microbiology society

Commentaar CLO2.nl: Niet van toepassing!!!

Leuk om te weten, maar in dit expement werd ClO2 ingeademd, niet gedronken.

 

ABSTRACT

Influenza-virusinfectie is een van de belangrijkste oorzaken van menselijke morbiditeit en mortaliteit. We tonen aan dat infectie van muizen geïnduceerd door aërosolen van influenza A-virus werd voorkomen door chloordioxide (ClO2) gas bij een extreem lage concentratie (onder het toelaatbare blootstellingsniveau op lange termijn voor mensen, namelijk 0,1 p.p.m.). Muizen in semi-gesloten kooien werden gelijktijdig gedurende 15 minuten blootgesteld aan aerosolen van influenza A-virus (1 LD50) en ClO2-gas (0,03 p.p.m.). Drie dagen na blootstelling was de pulmonale virustiter (TCID50) 102,6 ± 1,5 bij vijf muizen die met ClO2 waren behandeld, terwijl deze 106,7 ± 0,2 was bij vijf niet-behandelde muizen (P = 0,003). De cumulatieve mortaliteit na 16 dagen was 0/10 muizen behandeld met ClO2 en 7/10 muizen die niet waren behandeld (P = 0,002). In in vitro experimenten gedenatureerde ClO2 virale envelop-eiwitten (hemagglutinine en neuraminidase) die onmisbaar zijn voor de infectiviteit van het virus, en maakte een einde aan de infectiviteit. Samengevat concluderen we dat ClO2-gas effectief is in het voorkomen van aërosol-geïnduceerde influenzavirusinfectie bij muizen door virale envelop-eiwitten te denatureren in een concentratie die ver onder het toegestane blootstellingsniveau voor mensen ligt. ClO2-gas zou daarom nuttig kunnen zijn als een preventief middel tegen griep op plaatsen waar menselijke activiteit plaatsvindt, zonder dat evacuatie noodzakelijk is.

Link: https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jgv/10.1099/vir.0.83393-0 PDF