post COVID 19 effects comparing CDS treatment to traditional treatment

Auteurs: Manuel Aparicio-Alonso, Carlos A. Domínguez-Sánchez, Marina Banuet-Martínez
Tijd en Lokatie: 2021-08-08, Centro Médico Jurica, Querétaro, Mexico
Link: COVID19 Long Term Effects in Patients Treated with Chlorine Dioxide

Hoe zit het met de naweeën, de "post-covid-symptomen", de lange termijn effecten, van de virusinfectie van de patiënten die met chloordioxide zijn behandeld?

 

SAMENVATTING:

De coronavirusziekte 2019 (COVID19) heeft geleid tot wijdverbreide zorgen in de gezondheidszorg en is overbelast zorginstellingen. Naarmate het aantal COVID19-patiënten herstelt, neemt ook de frequentie van meldingen van COVID19-achtige symptomen toe na ontslag uit de zorg.

Er werd een telefonische enquête met gestandaardiseerde vragen uitgevoerd waarin aan de deelnemers werd gevraagd of ze één van de 25 mogelijke gevolgen hadden na de diagnose COVID19 èn behandeling met een chloordioxide-oplossing (CDS). Een honderdeenenzestig (161) mensen hebben de enquête ingevuld.

We ontdekten dat stijgende leeftijd een risicofactor is (OR = 1,035, p = 0,028, 95% BI = 1.004-1.069), en de kans op het hebben van symptomen bij matige patiënten is 0.077 in vergelijking met milde patiënten (P = 0.003).

De algemene verwachting was dat 64,6 procent van de patiënten gemiddeld 3,41 langdurig effecten zouden overhouden.

Er waren geen variaties in het aantal gerapporteerde gevolgen naar geslacht, leeftijd, ernst van COVID19 of therapiemethode. De vijf meest voorkomende manifestaties van de 25 verschillende langetermijnsymptomen die in dit onderzoek werden waargenomen, waren:

  • vermoeidheid,
  • haaruitval, 
  • kortademigheid, 
  • concentratieproblemen en
  • slaapproblemen

Bovendien: bij personen die met meerdere geneesmiddelen zijn behandeld (COVID19 conventioneel behandeling plus een CDS) hadden kwam het 2,7x minder vaak voor dat ze covid-naweeën kregen, en patiënten die uitsluitend met CDS werden behandeld, kregen 6,14x minder naweeën. Mensen die CDS kregen, hebben 19% minder kans op langdurige gezondheidseffecten dan patiënten die een standaard COVID19-therapie. Volgens de bevindingen van deze studie hebben patiënten die een CDS krijgen een verminderde kans op: gevolgen ontwikkelen. Bovendien is de incidentie van langetermijneffecten nog lager bij personen die uitsluitend met een CDS worden behandeld. De recente bevindingen met betrekking tot chloordioxide ondersteunen de ontwikkeling van klinische onderzoeken om de werkzaamheid ervan te evalueren bij het voorkomen van  e ontwikkeling van de langetermijneffecten van COVID19.