Choose your language!

Wetenschappelijk bewijs voor de veiligheid en effectiviteit van medicinaal gebruik van ClO2

"Medicinaal gebruik van ClO2." Wat bedoelt CLO2.nl hiermee?

ClO2 als medicijn. Dat praat je over het drinken van een verdunning van ClO2 in water in een bepaalde "hoge" concentratie. CLO2 ging op zoek naar wetenschappelijke publicaties over de effecten van het oraal innemen van ClO2 verdund met water door mens of dier.

De mate van giftigheid van chloordioxide is veelvuldig onderzocht. Prof. Dr. D. Pablo Campra Madrid van de univesiteit van Almeira, zette al deze onderzoeken op een rijtje en kwam tot de volgende conclusie:

Volgens deze rapporten is er geen experimentele basis om te bevestigen dat er een risico op bijwerkingen bestaat bij toediening potentieel therapeutische doses lager dan 3 mg / kg LG / dag voor menselijke organismen.

veiligheidsgrens dosis chloordioxine

Ondersteunende data: https://comptox.epa.gov/dashboard/dsstoxdb/results?search=chlorine%20dioxide#toxicity-values

Hieronder staan de experimenten waarbij ClO2 werd toegediend aan mensen, apen en ratten. Er bestaat dus geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat het gebruik van chloordioxide tot 3 mg per kg lichaamsgewicht per dag gevaarlijk is voor gezonde mensen.

Er werd louter geëxperimenteerd op (aanvankelijk) gezonde proefdieren waarbij geen effecten op de biotica en dus ook niet op virussen, bacteriën en schimmels werden gemeten. Mijns inziens wordt het een keer tijd dat dat wel gebeurt!

De voorstanders van medicinaal gebruik van ClO2, vaak gezien als kwakzalvers, hanteren bepaalde recepten betreffende de bereidingswijze, de concentratie en de gebruiksfrequentie van een verdunning van ClO2. CLO2.nl koos de hoeveelheid/concentratie van het medicinale gebruik van ClO2 tegen malaria, zoals getest op 154 mensen in Uganda als uitgangspunt voor vergelijking met wetenschappelijke onderzoekswaarden. De 154 proefpersonen in Uganda ontvingen éénmalig een beker met een bepaalde concentratie ClO2, opgelost in water. Als vergelijkingsmateriaal gebruikt CLO.nl  de heftige dosering ClO2 zoals geschonken in Oeganda aan volwassenen:

 • éénmalig 540 mg ClO2 per persoon (60 kg)
 • voor een volwassene met een lichaamsgewicht van 60 kg geeft dat een concentratie van: 9 mg/ kg lichaamsgewicht
 • verdunning ClO2 in water: 540 mg ClO2 per glas geeft 2,7 g/liter 

Klik hier voor een detailberekening.

Hieronder staan alle door ClO2 gevonden wetenschappelijk publicaties bij elkaar waarbij het effect op de gezondheid van ClO2 verdund met water werd onderzocht.

Kleurcodes: 

van toepassing    twijfel    niet van toepassing 

 

 

Effectiveness of chlorine dioxide as a profylaxtic treament to COVID 19

profylactisch effect off chlorine dioxide

Auteurs: Manuel Aparicio-Alonso, Carlos A. Domínguez-Sánchez, Marina Banuet-Martínez
Lokatie: Centro Médico Jurica, Querétaro, Mexico
Link: A Retrospective Observational Study of Chlorine Dioxide Effectiveness to Covid19-like Symptoms Prophylaxis in Relatives Living with COVID19 Patients 

 

SAMENVATTING:

Tot op heden is er geen effectief profylactisch middel om COVID-19 te voorkomen.

Echter, de ontwikkeling van symptomen te vergelijken met covid19 kan worden voorkomen met een waterige oplossing van chloordioxide (ClO2). Deze retrospectieve studie evalueerde de effectiviteit van een waterige oplossing van ClO2 (CDS) als  profylactisch middel bij 1.163 familieleden die leven met positieve/vermoedelijke COVID19-patiënten.

Profylactische behandeling bestond uit 0,0003% chloordioxide-oplossing (CDS) oraal gedurende ten minste veertien dagen. Familieleden bij wie in de medische voorgeschiedenis geen meldingen van het ontstaan ​​van covid19-achtige symptomen zijn gevonden (lees: die nog geen covid hebben gehad), worden als succesvolle gevallen beschouwd (zij kregen immers geen covid terwijl een covid-patient in hun midden leefde).

De werkzaamheid van CDS bij het voorkomen van covid19-achtige symptomen was 90,4% (1.051 van 1.163 familieleden meldden geen eventuele symptomen). De comorbiditeiten, het geslacht en de ernst van de ziekte van de zieke patiënt droegen niet bij aan de ontwikkeling symptomen vergelijkbaar met covid19 (respectievelijk P = 0,092, P = 0,351 en P = 0,574). Oudere familieleden hadden echter meer kans om covid19-achtige symptomen ontwikkelen (ORa = 4.22, P = 0.002). Er waren geen aanwijzingen voor veranderingen in bloedparameters of in de QTc interval bij familieleden die CDS gebruikten. De recente bevindingen met betrekking tot chloordioxide rechtvaardigen het opzetten van klinische onderzoeken om de werkzaamheid voor het voorkomen van SARS-CoV-2-infectie.

post COVID 19 effects comparing CDS treatment to traditional treatment

Auteurs: Manuel Aparicio-Alonso, Carlos A. Domínguez-Sánchez, Marina Banuet-Martínez
Lokatie: Centro Médico Jurica, Querétaro, Mexico
Link: COVID19 Long Term Effects in Patients Treated with Chlorine Dioxide

Hoe zit het met de naweeën, de "post-covid-symptomen", de lange termijn effecten, van de virusinfectie van de patiënten die met chloordioxide zijn behandeld?

 

SAMENVATTING:

De coronavirusziekte 2019 (COVID19) heeft geleid tot wijdverbreide zorgen in de gezondheidszorg en is overbelast zorginstellingen. Naarmate het aantal COVID19-patiënten herstelt, neemt ook de frequentie van meldingen van COVID19-achtige symptomen toe na ontslag uit de zorg.

Er werd een telefonische enquête met gestandaardiseerde vragen uitgevoerd waarin aan de deelnemers werd gevraagd of ze één van de 25 mogelijke gevolgen hadden na de diagnose COVID19 èn behandeling met een chloordioxide-oplossing (CDS). Een honderdeenenzestig (161) mensen hebben de enquête ingevuld.

We ontdekten dat stijgende leeftijd een risicofactor is (OR = 1,035, p = 0,028, 95% BI = 1.004-1.069), en de kans op het hebben van symptomen bij matige patiënten is 0.077 in vergelijking met milde patiënten (P = 0.003).

De algemene verwachting was dat 64,6 procent van de patiënten gemiddeld 3,41 langdurig effecten zouden overhouden.

Er waren geen variaties in het aantal gerapporteerde gevolgen naar geslacht, leeftijd, ernst van COVID19 of therapiemethode. De vijf meest voorkomende manifestaties van de 25 verschillende langetermijnsymptomen die in dit onderzoek werden waargenomen, waren:

 • vermoeidheid,
 • haaruitval, 
 • kortademigheid, 
 • concentratieproblemen en
 • slaapproblemen

Bovendien: bij personen die met meerdere geneesmiddelen zijn behandeld (COVID19 conventioneel behandeling plus een CDS) hadden kwam het 2,7x minder vaak voor dat ze covid-naweeën kregen, en patiënten die uitsluitend met CDS werden behandeld, kregen 6,14x minder naweeën. Mensen die CDS kregen, hebben 19% minder kans op langdurige gezondheidseffecten dan patiënten die een standaard COVID19-therapie. Volgens de bevindingen van deze studie hebben patiënten die een CDS krijgen een verminderde kans op: gevolgen ontwikkelen. Bovendien is de incidentie van langetermijneffecten nog lager bij personen die uitsluitend met een CDS worden behandeld. De recente bevindingen met betrekking tot chloordioxide ondersteunen de ontwikkeling van klinische onderzoeken om de werkzaamheid ervan te evalueren bij het voorkomen van  e ontwikkeling van de langetermijneffecten van COVID19.

