Toxic NonToxic2021-10-21: RIVM en NVWA beoordelen MMS op zijn veiligheid. De effectiviteit, daar gaat het hen niet om. Als MMS wordt verkocht als een middel om in te nemen, moet het in elk geval veilig zijn. Alle risicobeoordelingen op een rijtje:

https://www.google.com/search?q=risicobeoordeling+mms

 

Downloads:

***

Onderstaande brief werd verzonden op onderstaande datum. Echter, bij navraag op 22-11-2021 bleek niemand te weten waar mijn brief was gebleven. Vandaar dat ik hem op 23-11-2021 alsnog per email heb verzonden. Uit telefonische navraag dezelfde dag, blijkt dat mijn email is doorgezet naar de afdeling "handhaving industrie". Binnen 4 dagen tot 4 weken kan ik antwoord verwachten. Aangezien "handhaving industrie" mij niet de juiste afdeling lijkt, heb ik op 24-11 een 2e email er gestuurd naar "Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." o.v.v. uw projectnummer: V/093130 / uw referentie: TRCVWA/2018/873.

De brief:

 

Eigen naam en adresgegevens

NVWA Utrecht
t.a.v. BuRO, projectnummer V/093130
Antwoordnummer 4066
3500 VB Utrecht

 

Datum: 21 oktober 2021 

Betreft: uw projectnummer V/093130

 

Geachte RIVM / NVWA / BuRO,

MMS / CDS / chloordioxide is, zoals uw FRONT OFFICE VOEDSEL- EN PRODUCTVEILIGHEID beschrijft, een product waarvan in de wetenschap vanwege het ontbreken van adequate gegevens, geen acute grenswaarden zijn afgeleid. Dat maakt de beoordeling van de veiligheid van inname van chloordioxide volgens MMS-protocol er niet gemakkelijker op.

Graag verwijs ik naar de volgende publicaties van het RIVM en van het voedingscentrum:

 

Recentelijk zijn echter onderzoeken verschenen die nieuw licht werpen op de toxiteit van chloordioxide. Ik stuur u bij deze een overzicht van de laatste onderzoeken en verzoek u om deze onderzoeksresultaten mee te nemen in uw risicobeoordeling in de vorm van een erratum of wellicht in de vorm van een vernieuwde risicobeoordeling.

14 juli 2020:

1 oktober 2020:

 

22 oktober 2020:

 

8 maart 2021:

 

8 augustus 2021:

  • A Retrospective Observational Study of Chlorine Dioxide Effectiveness to Covid19-like Symptoms Prophylaxis in Relatives Living with COVID19 Patients (link: http://www.ijmra.in/v4i8/Doc/2.pdf)

 

Mag ik u vragen om in uw rectificatie/vernieuwing van de risicobeoordeling ook met spoed  in te gaan op de volgende punten:

  • Het zogenaamde Herxheimereffect. Het Herxheimereffect kan optreden indien onervaren gebruikers starten met een vrij hoge dosis (wordt afgeraden) chloordioxide.
  • Wat kunt u zeggen over de schadelijkheid van CDS zelf?
  • Hoe onderbouwt u uw stelling dat chloriet gevaarlijk is, terwijl dat niet of nauwelijks is aangetoond; een zelfmoordpoging (zie uw risicobeoordeling met projectnummer V/093130) met natriumchloriet mislukte; er was wel misselijkheid en overgeven
  • Tot nu toe gaan RIVM/NVWA slechts in op voorbeelden van MMS-incidenten. RIVM / NVWA kijken eenzijdig naar de vermeende schadelijkheid van CDS. Mag ik u verzoeken om in te gaan op de talloze getuigenissen van de goede werkzaamheid. Leestip: https://www.clo2.nl/index.php/nl-nl/verhalen-van-genezingen-met-chloordioxide-mms

Ik vraag u om met spoed een meer gedegen rapport op te stellen waarin u de door mij aangeleverde literatuur meeneemt en er naar verwijst.

Ik stel uw reactie zeer op prijs. Mail me alstublieft zodat ik weet dat mijn bericht goed is overgekomen en dat er iets mee gedaan wordt.

 

Bij voorbaat dank,

Handtekening

Naam,

Emailadres

 

 

Reactie 25 nov. 2021 09:18 (1 dag geleden)

Geachte heer Verheijden,

Dank voor uw mail van 24 november jl. waar u ons verzoekt om een vernieuwde risicobeoordeling van MMS/ CDS / chloordioxide.

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA adviseert de eigen organisatie en de ministeries van LNV en VWS op eigen initiatief of op verzoek van een van de hiervoor genoemde organisaties. BuRO gaat niet in op verzoeken van individuen of private partijen om de onafhankelijke positie te borgen.

We kunnen daarom niet ingaan op uw verzoek.

Vriendelijke groeten,

Dick Sijm

Afdelingshoofd Risicobeoordeling

BuRO