Determination of the Effectiveness of Oral Chlorine Dioxide in the Treatment of COVID 19

1 june 2020: Korte samenvatting: Het doel van deze studie is om door middel van prospectief casusonderzoek de werkzaamheid van oraal chloordioxide bij de behandeling van patiënten met COVID-infectie 19 te beoordelen. Het onderzoek zal worden uitgevoerd tussen april en juni 2020 met een quasi-experimenteel ontwerp in twee gezondheidszorg richt zich op een steekproef van twintig (20) patiënten, door middel van directe interventie, die de veranderingen in de manifeste symptomen van infectie en negativiteit zullen meten. een COVID 19 na toediening van de studievoorbereiding, om de effectiviteit van chloordioxide in de behandelde groep te bepalen.

Op basis van de gevonden resultaten en de evaluatie van de werkzaamheid op basis van klinische verbetering op een schaal van 1 tot 5, en van de negativering van COVID 19, kunnen we concluderen of de therapeutische werkzaamheid in dit onderzoek als goed wordt beschouwd door te verifiëren of de behandeling met chloordioxide al dan niet werkzaam is in COVID 19.

Met dit onderzoek hoopt het de zoektocht naar nieuwe therapeutische opties bij de behandeling van COVID 19 te stimuleren en bij te dragen aan de ontwikkeling van NIEUWE opties in medicijnen, gezien het enorme aantal sterfgevallen en morbiditeit dat momenteel bestaat in de huidige pandemie.

Sponsor: Genesis Foundation
Informatie verstrekt door (verantwoordelijke partij): Eduardo Insignares Carrione, Genesis Foundation

Commentaar CLO2.nl:  Stichting Genesis is gesticht door Jim Humble, de peetvader / bedenker van MMS, de voorloper van CDS, twee bereidingsmethodes voor orale inname van chloordioxide. FDA en RIVM zouden: zeggen kwakzalvers van het ergste soort. Maar ... zolang er geen sluitend bewijs is, is CLO2.nl daar nog lang niet van overtuigd.

https://www.hilarispublisher.com/abstract/determination-of-the-effectiveness-of-chlorine-dioxide-in-the-treatment-of-covid-19-67319.html

 

Study Type: Observational
Estimated Enrollment: 20 participants
Observational Model: Case-Only
Time Perspective: Prospective
Official Title: Determination of the Effectiveness of Oral Chlorine Dioxide in the Treatment of COVID 19
Actual Study Start Date  : April 1, 2020
Actual Primary Completion Date : April 7, 2020
Estimated Study Completion Date : June 1, 2020
Dosage and route of administration Medication: chlorine dioxide 3000 ppm. Fco x 150 cc. 10 ml of 3000 ppm chlorine dioxide are added to 1 liter of water, per day. One part is taken every hour, until the content of the bottle is finished (8 to 12 shots).
Commentaar ClO2.nl: omgerekend geeft dat 8,3 gram / liter. Dat is nagenoeg gelijk aan de gebruikte concentratie bij het experiment in Oeganda. Alleen wordt de dosis hier verdeeld over 8 á 12 shots en 8 á 12 uur.