Link naar de studie: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2022.844058/full

Chloordioxide remt het Afrikaanse varkenspestvirus door virale hechting te blokkeren en virale nucleïnezuren en eiwitten te vernietigen

Chunhe Guo werkt als diergeneeskundig onderzoeker voor de Sun Yat-sen University Guangzhou in China, circa 100 km buiten HongKong. Gezien zijn lijst van wetenschappelijke publicaties waarin hij schrijft over de werking van chloordioxide, moet hij een groot deskundige zijn.

varkens

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijke ziekte en veroorzaakt ernstige economische verliezen en bedreigingen voor de gezondheid. Op dit moment is er geen effectief vaccin of behandeling beschikbaar om AVP te voorkomen of te genezen. Bijgevolg is er een dringende behoefte aan de ontwikkeling van effectieve geneesmiddelen tegen het AVP-virus (ASVV).

Chloordioxide (ClO2), een ideaal biocide, heeft een antibacteriële werking met een breed spectrum en is niet resistent tegen geneesmiddelen. Hier ontdekten we dat ClO2 de ASFV-replicatie in alveolaire macrofagen (PAM's) van varkens sterk remde. Het remmende effect van ClO2 trad op tijdens virale aanhechting in plaats van binnenkomst, wat aangeeft dat ClO2 de vroege fase van de levenscyclus van het virus onderdrukte. ClO2 vertoonde een krachtig anti-ASFV-effect wanneer het vóór, gelijktijdig met of na virusinfectie werd toegevoegd.

Bovendien zou ClO2 virale nucleïnezuren en eiwitten kunnen vernietigen, wat kan bijdragen aan het vermogen om ASFV-virionen te inactiveren. De minimale afbraakconcentratie van ASFV-nucleïnezuren door ClO2 is 1,2 μg/ml en de afbraak is temperatuurafhankelijk. Deze hebben een leidende betekenis voor ClO2-preventie en -bestrijding van AVP-infectie in varkenshouderijen. Bovendien verminderde ClO2 de expressie van door AVP geïnduceerde inflammatoire cytokines. Over het algemeen suggereren onze bevindingen dat ClO2 een ideale kandidaat kan zijn voor de ontwikkeling van nieuwe profylactische en therapeutische geneesmiddelen tegen AVPV in de varkensindustrie.

Meer info: https://www.newstarget.com/2023-07-25-chlorine-dioxide-halts-african-swine-fever-virus.html

We hebben eerder aangetoond dat de meeste ziekten een vorm van anabolisme vertonen als gevolg van mitochondriale stoornissen: bij kanker wordt een dochtercel gevormd; bij de ziekte van Alzheimer, amyloïde plaques; in ontstekingscytokines en lymfokines. De besmetting door Covid-19 volgt een vergelijkbaar patroon. Langetermijneffecten zijn onder meer redoxverschuiving en cellulair anabolisme als gevolg van het Warburg-effect en mitochondriale disfunctie. Dit niet-aflatende anabolisme leidt tot de cytokinestorm, chronische vermoeidheid, chronische ontsteking of neurodegeneratieve ziekten. Van geneesmiddelen zoals liponzuur en methyleenblauw is aangetoond dat ze de mitochondriale activiteit versterken, het Warburg-effect verlichten en het katabolisme verhogen. Evenzo kan het combineren van methyleenblauw, chloordioxide en liponzuur de langetermijneffecten van Covid-19 helpen verminderen door het katabolisme te stimuleren.

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37392949/

Auteurs: Laurent Schwartz, Manuel Aparicio-Alonso, Marc Henry, Miroslav Radman, Romain Attal, Ashraf Bakkar

Willem Engel praat over dit document vanaf minuut 8 in deze video:

https://videowaarheid.nl/video/bijwerkingen-behandeling-deel-2/

Manuel Aparicio-Alonso, Laurent Schwartz and Verónica Torres-Solórzano May 25, 2023 (v1) / June 27, 2023 (v2)

This article is a preprint. It may not have been peer reviewed.

Downloadlink: https://d197for5662m48.cloudfront.net/documents/publicationstatus/142175/preprint_pdf/19b36495017b88d875334196ebfa28cf.pdf

 

Immunotherapy has recently yielded tremendous progress in the fight against malignancies. Its precise mechanism of action remains controversial. Activated leukocytes release reactive oxygen species which kill cancer cells. In the body, chlorine dioxide, orally ingested degrades into free radicals such as found in neutrophils.

Chlorine dioxide is a potent oxidant with in vitro anticancer activity. Its precise mechanism of action has not been thoroughly explored, but it is proposed that it acts through the redox imbalance of cancer cells. Six patients were treated for metastatic cancer (breast, kidney, prostate, lymphoma, uterus and melanoma), on a compassionate basis. We report lasting tumor response with a combination of oral, enema and/or intravenous chlorine dioxide, without any side effects. This preliminary work suggest that chlorine dioxide and free radicals might be the mediators for immunotherapies. Chlorine dioxide is both a promising and unexpensive anticancer agent. Rigorous clinical trials are needed to confirm these preliminary results.


Keywords: Chlorine dioxide , cancer, immunotherapy, Warburg effect, reactive oxygen species, intermittent fasting, ketogenic diet.

Bron: https://www.researchgate.net/publication/371050183_Chlorine_dioxide_solution_in_metastatic_uncurable_cancer_case_series

Klik op lees meer voor een vertaling in het Nederlands:

Immunotherapie heeft de laatste tijd enorme vooruitgang geboekt in de strijd tegen maligniteiten (kwaadaardige afwijkingen). Het precieze werkingsmechanisme blijft controversieel. Geactiveerde leukocyten geven reactieve zuurstofsoorten vrij die kankercellen doden. In het lichaam wordt chloordioxide, oraal ingenomen, afgebroken tot vrije radicalen zoals gevonden in neutrofielen (korrelige witte bloedcel die een essentieel onderdeel vormt van het immuunsysteem).

Chloordioxide is een krachtig oxidatiemiddel met in vitro (in de reageerbuis) antikankeractiviteit. Het precieze werkingsmechanisme is niet grondig onderzocht, maar er wordt aangenomen dat het werkt via de redox-onbalans van kankercellen. Zes patiënten werden op compassievolle basis (het werd toegestaan omdat deze patienten veel leden of ten dode opgeschreven waren) behandeld voor uitgezaaide kanker (borst-, nier-, prostaat-, lymfoom-, baarmoeder- en melanoom). We rapporteren een blijvende tumorrespons met een combinatie van oraal, klysma en/of intraveneus chloordioxide, zonder enige bijwerkingen. Dit voorbereidende werk suggereert dat chloordioxide en vrije radicalen de bemiddelaars kunnen zijn voor immunotherapieën. Chloordioxide is zowel een veelbelovend als een goedkoop middel tegen kanker. Rigoureuze klinische onderzoeken zijn nodig om deze voorlopige resultaten te bevestigen.

 

Sleutelwoorden: chloordioxide, kanker, immunotherapie, Warburg-effect, reactieve zuurstofverbindingen, intermitterend vasten, ketogeen dieet.

 

Hieronder worden 6 casestudies weergegeven:

 

Casuspresentatie 1: uitgezaaide borstkanker

In 2015 ontdekte een 43-jarige Mexicaanse vrouwelijke patiënt zonder relevante medische geschiedenis een knobbeltje in de linkerborst met bloederige afscheiding uit de tepel en werd de diagnose borstkanker gesteld. De patiënt weigerde behandeling.
In 2020 liep de patiënte een heupfractuur op en werd de diagnose metastase gesteld. Tegelijkertijd begon ze chemotherapie met abemaciclib 150 mg om de 12 uur en oestrogene antagonist fulvestrant 250 mg om de 4 weken, metastatisch remmen werd gemeld. Tijdens chemotherapie had de patiënt significante bijwerkingen zoals gastritis, diarree-episodes, atherosclerose, hypertensie, gewichtstoename, droge huid, bewegingsbeperking, haaruitval, opgezette buik, huiduitslag en leukopenie, een medische reden voor het intermitterend staken van de behandeling. 

