Link naar de studie: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2022.844058/full

Chloordioxide remt het Afrikaanse varkenspestvirus door virale hechting te blokkeren en virale nucleïnezuren en eiwitten te vernietigen

17 maart 2022: Chunhe Guo werkt als diergeneeskundig onderzoeker voor de Sun Yat-sen University Guangzhou in China, circa 100 km buiten HongKong. Gezien zijn lijst van wetenschappelijke publicaties waarin hij schrijft over de werking van chloordioxide, moet hij een groot deskundige zijn.

varkens

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijke ziekte en veroorzaakt ernstige economische verliezen en bedreigingen voor de gezondheid. Op dit moment is er geen effectief vaccin of behandeling beschikbaar om AVP te voorkomen of te genezen. Bijgevolg is er een dringende behoefte aan de ontwikkeling van effectieve geneesmiddelen tegen het AVP-virus (ASVV).

Chloordioxide (ClO2), een ideaal biocide, heeft een antibacteriële werking met een breed spectrum en is niet resistent tegen geneesmiddelen. Hier ontdekten we dat ClO2 de ASFV-replicatie in alveolaire macrofagen (PAM's) van varkens sterk remde. Het remmende effect van ClO2 trad op tijdens virale aanhechting in plaats van binnenkomst, wat aangeeft dat ClO2 de vroege fase van de levenscyclus van het virus onderdrukte. ClO2 vertoonde een krachtig anti-ASFV-effect wanneer het vóór, gelijktijdig met of na virusinfectie werd toegevoegd.

Bovendien zou ClO2 virale nucleïnezuren en eiwitten kunnen vernietigen, wat kan bijdragen aan het vermogen om ASFV-virionen te inactiveren. De minimale afbraakconcentratie van ASFV-nucleïnezuren door ClO2 is 1,2 μg/ml en de afbraak is temperatuurafhankelijk. Deze hebben een leidende betekenis voor ClO2-preventie en -bestrijding van AVP-infectie in varkenshouderijen. Bovendien verminderde ClO2 de expressie van door AVP geïnduceerde inflammatoire cytokines. Over het algemeen suggereren onze bevindingen dat ClO2 een ideale kandidaat kan zijn voor de ontwikkeling van nieuwe profylactische en therapeutische geneesmiddelen tegen AVPV in de varkensindustrie.

Meer info: https://www.newstarget.com/2023-07-25-chlorine-dioxide-halts-african-swine-fever-virus.html