Kort samengevat: geen risico bij gebruik zoals voorgeschreven. Zeer beperkt risico door een onduidelijkheid in het protocol. Link

Risicobeoordeling MMS voor gebruik als drinkwaterzuivering RIVM 2018