In december 2020 startte de patiënt, gelijktijdig met oestrogene antagonist, oraal, via absorptieklysma en intraveneus met CDStherapie. Bovendien oefent de patiënt 23 uur lang intermitterend vasten.

Momenteel is de patiënt in gedeeltelijke remissie, met een follow-up van dertig maanden (fig. 1).

cancer clo2 cases 1

Figuur 1: Scintigrafie van vrouwelijke patiënt (casus 1) met uitgezaaide borstkanker. Beelden tijdens chemotherapie,
voorafgaand aan CDS-therapie, uit 2019 ventrale en dorsale weergave (A, B). Afbeeldingen tijdens gelijktijdige behandeling
met CDS, ventrale en dorsale weergave van 2022 (C, D). Er is een significante afname van botmetastasen.

 

Casuspresentatie 2: uitgezaaide prostaatkanker

In oktober 2019 woonde een 64-jarige Mexicaanse mannelijke patiënt zonder relevante medische voorgeschiedenis een routinematig prostaatonderzoek bij en onthulde abnormale prostaatantigeenwaarden (> 1700 ng/ml). Urine- en spermabloedingen traden snel op en er werd gediagnosticeerd met  uitgezaaide prostaatkanker. In februari 2020 weigerde de patiënt chemotherapie en koos voor een metabole therapie die gedurende 2,5 maand bestond uit dagelijkse intraveneuze toediening van de glucose-analoog 2-deoxy-D-glucose (2DG). Bovendien volgde de patiënt een ketogeen dieet en 20 uur intermitterend vasten. Tijdens de therapie had de patiënt geen significante bijwerkingen.

In maart 2020 startte de patiënt met het orale CDS-protocol door 1 ml van het vehiculum DMSO 70% toe te voegen aan de oplossing en het CDS-absorptieklysma-protocol. In 2021 voegde de patiënt 5 g clinoptiloliet zeoliet toe aan de voeding, tijdens het vasten en voor elke maaltijd. In 2022 bracht de patiënt orale en klysmatherapie in evenwicht met het intraveneuze CDS-protocol, dat hij maandelijks toediende volgens eerder beschreven doses. Momenteel heeft de patiënt geen tekorten of veranderingen in de dagelijkse routine. De patiënt heeft normale prostaatantigeenwaarden en onderhoudt een periodieke controle, met een follow-up van vierenveertig maanden (fig. 2).

cancer clo2 cases 2

Figuur 2: Positronemissietomografie van een mannelijke patiënt (casus 2) met gemetastaseerde prostaatkanker. Beelden bevestigen de diadnose van uitgezaaide kanker, 2019 (A,B). Beelden na CDS-behandeling, 2022 (C,D), belangrijke vermindering van botmetastasen waargenomen.

 

Casuspresentatie 3: uitgezaaide nierkanker

In juli 2018 kreeg een 65-jarige mannelijke Mexicaanse patiënt zonder medische voorgeschiedenis, maar met diabetes type II, hematurie. Een diagnose van heldercellig niercelcarcinoom werd gediagnosticeerd en werd behandeld met nefrectomie. In december 2018 werden bij routinematige follow-up twee longknobbeltjes van 4 mm en 5 mm (fig. 3) gedetecteerd en startte de patiënt gerichte therapie met Axitinib 5 mg om de 12 uur en maandelijkse immunotherapie met Pembrolizumab 100 mg/4 ml. De patiënt vertoonde bijwerkingen zoals constipatie, indigestie, tinnitus, extreme vermoeidheid, trombocytopenie, hoesten, artralgie, gewichtsverlies, huiduitslag en dysgeusie, een medische reden voor het intermitterend staken van de behandeling. In 2019 nam de grootte van een van de longknobbeltjes toe tot 9 mm en 12 mm (figuur 4).

In december 2020 besloot de patiënt de conventionele therapie stop te zetten en begon het CDS-protocol voor orale en absorptieklysma. Bovendien oefent de patiënt een eiwitarm dieet uit. De patiënt vertoonde geen bijwerkingen bij de inname van CDS, zet de behandeling momenteel voort en leidt een normaal leven. Vanaf 2023 is de patiënt in volledige remissie, met een follow-up van achtenvijftig maanden.

cancer clo2 cases 3

Figuur 3: Positronemissietomografie van een mannelijke patiënt (casus 3) met uitgezaaide nierkanker. In 2018 werd kankercelactiviteit gediagnosticeerd in twee knobbeltjes van de linkerlong (A) en de bevestigende afmetingen van 4 mm (B) en 5 mm (C).

 

cancer clo2 cases 4

Figuur 4: PET-controleonderzoeken (casus 3). Bewaking van longknobbeltjes in axiale weergaven van de linkerlong. In 2019 werd tijdens chemotherapie een toename van knobbeltjes tot 9 mm (A) en 12 mm (B) waargenomen. In het jaar 2020, tijdens een compassievolle behandeling met CDS, zijn de knobbeltjes verkleind tot 3,5 mm (C) en 4,7 mm (D). In het jaar 2021 wordt bij de routinematige follow-up een behoud van de grootte van de knobbeltjes van 3,4 mm (E) en een afname tot 4,2 mm (F) waargenomen. In het jaar 2023 zette de patiënt de compassiebehandeling voort en de knobbeltjes behielden een grootte van 3,4 mm (G) en verkleinden tot 3,7 mm (H).

 

Casuspresentatie 4: gemetastaseerd non-Hodgkin-lymfoom

In september 2019 presenteerde een 73-jarige Mexicaanse vrouwelijke patiënt, zonder relevante medische voorgeschiedenis en een familiegeschiedenis van kanker, invaliderende lage rugpijn en de aanwezigheid van een ontstoken lymfeklier in de lies werd gevonden. De aanwezigheid van graad 2 folliculair lymfoom werd bevestigd door biopsie en het werd gediagnosticeerd als non-Hodgkin-lymfoom stadium IV volgens de Lugano-classificatie. In november 2019 kreeg de patiënt acht chemotherapiesessies bestaande uit doxorubicine 2 mg/ml elke 21 dagen, aangevuld met een ketogeen dieet. De patiënt meldde misselijkheid, braken, haaruitval, zwakte, gewichtsverlies en droge huid als bijwerkingen. Na de chemotherapiesessies had de patiënt botmetastasen en weigerde hij toekomstige sessies van chemotherapie en daaropvolgende bestralingstherapie.

In december 2020 besloot de patiënt het orale CDS-protocol te starten en 1 ml van het vehikel DMSO 70% op te lossen. In 2021, toen de tumor niet reageerde, had de patiënt belangrijke pijn in de onderrug, als gevolg van een pathologische L3-fractuur, werd een lumbale brace voorgeschreven voor 3 maanden en werd het CDS-absorptieklysma-protocol toegevoegd. Bovendien beoefent de patiënt intermittent fasting gedurende 18-20 uur en consumeert hij dagelijks supplementen van 5.000 IE vitamine D3, 1 g vitamine C, 1,1 g kalium en 250 mg magnesium.
De patiënt zet een follow-up van achtendertig maanden voort, waarin een significante vermindering van de tumoren in de binnengedrongen weefsels werd waargenomen (fig. 5), momenteel zonder metastatische activiteit (fig. 6). De patiënt is in gedeeltelijke remissie.

cancer clo2 cases 4

Figuur 5: Magnetic Resonance Imaging (MRI) van een vrouwelijke patiënt met gemetastaseerd non-Hodgkin-lymfoom (geval 4). Afbeeldingen in sagittale weergave toonden een pathologische breuk in de L3-wervel, 2020 (A), en de resolutie van 2021 (B) en 2022 (C). Afbeeldingen toonden verminderde metastatische activiteit in zowel L3 als iliacaal bot vanaf 2020 (D), 2021 (E) en 2022 (F).

