toxic info chlorine dioxide and chlorites

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Public Health Service

Agency for Toxic Substances and Disease Registry
September 2004

https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp160.pdf

Bevat een soort samenvatting van alle wetenschappelijke documenten over de giftigheid van chloordioxide en chloriet(en), zoals beschikbaar op dat moment (2004).

Je zou opsteller kunnen vragen of hij/zij denkt dat medicinaal gebruik van chloordioxide al dan niet veilig is en welke gebieden nog niet afgedekt zijn.