https://rumble.com/vll5vd 

TUA University Training Video 7 vormt een samenvatting van de videoserie van de The Universal Antidote University (TUA)  opstartvideos. Veel gestelde vragen worden beantwoord. Als u zich al langer bezig houdt met chloordioxide, heeft u zichzelf deze vragen ook vast wel eens gesteld.