 

 cancer clo2 cases 4b

Figuur 6: Scintigrafie van een vrouwelijke patiënt met gemetastaseerd non-Hodgkin-lymfoom (casus 4). Afbeeldingen van ventrale (A) en dorsale (B) weergave toonden metastatische inactiviteit in bot vanaf 2023. Geen scans van voorgaande jaren.

 

Casuspresentatie 5- Metastatisch sarcoom van de baarmoeder

In februari 2015 werd bij een 58-jarige Franse vrouwelijke patiënt zonder medische voorgeschiedenis de diagnose ongedifferentieerd sarcoom van de baarmoeder uitgezaaid naar de longen gesteld. De respons op chemotherapie met ifosfamide, adriamycine en cisplatine was volledig maar van voorbijgaande aard. Verdere behandeling met Tabectedin en daaropvolgende bestraling van de longen resulteerden in een volledige respons. In september 2016 presenteerde de patiënt zich met cerebrale hyperspanning en aanhoudende pijn. MRI toonde wijdverspreide carcinomateuze meningitis. Tumorcellen waren aanwezig in het hersenvocht.

De patiënte kreeg palliatieve chemotherapie aangeboden die ze weigerde, maar zichzelf als volgt behandelde: ketogeen dieet; liponzuur: 800 mg, tweemaal daags; hydroxycitraat: 500 mg, driemaal daags; het orale CDS-protocol.

'S Nachts: 36 ppm ClO2 verdund in vierentwintig druppels DMSO op de huid gewreven. De pijn verdween binnen enkele
dagen. Zes jaar later is ze ziektevrij en leidt ze een normaal leven als financieel adviseur.

 

Casuspresentatie 6- Gemetastaseerd melanoom

In 2016 presenteerde een 69-jarige vrouwelijke patiënt zich met een hooggradig melanoom op de rechterdij. De tumor werd weggesneden, maar kwam zes maanden later plaatselijk terug. Ze kreeg de volgende behandelingen aangeboden: Interferon, Nivolumab, radiotherapie, Dacarbazine en recenter Pembrolizumab. Geen van deze behandelingen resulteerde in een aantoonbare antitumorrespons. In juni 2021 onthulde een PET-scan een uitgezaaide lieslymfeklier.

Palliatieve zorg werd aangeboden aan de patiënt en werd geweigerd. Ze begon met dezelfde behandeling als casuspresentatie 5 en consumeert daarnaast tweemaal daags oraal 75 mg methyleenblauw. De tumor verdween binnen enkele weken.
PET-scan met 2DG toonde een belangrijke metabolische respons. Helaas viel de tumor een jaar later terug met meerdere huiduitzaaiingen en na een laatste kans immunotherapie stopte ze met zichzelf voeden en stierf in oktober 2022.

 

 

 

 

 

 

Betreft onderzoek uit Taiwan

5. Conclusies
UC-1 (2000 ppm chloordioxide)  is geproduceerd via een groen proces met schone uitgangsmaterialen en procedures. UC-1-oplossing vertoonde bevredigende antibacteriële, antischimmel- en antivirale activiteit. Lage toxiciteit werd aangetoond door een in vitro cytoxiciteitstest (hoge IC 50 765 ± 18 ppm), 50 ppm ClO 2 veroorzaakte geen bestraling van het oog in een oculaire irritatietest, muizen vertoonden geen afwijkingen en mortaliteit bij een toxiciteit bij inademing van 20 ppm ClO 2 test, en concentraties van UC-1 tot 40 ppm waren gedurende 90 dagen niet-toxisch voor muizen in een subchronische orale toxiciteitstest. Daarom werd een hoger veiligheidsprofiel voor UC-1 aangetoond dan in eerdere onderzoeken werd aangetoond.

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/

Interessant zijn ook de aangehaalde referenties!!!

Bron: https://thetruedefender.com/chlorine-dioxide-mms-prevents-sars-cov-2-spike-proteins-from-attaching-to-human-receptors-according-to-a-mew-study/

Chloordioxide (MMS) voorkomt dat SARS-CoV-2-spike-eiwitten zich hechten aan menselijke receptoren, volgens een nieuwe studie. (Bron: Natural News) Chloordioxide, vaak bekend als Miracle Mineral Solution of MMS, is door Japanse experts bevestigd als een veilige en efficiënte behandeling voor het Wuhan-coronavirus (Covid-19).

Van MMS wordt gemeld dat het de spike-eiwitten voorkomt die geassocieerd zijn met SARS-CoV-2 die binden aan menselijke receptoren zoals Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2), waardoor een ziekte kan ontstaan, volgens een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Annals of Pharmacology and Pharmaceutics .

Wetenschappelijke publicatie: http://www.remedypublications.com/annals-of-pharmacology-and-pharmaceutics-abstract.php?aid=7364

Downloadlink: http://www.remedypublications.com/open-access/inhibition-of-the-binding-of-variants-of-sars-cov-2-coronavirus-spike-7364.pdf 

Abstract
Doel: COVID-19 veroorzaakt door een nieuw coronavirus, SARS-CoV-2, is een aanhoudende wereldwijde pandemie geworden. Een veilig en krachtig virusdodend desinfectiesysteem is dringend nodig om de bevolking tegen het virus te beschermen. Chloordioxide (ClO2) is een krachtig desinfectiemiddel waarvan bekend is dat het zowel virussen als bacteriën inactiveert. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of chloordioxide de binding van het receptorbindende domein van het Spike-eiwit (S-eiwit) van variant coronavirus (Britse en Zuid-Afrikaanse varianten) aan menselijke receptor, Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) remt. .

Materialen en methodes: In vitro-experimenten om de binding van het gezuiverde receptorbindende domein van spike-eiwit aan ACE2 te bepalen, werden uitgevoerd in aanwezigheid van verschillende concentraties chloordioxide. Gezuiverde spike-eiwitten uit de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten werden gebruikt. Spike-eiwit bekleed op een microtiterplaat werd behandeld met een waterige chloordioxide-oplossing of een chloordioxide-sproeioplossing.

Resultaat: Binding van variant-spike-eiwitten werd op een concentratieafhankelijke manier geremd (50% remmende concentratie (IC50) van respectievelijk 7,6 mol/L en 5,8 μmol/L voor de Britse en de Zuid-Afrikaanse varianten).

Conclusie: Deze bevindingen tonen aan dat waterige chloordioxide-oplossing de binding van de variant spike-eiwitten aan het menselijke ACE2-receptoreiwit kan inactiveren, wat aangeeft dat deze strategie nuttig kan zijn bij het blokkeren van de overdracht van variant SARS-CoV-2-virussen.

Toxic NonToxicRIVM en NVWA beoordelen MMS op zijn veiligheid. De effectiviteit, daar gaat het hen niet om. Als MMS wordt verkocht als een middel om in te nemen, moet het in elk geval veilig zijn. Alle risicobeoordelingen op een rijtje:

https://www.bitchute.com/embed/BryWRNGN1CuT

22 oktober 2020:

Samenvatting: De toxiciteitsniveaus en condities van chloordioxide en chloriet is bepaald door talrijke onderzoeken en verschenen rapporten door officiële instanties, met name de Noord-Amerikaanse regering. Volgens deze rapporten is er geen experimentele basis om dat te beweren er een risico is op bijwerkingen bij het eventueel toedienen van therapeutische doses van niveaus lager dan 3 mg / kg / dag voor menselijke organismen.

Kort samengevat: geen risico bij gebruik zoals voorgeschreven. Zeer beperkt risico door een onduidelijkheid in het protocol. Link

Risicobeoordeling MMS voor gebruik als drinkwaterzuivering RIVM 2018

Bron: https://mms-seminar.com/nl/e-book-mms-4-6-3-chloordioxidepatenten-in-de-gezondheidssector/

Met een beetje onderzoek in de zoekmachines en onze MMS-familie komen steeds meer goedgekeurde farmaceutische producten op basis van chloordioxide aan het licht.

