren van virussen in bloed met chloordioxide:

Method for inactivating viruses in blood using chlorine dioxide

Een gesloten systeem voor het inactiveren van virussen in bloed of bloedbestanddelen. Het systeem omvat ten minste één plastic zak die communiceert met een afzonderlijke container die een enkele virusdodende stof bevat of afzonderlijke stoffen die, wanneer ze worden gemengd, in situ generatie van een virusdodende stof. De virusdodende stof kan in de zak worden overgebracht voor daaropvolgend virusdodend gebruik op bloedbestanddelen of voor gebruik op bestanddelen in de zak. Een voorkeurssysteem verschaft een middel voor het in situ genereren van C102 uit steriliseerbare, afzonderlijke substanties voor viricide gebruik op bloed of bloedbestanddelen.

 

Viricidal blood bag system

A viral inactivation system comprising a first plastic bag (3) having attached thereto a second plastic bag (13) and means (45, 7) for transferring a viricidal substance from the second bag into the first bag, the improvement being characterized as means (43,36,39) for the in situ generation of ClO₂ within the second bag.