Downloadlink: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7441790
Gepubliceerd 25 juni 2020
Samenvatting: 

Beperkte beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen brengt eerstelijnsgezondheidszorgverleners in gevaar die patiënten behandelen met vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties. Dit hoofdartikel heeft meerdere doelstellingen met betrekking tot deze realiteit:

  1. om het bewustzijn te vergroten van de noodzaak van veilige en effectieve profylaxe om zorgverleners met onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen te beschermen tegen herhaalde blootstelling aan COVID-19.
  2. om het wetenschappelijke bewijs samen te vatten ter ondersteuning van oplossingen van aangezuurd natriumchloriet (ASC) en zijn dochterverbindingen, chloorzuur en chloordioxide, als potentiële doelen voor genoemd profylactisch gebruik.
  3. om een gereguleerd protocol voor te stellen met gebruik van in de handel verkrijgbare oplossingen van ASC met voldoende concentraties chloordioxide voor virucide activiteit om veilig en effectief profylactisch gebruik te ondersteunen.
  4. om andere potentiële profylactische opties die momenteel worden onderzocht, onder de aandacht te brengen en te vergelijken.