Hier is bijvoorbeeld de spray Ciderm SP goedgekeurd in de VS voor wondontsmetting bij dieren van Frontier Pharmaceu-tical Inc. Verkrijgbaar bij Melville, NY 11747 (www.cidermsp.com).

De
Patent US-4035483
gedateerd 12 juli 1977, voor het gebruik van natriumchloriet als niet-giftig antisepticum. De tekst zegt dat het gunstig is voor de behandeling van brandwonden en andere wonden en voor de behandeling van infecties zonder het natuurlijke regeneratieve proces te verstoren.

De
Patent US-4725437
gedateerd 16 februari 1988, toegekend aan Oxo Chemie van Duitsland, met betrekking tot een stof uitgevonden door Dr. Friedrich W. Kühne van Heidelberg en genaamd “Oxoferin“. Het bedrijf kon het voor 45 miljoen dollar verkopen aan een Amerikaans bedrijf dat de naam veranderde in “WF-10“, wat werd goedgekeurd door de FDA.

De
Patent US-2701781
van 08/02/1055 met betrekking tot het in de handel brengen van een antiseptische oplossing voor algemeen klinisch gebruik.

De
Patent US-5019402
van 28 mei 1991, toegekend aan Alcide voor het op de markt brengen van een product dat chloordioxide bevat voor het desinfecteren van bloed en bloedproducten. Het wordt vandaag de dag vooral gebruikt in het transfusieveld om infecties te voorkomen. Hi wacht eens even: Bloed is ons levenselixer en dit wordt behandeld met chloordioxide zonder enig kwaad te veroorzaken? Dan kan het toch niet zo gevaarlijk zijn?

De
Patent US-5830511
van 03/11/1998 voor het op de markt brengen van een product waarvan het ingrediënt ook natriumchloriet bevat en dat bedoeld is om de stimulatie van het immuunsysteem te dienen. Het werd verkocht aan Bioxy Inc. vergeven, wordt bij dieren gebruikt als voedingssupplement en resulteert in een lagere mortaliteit, een lagere uitscheiding van stikstof, lagere afhankelijkheid van antibiotica en vaccinaties, en een betere gezondheid van de dieren door bij te dragen aan een sterker immuunsysteem.

De
Patent US-5855922
van 05/01/1999, toegekend aan BioCide International voor het op de markt brengen van een product voor gebruik in de therapeutische behandeling van slecht genezende of niet-scarrerende chronische wonden en andere huidaandoeningen. We hebben deze ervaringen ook al jaren met open benen (meestal bij diabetici).

De
Patent US-6099855
van 08/08/2000 voor de commercialisering van een product dat wordt gebruikt als stimulerend middel voor het immuunsysteem, uitgegeven aan Bioxy Inc. Dit product zal naar verwachting diergezondheidverbeteren van het voedselgebruikminder sterfteverminderde afhankelijkheid van antibiotica en vaccinaties, en verbeterde algemene gezondheid door verbeterde immuunstatus.

De
Patent US-4296102
gedateerd 10/20/1981 over het op de markt brengen van een product voor de bestrijding van amoebische dysenterie bij de mens door orale toediening van chloordioxide, octrooi verleend aan Felipe Lazo, Mexico-Stad.

De
Patent US-6251372
B1 d.d. 6/26/2001 uitgegeven aan Procter & Gamble voor het op de markt brengen van een product voor orale preventie van halitosis.

De
Patent US-4851222
van 07/25/1989, toegekend aan Oxo voor het in de handel brengen van een product voor het regenereren van beenmerg. Fenomenaal!!!

De
Patent US-4737307
d.d. 04/02/1988 voor het op de markt brengen van een product voor comberende bacteriën, schimmels en virussen bij huidziekten.

De
Patent US-4317814
van 03/02/1982 verleend aan Felipe Lazo uit Mexico voor de commercialisering van een geneesmiddel voor de behandeling van huidverbrandingen.

De
Patent US-5252343
van 12/10/1993 toegekend aan de onderneming Alcide voor het op de markt brengen van een product voor de profylaxe en behandeling van bacteriële infecties, in het bijzonder mastitis, waarbij tot 1.000 ppm chloordioxide wordt gebruikt.

De
Patent US-5877222
voor de behandeling van dementie veroorzaakt door AIDS.

De
patenten US-8029826B2
en
US-7105183B2
zowel voor de behandeling van neurodegeneratieve ziekten.

In Hongarije heeft een groep wetenschappers van de Universiteit van Boedapest voor Technologie en Economie onder leiding van Prof. Zoltán Noszticzius en de Jósa András Kliniek een goedgekeurde niet-receptuele medische chloordioxideoplossing (300-1200ppm) ontwikkeld en gepatenteerd. Hij zei: “Solumium (chloordioxide) is een van de meest effectieve ontsmettingsmiddelen die er zijn. Het doodt alle ziekteverwekkers zoals bacteriën, schimmels, protozoën en virussen, allemaal zonder schade, er zijn geen bekende bijwerkingen.” Toepassingsgebieden zijn kankerwonden, herpes, huidletsels, open wonden, blaasinfecties, huidinfecties, schimmelinfecties van de huid, MRSA, keelpijn, gingivitis, parodontale aandoening, slechte adem, kiespijn, wortelkanalen, kaakchirurgie, besmettelijke mondziekte, verstopte neus, tonsillitis, jeuk, gerste-korrels en vaginale douches & klysma’s (Patenten: EP2069232;
US-8512671.
; CN101605720).

Deze lijst van deze octrooien is verre van volledig. Stuur meer patenten op als u die vindt.

Feiten:

– Links naar de octrooispecificaties op de homepage

– Solumium over-the-counter medicatie met chloordioxide

– Bestudeer chloordioxide als lokaal antisepticum

Determination of the Effectiveness of Oral Chlorine Dioxide in the Treatment of COVID 19

Korte samenvatting: Het doel van deze studie is om door middel van prospectief casusonderzoek de werkzaamheid van oraal chloordioxide bij de behandeling van patiënten met COVID-infectie 19 te beoordelen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd tussen april en juni 2020 met een quasi-experimenteel ontwerp in twee gezondheidszorg richt zich op een steekproef van twintig (20) patiënten, door middel van directe interventie, die de veranderingen in de manifeste symptomen van infectie en negativiteit zullen meten. een COVID 19 na toediening van de studievoorbereiding, om de effectiviteit van chloordioxide in de behandelde groep te bepalen.

Op basis van de gevonden resultaten en de evaluatie van de werkzaamheid op basis van klinische verbetering op een schaal van 1 tot 5, en van de negativering van COVID 19, kunnen we concluderen of de therapeutische werkzaamheid in dit onderzoek als goed wordt beschouwd door te verifiëren of de behandeling met chloordioxide al dan niet werkzaam is in COVID 19.

Met dit onderzoek hoopt het de zoektocht naar nieuwe therapeutische opties bij de behandeling van COVID 19 te stimuleren en bij te dragen aan de ontwikkeling van NIEUWE opties in medicijnen, gezien het enorme aantal sterfgevallen en morbiditeit dat momenteel bestaat in de huidige pandemie.

Sponsor: Genesis Foundation
Informatie verstrekt door (verantwoordelijke partij): Eduardo Insignares Carrione, Genesis Foundation

Commentaar CLO2.nl:  Stichting Genesis is gesticht door Jim Humble, de peetvader / bedenker van MMS, de voorloper van CDS, twee bereidingsmethodes voor orale inname van chloordioxide. FDA en RIVM zouden: zeggen kwakzalvers van het ergste soort. Maar ... zolang er geen sluitend bewijs is, is CLO2.nl daar nog lang niet van overtuigd.

