Chloordioxide en chloriet als behandelingen voor Diabetische voet

Conclusie uit dit rapport:

DFU's (Diabetic Foot Ulcers) worden in verband gebracht met aanzienlijke morbiditeit en sterfte en vormen een ernstig mondiaal gezondheids-probleem. Chloordioxide en chloriet zijn veelbelovend als veilig en effectieve behandelingen voor DFU's. Er zijn gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde onderzoeken nodig om deze geneesmiddelen te onderzoeken’ veiligheid, werkzaamheid en optimale doseringsbereiken. Studies het onderzoeken van verschillende toedieningswegen (bijv. oraal vs actueel versus intraveneus versus meerdere gelijktijdige routes van administratie) zijn ook nodig. De resultaten hiervan review moedigt dergelijk onderzoek sterk aan, en dat hopen we ook onderzoekers over de hele wereld zullen doorgaan met het onderzoeken van de potentiĂ«le voordelen van chloordioxide en chloriet.

Link: https://www.researchgate.net/profile/Mitchell-Liester/publication/379329080_Chlorine_dioxide_and_chlorite_as_treatments_for_diabetic_foot_ulcers/links/660442de390c214cfd14f116/Chlorine-dioxide-and-chlorite-as-treatments-for-diabetic-foot-ulcers.pdf