Downloadlink: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7441790
Gepubliceerd 25 juni 2020
Samenvatting: 

Beperkte beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen brengt eerstelijnsgezondheidszorgverleners in gevaar die patiënten behandelen met vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties. Dit hoofdartikel heeft meerdere doelstellingen met betrekking tot deze realiteit:

 1. om het bewustzijn te vergroten van de noodzaak van veilige en effectieve profylaxe om zorgverleners met onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen te beschermen tegen herhaalde blootstelling aan COVID-19.
 2. om het wetenschappelijke bewijs samen te vatten ter ondersteuning van oplossingen van aangezuurd natriumchloriet (ASC) en zijn dochterverbindingen, chloorzuur en chloordioxide, als potentiële doelen voor genoemd profylactisch gebruik.
 3. om een gereguleerd protocol voor te stellen met gebruik van in de handel verkrijgbare oplossingen van ASC met voldoende concentraties chloordioxide voor virucide activiteit om veilig en effectief profylactisch gebruik te ondersteunen.
 4. om andere potentiële profylactische opties die momenteel worden onderzocht, onder de aandacht te brengen en te vergelijken.

TOXICIDAD DEL DIOXIDO DE CLORO Y DEL CLORITO

October 2020

DOI: 10.13140/RG.2.2.22125.20967

Affiliation: Universidad de Almería
Project: Toxicidad, farmacocinética y farmacodinámica del dióxido de cloro y del clorito.

Prof. Dr. D. Pablo Campra Madrid. Licenciado en Ciencias Biológicas y Dr. en Ciencias Químicas Universidad de Almería (España) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

https://www.researchgate.net/publication/344876982_ TOXICIDAD_DEL_DIOXIDO_DE_ CLORO_Y_DEL_CLORITO

Samenvatting: De toxiciteitsniveaus en condities van chloordioxide en chloriet is bepaald door talrijke onderzoeken en verschenen rapporten door officiële instanties, met name de Noord-Amerikaanse regering. Volgens deze rapporten is er geen experimentele basis om te bewerendat er een risico is op bijwerkingen bij het eventueel toedienen van doses therapeutische doses lager dan 3 mg / kg / dag voor menselijke organismen.

Mediterranean BioMedical Journals
Integrative Journal of Medical Sciences
2020, Volume 7, 229
DOI: 10.15342/ijms.7.229

A New Perspective for Prevention and to Cure COVID-19 Patients: Encouraging Medical Teams to Contact Healed People Treated with Chlorine Dioxide in Solution (CDS)

Enrique A. Martínez
Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Chile

 

ABSTRACT:

This article is written to encourage medical teams from all over the world to contact the COVID-19 patients already treated with Chlorine Dioxide in Solution (CDS), a water soluble gas. To contact also their medical teams accompanying the study cases in order to verify the actual health conditions of patients. Finally, the invitation is to question whether CDS should be tried in their respective local healthcare environments, as it is of low cost, it seems highly effective against all viral infections and it has almost no secondary effects.

/LABORATORY ANIMALS: Neurotoxicity/ In a study specifically designed to study effects on the brain, groups of 112-178 neonatal Long-Evans rat pups received 0 or 14 mg aqueous chlorine dioxide/kg body weight per day by oral gavage on days 1-20 postpartum. Pups were killed 11, 21, and 35 days postpartum. Investigations included the following: forebrains were examined histopathologically from females killed on day 35; terminal blood samples were taken for analysis of T3 and T4 levels; and liver mitochondria were analyzed for alpha-glycerophosphate dehydrogenase activity. In addition, protein synthesis in the forebrain, cerebellum, and olfactory bulbs was assessed by measuring the uptake of (14)C-leucine, and total DNA content in those areas of the brain was also measured. There were a large number of deaths (about 30% of all newborns) among the neonatal pups that were attributed to gavage errors. There was a slight reduction in body weight (7% reduction between days 11 and 35), and there were related reductions in tissue weights, total protein, and DNA content. There were no significant histopathological changes noted in the brain except a reduction in the number of dendritic spine counts in one region. There were no other significant changes. The authors attributed the change in dendritic spine counts and reductions in total DNA and protein content as being indicative of a specific neurotoxic effect. ... No other histopathological abnormalities recorded, and no clinical signs of toxicity were reported.

International Programme on Chemical Safety's Concise International Chemical Assessment Documents Number 37: Chlorine dioxide (2002). Available from, as of December 13, 2017: http://www.inchem.org/pages/cicads.html
Commentaar CLO2.nl: HEEL interessant! Deze ratten ontvingen een forse dosis ClO2 gedurende langere tijd, maar de schade lijkt beperkt.

Effects on fertility

Bron: International Programme on Chemical Safety's Concise International Chemical Assessment Documents Number 37: Chlorine dioxide (2002). Available from, as of December 13, 2017: http://www.inchem.org/pages/cicads.html

 

Developmental or Reproductive Toxicity

Groups of 10 male mice received oral gavage doses of up to approximately 16 mg freshly prepared aqueous chlorine dioxide/kg body weight on each of 5 consecutive days. Animals were killed 1, 3, and 5 weeks after the last administration, and caudal epididymides were removed for analysis of 1000 sperm-heads from each animal. There were no differences seen in the percentage of abnormal sperm-heads at any time point.

 

Commentaar CLO2.nl: HEEL interessant!

 • 16 mg/kg body weight per day, gedurende dan praat je over waarden die je kunt vergelijken met het Oeganda-protocollen.
 • Resultaat: niets... no differences.
 • Helaas, er wordt geen concentratie vermeld.

1. Selecting Surrogate Microorganism for Evaluation of Pathogens on Chlorine Dioxide Gas Treatment, Jeongmok Kim, Somi Koh, Arpan Bhagat, Arun K Bhunia and Richard H. Linton. Purdue University Center for Food Safety 2007 Annual Meeting October 30 - 31, 2007 at Forestry Center, West Lafayette, IN.

6. Inactivation of Enteric Adenovirus and Feline Calicivirus by Chlorine Dioxide, Thurston-Enriquez, J.A., APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, June 2005, p. 3100–3105.

8. BASF Aseptrol Label EPA Registration Number: 70060-19

15. Inactivation of Human and Simian Rotaviruses by Chlorine Dioxide. APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, May 1990, p. 1363-1366. YU-SHIAW CHEN AND JAMES M. VAUGHN

20. Mechanisms of Inactivation of Poliovirus by Chlorine Dioxide and Iodine, MARIA E. ALVAREZ AND R. T. O'BRIEN, APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, Nov. 1982, p. 1064-1071

22. Protective effect of low-concentration chlorine dioxide gas against influenza A virus infection
Norio Ogata and Takashi Shibata Journal of General Virology (2008), 89, 60–67

24. Chlorine dioxide oxidation of dihydronicotinamide adenine dinucleotide (NADH),
Bakhmutova-Albert EV, et al. Inorg Chem. 2008 Mar 17;47(6):2205-11. Epub 2008 Feb 16.

33. Efficacy of Chlorine Dioxide as a Gas and in Solution in the Inactivation of Two Trichothecene Mycotoxins, S. C. Wilson, T. L. Brasel, J. M. Martin, C. Wu, L. Andriychuk, D. R. Douglas, L. Cobos, D. C. Straus,
International Journal of Toxicology, Volume 24, Issue 3 May 2005 , pages 181 – 186.

37. Seasonal Occurrence of the Pathogenic Vibrio sp. of the Disease of Sea Urchin Strongylocentrotus intermedius Occurring at Low Water Temperatures and the Prevention Methods of the Disease,
K. TAJIMA, K. TAKEUCHI, M. TAKAHATA, M. HASEGAWA, S. WATANABE, M. IQBAL, Y.EZURA, Nippon Suisan Gakkaishi VOL.66;NO.5;PAGE.799-804(2000).

40. Susceptibility of chemostat-grown Yersinia enterocolitica and Klebsiella pneumoniae to chlorine dioxide, M S Harakeh, J D Berg, J C Hoff, and A Matin, Appl Environ Microbiol. 1985 January; 49(1): 69– 72.

47. Hu, Cheng (2017). Modeling reaction kinetics of chlorine dioxide and volatile organic compounds with artificial neural networks, December 2003.

Jui-Wen Ma 1,2, Bin-Syuan Huang 1, Chu-Wei Hsu 1, Chun-Wei Peng 1, Ming-Long Cheng 1, Jung-Yie Kao 2, Tzong-Der Way 2,3,4, Hao-Chang Yin 1,* and Shan-Shue Wang 5,*

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/

/CASE REPORTS/ Two adults ingested 250 mL of chlorine dioxide in water containing concentration of 40 mg/L. Within 5 min of ingestion, sudden headache, nausea, abdominal discomfort, and light-headedness were observed ... effects disappeared within 5 min.

Bron: National Research Council. Drinking Water & Health, Volume 4. Washington, DC: National Academy Press, 1981., p. 174

 

Commentaar CLO2.nl: INTERESSANT!

 • 40 mg/L,
 • 250 ml
 • Dus per persoon 10 mg ClO2
 • Dus als de volwassene 70 kg weegt, ontstaat een dosis van 10 mg ClO2 per 70 kg = 0,143 mg / kg Lg.

Beide getallen laten zien dat om voorzichtige lage doseringen en concentraties gaat, vergeleken met Oeganda! 

/GENOTOXICITY/ Groups of five male and five female CD-1 mice received five daily oral gavage doses of approximately 0, 5, 10, or 20 mg aqueous chlorine dioxide/kg body weight. animals were killed 6 hr after the last administration, and 1000 polychromatic erythrocytes from the bone marrow of each animal were analyzed for micronucleus formation. In addition, groups of four male and four female CD-1 mice were used for analysis of chromosome aberrations from bone marrow samples. Animals were exposed to the same doses as above, either as a single administration or using a repeated-exposure regime. Following single exposure, animals were killed at 6, 24, and 48 hr post-administration and 50 metaphase cells taken from the bone marrow of each animal for analysis of chromosome aberrations. A negative result was obtained for micronucleus formation, and there were no increases in the number of structural or numerical chromosome aberrations (including an assessment of hyperploidy and polyploidy).

International Programme on Chemical Safety's Concise International Chemical Assessment Documents Number 37: Chlorine dioxide (2002). Available from, as of December 13, 2017: http://www.inchem.org/pages/cicads.html

Commentaar CLO2.nl: HEEL interessant!

 • 5, 10, or 20 mg aqueous chlorine dioxide/kg body weight, dat zijn hoeveelheden die corresponderen met het Oeganda.
 • Geen effect gemeten!

(CAS Nos. 10049-04-4 and 7758-19-2)

In Support of Summary Information on the Integrated Risk Information System (IRIS)


September 2000


U.S. Environmental Protection Agency Washington, DC

https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents /documents/toxreviews/0496tr.pdf

Automatisch vertaald...

Bereidingsmethode van pure chloordioxide-oplossing en methode voor de behandeling van ebola-virusinfectie

Abstract

De uitvinding heeft betrekking op het technische gebied van de medische wetenschap en betrekking op een werkwijze voor de behandeling van virusinfectie. De methode maakt gebruik van intraveneuze injectie van een zuivere chloordioxide-oplossing voor de behandeling van met ebola-virus geïnfecteerde patiënten en is een methode voor bekende van onbekende, met kwaadaardige virus geïnfecteerde patiëntenbehandeling. De uitvinding heeft een bereidingswerkwijze van de zuivere chloordioxide-oplossing, materiaalopslagvereisten, een opslagmethode, opslagcondities en basis en een werkwijze voor de behandeling van met ebola-virus geïnfecteerde patiënten door de zuivere chloordioxide-oplossing. Als de methode voor de behandeling van een ebolavirusinfectie in het lichaam lichaam en vooral bij mensen in de subgezondheid mag worden gebruikt, door regelmatig ontsmetting van het lichaam 1-2 keer per jaar, kan de methode kankerincidentie voorkomen.

toxic info chlorine dioxide and chlorites

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service

Agency for Toxic Substances and Disease Registry
September 2004

https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp160.pdf

Bevat een soort samenvatting van alle wetenschappelijke documenten over de giftigheid van chloordioxide en chloriet(en), zoals beschikbaar op dat moment (2004).

Je zou opsteller kunnen vragen of hij/zij denkt dat medicinaal gebruik van chloordioxide al dan niet veilig is en welke gebieden nog niet afgedekt zijn.

Bron: https://www.who.int/ water_sanitation_health/dwq/ chemicals/chlorateandchlorite0505.pdf

Sprague-Dawley rats (10 per sex per dose) were exposed to chlorine dioxide in drinking-water for 90 days

Water consumption was decreased in both sexes at the three highest dose levels, most likely because of reduced palatability. Food consumption was decreased in males receiving the highest dose. Goblet cell hyperplasia was significantly increased in the nasal turbinates of females given 8 or 15 mg/kg of body weight per day and males at all doses. Inflammation of the nasal cavity was observed in males at 2 mg/kg of body weight per day and in both sexes at higher doses. The lesions were likely caused by inhalation of chlorine dioxide vapours at the drinking-water sipper tube or from offgassing of the vapours after drinking, rather than by ingestion of drinking-water. The authors concluded that the lowest dose (2 mg/kg of body weight per day) was a LOAEL (Daniel et al., 1990).

Examinations included clinical observation, body weight, food and water consumption, pre-terminal hematology and blood biochemistry, a comprehensive range of organ weights, and extensive macroscopic and microscopic examinations. There were no treatment-related deaths or clinical signs of toxicity. Water consumption was reduced, in a dose-related manner, among all treated groups, but this was probably related to palatability. 

Bron: International Programme on Chemical Safety's Concise International Chemical Assessment Documents Number 37: Chlorine dioxide (2002). Available from, as of December 13, 2017: http://www.inchem.org/pages/cicads.html

In vivo evaluation of the antiviral effect of ClO2 in chicken embryos inoculated with avian infectious bronchitis coronavirus

"We found no gross or microscopic evidence of toxicity caused by ClO2 at the doses used herein. Our study shows that ClO2 could be a safe and viable option for controlling avian coronavirus, and raises the possibility that similar effects could be observed in other organisms."

According to the Food and Drug Administration (FDA) of the US, consuming ClO2 can lead to adverse effects such as ‘vomiting, diarrhoea, dehydration, abdominal pain, metahemaglobinemia and systemic failures that could potentially lead to death’. However, an impartial review of the scientific peer-reviewed literature reveals few case reports of human patients presenting adverse effects after consumption of ClO2, none of which were fatal, and in all cases reversed completely after treatment (Kishan, 2009; Bathina et al., 2013; Romanovsky et al., 2013; Loh and Shafi, 2014). Published studies on ClO2 toxicity have reported null to mild effects in adult humans and other animals (e.g. Lubbers et al., 1982; Akamatsu et al., 2012; Ma et al., 2017) and have stressed that toxicity is strongly dose-dependent (Bercz et al., 1982; Hose et al., 1989; Ma et al., 2017). Interestingly, despite the voiced concerns, there are two drugs based on acidified sodium chloride (a precursor for generation of ClO2, named NP001 and WF10) that have been used intravenously in humans to treat diverse conditions, including diabetic foot ulcer and amyotrophic lateral sclerosis (ALS), without reporting adverse reactions (Yingsakmongkol et al., 2011; Yingsakmongkol, 2013; Miller et al., 2015; Maraprygsavan et al., 2016).

Beste lezer, onderstaand onderzoek staat op naam van Andreas Kalcker, door velen, al dan niet terecht, beschouwd als kwakzalver. 

Chlorine Dioxide against Coronavirus: a revolutionary, simple and effective approach

 

March 2020
DOI: 10.13140/RG.2.2.23856.71680
License CC BY-NC-SA 4.0
Project: Toxicity study of chlorine
March 2020 DOI: 10.13140/RG.2.2.23856.71680
License CC BY-NC-SA 4.0
Project: Toxicity study of chlorinedioxide in solution (CDS) ingested orally
Andreas Ludwig Kalcker co. : Liechtensteiner Verein für Wissenschaftund Gesundheit LI-9491 Ruggel 

Commentaar CLO2.nl: omdat Andreas Kalcker verdient aan chloordioxide en de boeken, wil ik geen rechtsstreekse link naar zijn website geven.

De inhoud van zijn rapport moge duidelijk zijn: ode aan chloordioxide als medicijn. Effectief tegen zo ongeveer alle virussen en bacterieën en schimmels die ons lichaam verzuren.

Chlorine dioxide inhibits the replication of porcine reproductive and respiratory syndrome virus by blocking viral attachment

Zhenbang Zhu, Yang Guo, Piao Yu, Xiaoying Wang, Xiaoxiao Zhang, Wenjuan Dong, Xiaohong Liu, Chunhe Guo

⁎State Key Laboratory of Biocontrol, School of Life Sciences, Sun Yat-sen University, North Third Road, Guangzhou Higher Education Mega Center, Guangzhou, Guangdong510006, PR China

 

Hoogtepunten:

 • ClO2 remt PRRSV zowel in Marc-145-cellen als in PAM's.
 • Het remmende effect treedt op tijdens virale hechting.
 • ClO2 vertoont extracellulaire virucidale activiteit.
 • De inactivering van PRRSV wordt voornamelijk veroorzaakt door virale genoom- en proteïneschade.
 • ClO2 remt de afgifte van inflammatoire cytokines.

Links: 

Commentaar CLO2.nl: betreft in vitro (reageerbuis) experiment. Daarom geeft dit onderzoek geen antwoord op de vraag: hoe zou de ClO2 het virus kunnen uitschakelen als je ClO2 drinkt?

Developmental or Reproductive Toxicity

In a study aimed at assessing thyroid function in neonates exposed directly to aqueous chlorine dioxide or potentially exposed in utero, groups of 15-18 Sprague-Dawley rat pups born to unexposed dams received 0 or 14 mg aqueous chlorine dioxide/kg body weight per day by oral gavage between days 5 and 20 post-partum. In addition, groups of 13-16 females received 0, 2, 20, or 100 mg aqueous chlorine dioxide/liter in drinking-water from 2 weeks prior to mating until pups were weaned (day 21 postpartum). Observations included food and water consumption, body weight, the age of eye opening, and locomotor activity. Terminal blood samples were taken from dams and pups for analysis of thyroid hormones T3 and T4. No clear information was presented on the general health of the dams (although body weight was apparently unaffected), making it difficult to determine the significance of any developmental effects in pups. Limited data were presented on body weight effects, although reduced body weight gain was noted for the pups born to chlorine dioxide-exposed dams between days 14 and 21 postpartum (50% lower between days 14 and 21). Locomotor effects were slight, variable, and transient, and hence of doubtful importance.

International Programme on Chemical Safety's Concise International Chemical Assessment Documents Number 37: Chlorine dioxide (2002). Available from, as of December 13, 2017: http://www.inchem.org/pages/cicads.html

 

(Rattenpups)

 • Hoeveelheid: 0 mg/kg body weight per day / Concentratie: 0 mg / liter
 • Hoeveelheid: 14 mg/kg body weight per day (1,15 x MMS-protocol) / Concentratie: onbekend.

 

(Vrouwtjesratten)

 • Hoeveelheid: 0 mg/kg body weight per day / Concentratie: 0 mg / liter 
 • Hoeveelheid: onbekend / Concentratie: 2 mg / liter (0,74x MMS-protocol)
 • Hoeveelheid: onbekend / Concentratie: 20 mg / liter (7,4x MMS-protocol)
 • Hoeveelheid: onbekend / Concentratie: 100 mg / liter (37,0x MMS-protocol)

 

Commentaar CLO2.nl: HEEL interessant!

 • rattenbabies 14 mg/kg body weight per day. Dat zijn waarden die je kunt vergelijken met het MMS-protocol in Oeganda.
 • 0, 2, 20, or 100 mg ClO2/liter in drinking-water, dan praat je over waarden die veel veiliger/lager zijn dan MMS-protocollen.
 • Het resultaat: verwaarloosbare verschillen. 

Reproductive effects in Long-Evans rats exposed to chlorine dioxide.

Carlton BD1Basaran AHMezza LEGeorge ELSmith MK.

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1769363

 

Long-Evans rats, 4-6 weeks of age, were dosed with 0.0, 2.5, 5.0, or 10.0 ml/kg Lg chlorine dioxide (ClO2) in deionized water for up to 73 days. Males were exposed for 56 days and females for 14 days prior to breeding, and throughout the 10-day breeding period. Males were killed and evaluated for sperm parameters and reproductive tract histopathology following the breeding period. Females continued to be dosed throughout gestation and lactation until weaning on lactation day 21, when both dams and selected pups were necropsied. Neither clinical signs of toxicity nor adverse effects on any reproductive parameter examined were observed in the parental animals. Litter size, pup viability, and pup weight were unaltered by chlorine dioxide exposure. F0 reproductive tract organ weights and F1 organ weights for testis, epididymis, uterus, and ovaries were not different between groups, but vaginal weight was significantly decreased (P less than 0.03) for female weanlings in the high dose (10.0 mg/kg) group relative to controls. There were no changes in thyroid hormone parameters that appeared to be attributable to chlorine dioxide treatment.

Concentratie grotendeels onbekend. 10 mg/kg LG wordt genoemd, dat is gelijk aan MMS-protocol in Oeganda.

 

 • Hoeveelheid: 0 mg/kg body weight per day / Concentratie: 0 mg / liter
 • Hoeveelheid: 2,5 mg/kg body weight per day (0,20 x MMS-protocol)
 • Hoeveelheid: 5 mg/kg body weight per day (0,41 x MMS-protocol)
 • Hoeveelheid: 10 mg/kg body weight per day (0,82x MMS-protocol)

Similarly, groups of 24 females received aqueous chlorine dioxide for 14 days prior to mating and then throughout the mating, gestation, and lactation periods until weaning on day 21 of lactation. Examinations included pre-terminal blood samples for assessment of thyroid hormones T3 and T4 and weights and histopathological examination of male reproductive organs. Samples were also taken for analysis of sperm motility and morphology. Dams were observed for fertility, length of gestation, body weight gain, and any signs of behavioral abnormality. Pre-terminal blood samples were taken, and animals were examined macroscopically, with an additional microscopic evaluation of reproductive organs. Overall, this study did not demonstrate any impairment of reproductive function, and there were no signs of developmental effects among rats receiving up to 10 mg aqueous chlorine dioxide/kg body weight per day.

Bron: International Programme on Chemical Safety's Concise International Chemical Assessment Documents Number 37: Chlorine dioxide (2002). Available from, as of December 13, 2017: http://www.inchem.org/pages/cicads.html

 

Commentaar CLO2.nl: HEEL interessant!

 • 5, or 10 mg/kg body weight per day, dan praat je over waarden die je kunt vergelijken met het MMS-protocollen in Oeganda.
 • "Deionized water": geen idee wat dit precies betekent!
 • De proefdieren ontvingen hun dosis ClO2 gedurende 56 dagen. En dan nog... weinig schade aan de ratten.

Medical hypotheses

DOI: 10.1556/2060.2020.00015

Can chlorine dioxide prevent the spreading of coronavirus or other viral infections? Medical hypotheses

Authors: K. Kály-Kullai 1 M. Wittmann 1 Z. Noszticzius 1 , and László Rosivall 2

1 Department of Physics, Group of Chemical Physics, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary
2 Institute of Translational Medicine and International Nephrology Research and Training Center, Semmelweis University, Budapest, Hungary

Bij gebrek aan effectieve en specifieke medicatie of vaccinatie, zou het wenselijk zijn om een ​​niet-specifiek protocol of een niet-specifieke stof te hebben om het virus inactief te maken, een stof / protocol dat kan worden toegepast wanneer zich een nieuwe virusuitbraak voordoet. Dit is vooral belangrijk in gevallen waarin het opkomende nieuwe virus even besmettelijk is als SARS-CoV-2.

In dit hoofdartikel stellen we voor om de mogelijkheid te overwegen om antivirale protocollen te ontwikkelen en te implementeren door zeer zuivere waterige chloordioxide (ClO 2 ) -oplossingen toe te passen.

Voor zover wij weten, kan een waterige oplossing van ClO2 alle soorten virussen inactiveren.